Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

П-245км -телеграфний крос та ПУ ТГЦ
П-257-24к - апаратна каналоутворення

Транспортна база УРАЛ-375

Джерела електроживлення: 220/3808, 2хАБ-8-Т/230 Термін розгортання (год): з встан зв'язку 75-85, без встан зв'язку 55-65 Кількість напрямків: 1

Р-419 - малоканальна радіорелейна станція

Наймен.диапазсну ( МГц): 2 160-240. З 240-320, 4 320-480, 5 480-645 Сітка кГц / кіл-ть робочих частот: 100/800, 150/534. 200/800, 300/500. Потужність прд. / поніж. (Вт): 10/2,10/0.8-1 3, 6/03-1.3, 6/03-1 З Кіль-ть каналів глф/тлг: 6/0 6(12)/0, 6(12)/0. 6(24,60)/0 Антени: дискок , Z-обр 2-х en., Z-обр 4-х ел , Z-обр 4-х ел. Висота мачти (**.): 19,5. Тривалість інтервалу / лінії: 40-50/300 Спож. потужність (кВт): 1.5-3. Час розгортання (хе.): 40.

Джерело електроживлення: 380/220В. АБ-4-Т/400=2, 2 гр АКБ, 12НКБ-60, ГАБ. Екіпаж (чол): 5 Транс, база: ЗиЛ-131.

Основна аппаратура: П-301-0=1, П-302-0=1, П-318-6=1, (П-327-12), П-318ПУ=1. Призначення (можливості): кінцева 24-х І 12-й пан системи передачі П-301 і П-302. Кільк.КТЧ, кан.ШК-12, ШК-48, служ., ТГ: 24+12, 4+2, - , 1+1, 6(12) КАБ л/зв: ПКЛ-296/302. П-270 для П-302 Споживна потужність (кВт): 1,8. Час розгортання (год): 0,30.

Електроживлення: зовн.мер.: 220В. ЕСБ-4С-0/230. ГАБ Транспортна ба іа: УРАЛ Екіпаж (чол): 5

Р-412Б "Резонер" -тропосферна станція. Діапазон частот (МГц): 4438-4555, 4630-4750 К-ть фіксов. хвиль: 11850

Апаратура ущільнення і основне обладнання: П-ЗОЗОА К-ть каналів ТЧ: З Швидкість передачі (кбіт/сек): 1,2,4,8:12; 48


«ачти (м): висота МТЛБ-У

Г0: Д°21 з генер ГС-8-Т/400-380/22С

Екіпаж: 5

2 КІНЦЕВІ АПАРАТНІ ТА АПАРАТНІ РОЗПОДІЛУ КАНАЛІВ

г,пал основного обладнання: П-327-2=8, П-327-3=4, П-327-12=5. П-327 ТПУ=3 ,РТА-

7WM П-327-ПУ6=2, ЄТИ-69=2, УКТЧ=2, П-321=2, ЛТА-8=1

Можливості: прийом 25 КТЧ і створення на них 88 ТГК, прийом до 24 ТГК від інших ап ВЗ, здення ТЛГ обміну по відкр. ТЛГ кан.ЛТА-8, РТА-7Б, автоматизовану безшнурову імутацію 120 ТГ кан з контролем їх якості на кінцеві ТЛГ апаратні, автоматизований

збір відображення і документацію сигналізац про стан 24 ЗАС зв'язків і 17 систем ТТ.атакож ТГ кан , сл.ТЛФ.ТЛГ і ГГС з др.апп.УС, перетв. 12 ТГ кан в 2(3) ТГ режими

К-ть місць: нач ТЛГЦ; нач аппарат., 2-х мех.кр., 1 мех. ТГ.

Спож.потужність (кВт): 14

Час на розгортання (хв): 0.50

Транспортна база: УРАЛ

П-238ТК1 - кінцева телеграфна апаратна засекреченого з'язку Склад основного обладнання: СА=2+2+2, ЛТА-8Б=10. БКТС-8Б=1, БЛК-М1=1. УЗО-ЗМТ=3, АБ-481=2, П-327-3=1, П-327-2-1, ПІУ=1, ЕТІ-69.П-321.

Можливості: прийом 8 ТГ каналів, закриття 4-х ТГК, коммут.ст.вихід an-ри на местние зовн ТЛГ ап-ти, створення на 2-х каналах ТЧ 3 і 2 канала ТГ, робота по імпульсним каналам за допомогою УПС-ТГ, робота в 2-х автоматизованих радіолініях, передачу ст ст виходів на свої або інші апаратні та абонентам. К-ть місць: нач ап-ної, 2-х мех-к., 4-х тепегр. Ел. живл.: зовн. Мережа 3-х ф 380В. ГАБ, ЗУ-4320-16-Т/400. "ранспортна база: УРАЛ (КАМАЗ).

с П-246к - телеграфний крос та ПУ ТФЦ

у=Гп°Р0новного обладнання: ДУ- УКК-240=1. СУС-Зм=1, 1 ВК-40=1, =ТА-7м=1, БШК-

П-321М=2 ^=3(3 виносних), КА-36=2, БПДСК=2. БК-30П=1, ПУ-30П=3, ЩСП-2=1,

6e°ujHVD°CTi: автоматизоване керівництво ТФЦ з р/м Н ТЛФЦ, прийом.автоматизовану, 8 ШК(12 ?7г°МуТаЦІЮ до 240 ТЛФ канду КРОС°М з КОА, прием і комут за допомог БЛК-У автоматмчн - ШК(6°-108 кГЧ). авт відобр. і док. На тлг апар стану крос. Ком . 75 ТФ ЗАС КОНТР°ЛЬ 24 ТЛФ кан., сл ТЛФ і ГГС з драп , прийом сигналізації про стан Робочомї t.3B Я31<ІВ'30 ФУпових трактів.обробку і пер її на ПУУС.а також відображення на к-ть місць ^',иача"ьника ТГЦ ціеї 'нформації Cn°* nott* '-( Ч ТЛФЦ' Нач апп ■' 2х мех КР°С> ЧГ ТЬ:(В>8

^ тання(«):0.45

Егіпаж.

5" зовн Мережа 3-х ф 380В, ГАБ, ЗУ-4320-16-Т/400.


 
Транспортна база: УРАЛ (КАМАЗ)

П-244ТН - кінцева телефонна апаратна засекреченого зв'язку

Склад основного обладнання СА (для каналів ТЧ ОМЗ)=2(3), СА (для радіоканалів ти

)=4(1), АТ-300Ш=6, АТ-3002М=2(3), АТ-3004Д=1, БСВУ=3, УКК-2=1, П-209И-20/20=і

Можливості: підключ. та комут до 12 к. ТЧ або цифр кан утворення до 20 цифр та 4

аналогових к на 6і напр.. передачу утворених, кан. на П-252М1 та П-249, обсл 20 або

ПУ, сумісну роботу з П-252М1.

Спож.потужність (кВт): 3,4.

Ел. живл.: зовн Мережа 3-х ф 380В, ГАБ, ЗУ-4320-16-Т/400.

Екіпаж: 4 нач. ап., 2 мех СА, 1 тлг.

Транспортна база: УРАЛ (КАМАЗ)

П-178-1 - автоматична телефонна станція незасекреченого зв'язку Склад основного обладнання: П-178-100=1, КНДС=1, Р-105=1, П-321=1. ЕТІ-69=1 П-170Е-АТС=96

Можливості: підключення 95 абоноентів та автоматична їх комутація; 10 резервних 2-х пров ліній абонентів, 10 абонентських ліній до КНДС; 16 2-х пров.СЛ для спар роботи і 8 СЛ від КНДС, -4 .зб лінії ЦБ і 4 2-х пров передаточних ліній від КНДС. 40 каналів ДЗ на КНДС.

К-ть місць: 4

Спож.потужність (кВт): 5.

Електроживлення: зовн мережа 380/220 В, 5НКТБ=4 Час на розгортання (хв): 1,20. Екіпаж (чол): 8. Транспортна база: УРАЛ

І1-249М - контрольно-диспечерська апаратна та ПУ ВЗ

Склад основного обладнання: табло СА=1, табло РПС=1, табло АКТФ-4=2, АРВ-У=1, ЩСС=1, ППС-К=1. ПСС-Б=2, АТГС-П=1, П-170Е=5. ТА-57 =1, Р-105М=1, СТА-М 67=1, Р-326=1. П-180=1

Можливості: керівництво ПВЗ. -відображення на табло СА стан 60 ТФК.ЗО ТГК.10 факс ЗАС каналів. На табло АКТФ стан 98 КТЧ. На РПС стан 40 РР,радіо і проводних зв'язків забез-ся ТФ і ГГС по ПСС-2м на УС забез-ся р/с Р105, прием сиги, оповіщ.і служби єдин. Часу, запис служб переговорів, регістрацію стану зв'язків і каналів на стрічці СТА-М67 К-ть р/місць: З Спож. потужність: 2,3. Елект. живлення: 2-х=220 В 3-х =380 В. Час розгортання: 0,25 Екіпаж: 3. Трансп. база: УРАЛ.

П-236ТК (К-9) - апаратна телеграфного засекречування та телеграфний зал. Склад основного обладнання: УПС-ТГ=4, ТГ-15/10М1=1, БЦС-10М=1, ЛТА-8=16, ПТ-М=4. БГО-М=1. БАК-40Ф1=2, КТС-25=1, ПАЩ-М1=4, Р-105М=1, ПНВ-57Е=1. Можливості щс'до забезпечення каналів: Телеграфний зал утворення і розподілу стартстопних виходів апаратури на свої або зовнішні ТГ апарати і ведення по ним телеграфного обміну

- забезпечує утворення 8-й стартстопних виходів на 4-х імпульсних засекречених кан. **
допомогою УПС-ТГ

- комутацію 15 стартстопних виходів СА ТЛГ, УПС-ТГ на кінцеві ТГ апарати


 

над ходам

их з'єднань для ведення передачі одночасно по 10 стартстопним

ви

,.пнання по стартстопним виходам

еДНб3" з4-хдупл своїх р/м і 4 вин р/м ТЛГ.

з mj б ик anapaTHOl, 4 телеграфіста 1 механік

Тр^портнабаза:УРАЛ-4320.(УРАЛ.375).

п 238ТМ - апаратна телеграфного засекреченого зв'язку. M основного 'обладнання: СА=2. П-317(327)=1, СТА-М67=5, Р-407=1 БЛК4МЕ-1. БКТС^2МЕ=1.ЕТІ-69,П-321.

H^::^ZZ^nT5mT:ZBOnM. утворення 1 ТГ ««.3. допомого» Р-407,

П-317

засекречування 2 каналів ; Передачу стст виходів на свої або інші апаратні та абонентам

- підтримання 2 кан в гоячому резерві
Транспортна база: ЗИЛ-131

П-242ТМ - апаратна телефонного засекреченого зв'язку Склад основного обладнання: СА=12, БКК-4М=1, БПТНВ=2 Можливості щодо забезпечення каналів:

-прийом 13 КТЧ

- засекречування 12 КТЧ передачу їх в П-252 (П-244ТМ)
Електроживлення: зовн. мережа 380 В
Транспортна база: УРАЛ-375.

П-240ТМ - комплексна апаратна телефонного засекреченого зв'язку та комутатор

незасекреченого телефонного зв'язку.

Склад основного обладнання: СА ТЛФ=2, Р-405(415)=1,Р-407=1. П-303-1=1, П-309-2=1, П-327-2=2, П-194М(СДС-2А)=1, Р-105=1, П-209-10/20=1. БК-1=1, БАК-20=2 Можливості щодо забезпечення каналів:

-прийом 10 зовнішніх КТЧ на БК-1 і 20 каналів на П-194

-утворення 2 ТЧ і 1 НЧ к і до 4 ТГ к. на пров.лінії'

-утворення 2 ТФ к і 2 ТГ к на РРЛ;

-утворення 1 дуплексного радіо каналу
■ закр. 2к ТЧ

- орган абонентської мережі ЗАС та внутрішнього ТЛФ зв'язку
Кількість робочих місць: З

Електроживлення: 4.3

Споживаюча потужність (кВт): ЕСБ-4С-0/230 5НК-13=4

Час розгортання: 0 ЗО

б Транспортна база: ЗІЛ-131.

Транспортна база: МТ-ЛБУ


 
 

-'Ч

П-252М2 - комутатор телефонного засекреченого зв'язку. Склад основного обладнання: П-209И, 60/80=1, АТ-3001М-02=13, АТ 40Ф1=1, БАК-40/4=3, БСВУ=3, УК-12=1, БІТС-2/4=1, ПСС-Б, П-171Д, 170Е=76; Можливості:

підкл та передачу на ком.:

- 60 к СА(з використ "своїх" або "чужих" БСВУ та АРПУ)

- підключення 14 лін і ст вих АТ-3001М з інших апаратних

-10 передаточних ліній від інших комутаторів П-244ТМ(ТН), П-252М1, П-252М2

- 40 4-х пров. Абон ліній від інших апаратних

- видачу 60 4-х пров аб ліній на інші апаратні.

Прийом: - 60 4-х пров.абон. лін.ЦБ, 10 ліній ЦБ/МБ 10 лі-ній СЛ/МБ Джерела електроживлення: зовн мережа - 380 В - АКБ Транспортна база: УРАл-4320

П-244ТМ - апаратна телефонного засекреченого зв'язку та комутатор засекреченого

зв'язку.

Склад основного обладнання: СА=8, П-209-30/50=1, БКК-4М=1, БАК-40=1, БАК-20=1 БПТНВ=1, П-219Б=3. П-219А=1; Можливості -прийом 13КТЧ

-засекречування 8 КТЧ і передачу їх в П-252 (П-244Т) -прийом 22 кан ЗАС від апаратних ЗАС -ввод і комутацію 50 абон.5 МБ 5 і з'єднувальних ліній -передачу сигналізації про стан ЗО зв'язків ЗАС на ПУ

Джерела електроживлення: зовнішня мережа - 380 В, ГАБ: ЕУ-4320-16-Т/400 Транспортна база: УРАЛ-375

П-241ТМ - комплексна апаратна телеграфного засекреченого зв'язку. Склад основного обладнання: САТЛГ=2. Р-405(415)=1, Р-407=1, П-309-1М, П-ЗО9-2=1, П-327-2=2, П-193=2. Р-105=1. БК-2=1, БКТС=1, СТА-М67Б=5. ЕТІ-69=1, Можливості:

-прийом 10 зовнішніх ТГ к.на БК-2 і 20 каналів на П-193 -утворення 2 ТЧ і 1 НЧ к і до 4 ТГ к на пров.лінП -утворення 2 ТФ к.і 2 ТГ к.на РРЛ; -утворення 1 дуплексного радіо канапу -закр. 2к ТГ

-забезпечення роботи 2-х виносних робочих місць телеграфістів К-ть робочих місць:3

Джерела електроживлення: ЕСБ-4С-0/230, 5НК-13=4, Транспортна база: ЗІЛ-131

3. АПАРАТНІ АВТОМАТИЗАЦІЇ

МП-02М - командно-штабна машина.

Призначення: для автоматизованого управління в оперативно-тактичній ланці управління сухопутних військ.

Склад основно о обладнання: АПД. АКОС-2. Міні АТС ПК-30, ABC "УЛАН-гО". 2 АРМ. ТА-57-2, П-171-2, П-115Н-принтер, табло часу


томатизоване управуління військами з 2 АРМ, ведення службових
КЮ*ливості: а .. та «радиально" на пункті управління за допомогою АКОС-2

переговор'в)(омандио-оперативного зв'язку), передачу даних в мережі.

інженер, технік, механік, водій-ел)

Р-142НМ - командно-штабна машина.

un. ппя забезпечення радіозв'язку та управління в тактичній ланці управління Призначений, «'і"

сухопутних військ^ о6ладнання. Р.1б35ОУ-2, Р-136, АПД, спецтехніка.

Склад ос""і. g^eHHf, двостороннього радіозв'язку на стоянці і в русі автомобілем з

і р/ст на частотах в діапазоні від 1,5 до 79,975 МГц. к (чол.): 7 (начальник, інженер, технік, 2 р/телефоніста, водій, елеіггрик).

Спо*. потуж.: 1 кВт. Електроживлення: зовн. мер., АБ-01, 27В Антени: AUM.BH Транспортна база: ГАЗ-66

Н-18-1 - комплексна апаратна зв'язку.Склад основного обладнання: АПД, П-209Н, Р-16350У-2, Р-16310В-2, П-193М-1,

Р-415-1, П-ЗЗО-1.

Електроживлення: зовн. мер., 380В. Антени: ВН АШЧ, 2-обр. Спож. потуж.: 8 кВт Транспортна база: ЗИЛ-131.

76В157 - апаратна передачі кольорової графічної інформації.

Призначення: для обміну оперативною інформацією нанесеною на топографічну або

оглядово-геофафічну карту в триколірному зображенні а також одноколірною фафічною

та цифро-буквеною інформацією (текст).

Склад основного обладнання: машина управління і машина технологічна Машина

управління з кінцевим обладнанням складають уніфіковане автоматизоване робоче місце.

Електроживлення: зовн мер 380В, 2 ЕД-10

Екіпаж: 10 чоловік.

Транс, база.: З УРАЛ (Камаз)


 
Радіостанції командно-штабних машин та переноснірадіостанції.
Тип Вид ро­боти Діапа­зон частот (МГц) Сіль-юст хвиль зв'язку По­туж­ність прд. (Вт) Даль­ність зв'язку на стоянці Даль­ність зв'язку підчас руху Джерела Електро­живлення Антені!
Р-173 "Абзац" ТФЧМ 30-75.9 46000 (10 ЗПЧ) 20-50 20 50-75 20 12 Борт мер. 27В АЩ-4 ■ АШ-3 НЛ
Р-123М ТФЧМ 20-51 5 1261 (4 ЗПЧ) 20-25 40-45 15-20 Борт мер 27В АШ-4 ШДА
Р-171 ТФЧМ ТПГ АТ.ЧТ 30-75.9 46000 (10 ЗПЧ) 60-80 70-80 20 Борт мер 27В АШ-4 ШДА АШ-2
Р-111М ТФЧМ 20-52 1281 (4 ЗПЧ) 35 60 Борт. мер. 27В АШ-3 4 ШДА
Р-163-50К ТФОМ. ЗАС1.2 ТЛГ АТ.ЧТ.Б д 2.0-29 999 5600 (16 ЗПЧ) Борт.мер. 27В АШ-4 ШДА
Р-134 "Беркут ТФОМ тлг АТ.ЧТ.Б Д 1 5-29.9 28500 (8 ЗПЧ) 50 350 350 30-40 150 Борт мер 27В АШ-4 АЗВ сим. діл.
Р-130М ТФ ОМАМ ТЛГ АТ.ЧТ 1 5-10.9 20-50 50 300 350 30-40 150 Борт мер 27В АШ-4 АЗВ сим діл.
Р-158 "Віконт" ТФЧМ 30-79.9 ЮНКГЦ-1Д АШ-1 5 X
РЧ» "Мікрон ТФ ЧМ. AT 30-75.9 10-12 12-18(ТФ) 20-25(ТГ) 30-35(ТФ) 40-45(ТГ) 2x10 НКБМ-3.5 АШ-1 5 АШ-2.7 НЛ

тиНА II Програмне забезпечення автоматизованих систем цдСТИ ^ ^формаційне та програмне забезпечення інформаційно-систем штабів військ).

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСУ

Положення керівних документів щодо застосування АСУ .Дніпро":

' Розпорядження начальника ГШ ЗСУ від 26 квітня 19S9 р. №15 "Про організацію розробки інформаційно-довідкової системи Міністерства оборони України"

Наказ НГШ ЗСУ від 01.10 1999 № 65 "Про постановку автоматизованої системи управління повсякденною діяльністю Збройних Сил України на дослідну експлуатацію"

• Розпорядження НГШ ЗСУ від 09.01.2001 № 2 "Про результати
проведення дослідної експлуатації та підготовку до приймальних
випробувань автоматизованої системи управління повсякденною
діяльністю Збройних Сил України "Дніпро"

• Наказ начальника ГШ ЗС України від 13.11.2001 № 49 "Про
затвердження Положення про розгортання та застосування
інформаційної системи з доступом до глобальної інформаційної мережі
Інтернет у Збройних Силах України"

• Розпорядження НГШ ЗСУ №11 від 14.01.2002 "Про організацію обміну
електронними копіями документів в автоматизованій системі управління
повсякденною діяльністю Збройних Сил України "Дніпро'

• Спільний наказ Державного комітету інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення України та Державного комітету
звязку та інформатизації Укрїни від 25.12.2002 року №327/225 "Про
затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та
Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої впади".

12.08 1998 Директива 27 01 1999 Інструкція

,иректива начальника зв'язку Збройних Сил України №100 від

начальника зв'язку Збройних Сил України №7 від

"Про порядок використання та розміщення довідкових матеріалів в автоматизованій системі управління повсякденною Діяльністю Збройних Сил України "Дніпро"

"струкція щодо приймання та передавання документів по єктронній пошті в автоматизованій системі управління повсякденною діяльністю Збройних Сил України "Дніпро" имчасова інструкція щодо обробки файлів засобами електронної

шти в автоматизованій системі управління Збройних Сил України мніпро"


 
• Методичні рекомендації щодо розгортання Web-серверів використанням програмного забезпечення Apache.

Структура АСУ „ДНІПРО"

В технічному відношенні АСУ ПД «Дніпро» являє собою сукупн' інформаційно-телекомунікаційних вузлів (ІТВ), з'єднаних каналами nepej даних, локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) органів, пунктів управл (ПУ) відповідних ланок, окремих робочих станцій (ОРС).

АСУ ПД «Дніпро» створена як система з комутацією пакетів орієнтована на можливість використання в подальшому новітніх технологій (Frame relay та ATM). В інформаційному і технічному відношенні АСУ ГЩ «Дніпро» являє собою систему з розподіленими по території апаратними програмними та інформаційними ресурсами, що складається з:

- термінальних локальних обчислювально /їх мереж (сукупності, з'єднаних
між собою пристроїв, призначених для збору, обробки, зберігання, вводі
виводу інформації ) - в залежності від об'єму поділяються на локальні
базові;

- інформаційно-телекомунікаційної мережі (сукупності засобів комутації і
передачі даних);

- сукупності засобів автоматизації, що виконують основні функції.

Склад та характеристика сервісів АСУ:

- інформаційно-довідкова служба;

- гідрометрологічна служба;

- нормативнс-правова база "ЛІГА";

- сервіс пошуку Інтернет;

- електронна пошта;

- підсистема обліку документів МО та НГШ;

- Web-сайти.

Перспектива розгортання системи електронного документообігу, системи обліку звернень громадян, система "Призов" - служба за контрактом. Підсистема електронної пошти забезпечує;

• обмін даними довільних форматів і об'ємів;

• обмін повідомленнями з різними групами користувачів;

• підтвердження отримання повідомлення;

• можливість зазначення багатьох одержувачів, багатоадре01
(широкомові-ий) режим передачі документів;

• повідомлення користувача про надходження повідомлення з зазначені
теми, важливості та терміновості повідомлень;

• ідентифікацію зареєстрованих користувачів.


Склад та характеристика рівнів моделі OSI:

ом 7498 ISO середовище зв'язку відкритих систем розділене перший-четвертий рівні - орієнтовані на надійно передавання на сім РшНцЖуч а п'ятий-сьомий-^наобслуговування прикладнихпроцесів.

- ^" AAPPLICATION) joj ФомсдПрпладнихпроцесів 1

j 1 | Фізичний (PL - PHYSICAL LINK) )«—(~ Спряж»»»»q*

(A-APPLICATION) jo—j ФормиамсмодПприпладнихпроцесів
Організація та проведення діалогу

4 Транспортний (Т - TRANSPORT) ~|«-^Нвпагоді«вния иасщх*.«х сполучень ,

Прокладання сполучень між системами І


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.