Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика мови програмування Java
ПЗСС6

Характеристика середовища програмування Visual Basic.

Visual Basic как интерпретатор. Основньїм признаком интерпретатора чвляется то, что созданньіе в нем программьі вьіполняются только в среде рзботки. программу можно запустить непосредственно из средьі и если в ней єсть ошибки, они сразу же распознаются.

Visual Basic как компилятор. Visual Basic нельзя назвать чистьім компилятором, так как в отличие,

например, от Visual C++, Visual Basic не создает исполняемьій файл сразу же при запуске из средьі разработки. Для создания такого файла необходимо сделать зто явно (команда File\Make ***.ЕХЕ). Порядок работьі с Visual Basic:

• Запустить Visual Basic можно с помощью команди меню или двоиньїм
щелчком на пиктограмме программьі в окне Windows Explorer или Му
Computer.

После запуска Visual Basic на зкране появляется диалоговое окно.

• За некоторьіми пиктограммами диалогового окна скрьізаются мастера
(Wizards).

• В процессе работьі мастера создается почти готово*! приложение с
различньїми формами, соответствующей рабочей средой меню,
панелью инструментов и т.п.

Visual Basic поддерживает следующие типьі переменньїх: Boolean, Byte, Integer Long, Single. Double.

1 Visual Basic єсть три вида областей определения, характеризующих Доступность переменной: • локальная: переменная доступна только в текущей процедуре;

контейнера: переменная доступна только в текущей форме, модуле или

* глобальная: переменная доступна во всем проекте.

ін*аУа ~ ЦЄ технологія. яка Д'є за клієнт-серверним підходом: головна ^Формація зберігається на сервері, а до клієнта мережею передаються вик** блоки' що потрібні у конкретний момент. Java вирішує завдання з онання програм на довільній платформі.


Головний компонент Java - це віртуальний Java-процесор Як -спеціальним середовищем для виконання та інтерпретації Java-коду. И е Мова програмування Java дозволяє створювати байт-код Java. Сесіє довжина Java-команди - 1,8 байта. Головне призначеня - створе невеликих програм (аплетів) для роботи в Інтернет. Мова Java nyH" наближена до С, за винятком функцій керування пам'яттю та вказівний Java-nporpaM>, записану у проміжному байт-коді, інтерпретує спеціальний інтерпретатор. Байтові команди Java подібні до асемблерних. Швидкість виконаня на порядок менша, ніж двійкової програми. Довжина коду Java не набагато менша, ніж двійкового коду.Характеристика мови програмування Turbo PascalМова Паскаль розроблена Ніколасом Віртом легкості застосування і простоті синтгіксиеу вона швидко стала дуже популярною серед розробників програмного забезпечення в усьому світі.

Паскаль найбільш близький до сучасної методики і технології програмування: повно відбиває ідеї структурного програмування та добре пристосований для застосування технології розробки програм униз (покрокової деталізації). Паскаль містить велику кількість різних структур даних, що забезпечує простоту алгоритмів, а отже зниження трудомісткості

при розробці грограм.

Основні характеристики мови:

- алгоритмічна мова має набагато вищі виразні можливості, тобто його
алфавіт значно ширшій алфавіту машинної мови, що істотно підвищує

наочність тексту програми;

- набір операцій, припустимих для використання, не залежить від набору
машинних операцій, а вибирається з розумінь зручності формулювання
алгоритмів рішення задач визначеного класу,

- формат пропозицій досить гнучкий і зручний для використання, що
дозволяє з;а допомогою однієї пропозиції задати досить змістовний етап

обробки даних,

- необхідні операції задаються в зручному для людини виді, наприклад.

за допомогою загальноприйнятих математичних позначень;

- у мові може бути передбачений значно більш широкий набір типів
даних у порівнянні з набором машинних типів даних.

З перерахованого вище випливає, що алгоритмічна мова значно

мірою є машинно-незалежною. .

При створенні мова підтримувала процедурний -QT'n do3P°° _ програм, але в результаті розвитку самих уявлень пр« з'явилися нові мови такі як Object Pascal основаних орієнтованому програмуванні Завдяки середовищ розробки версій фірми Borland ця мова стала однією з провідних мов для графічних додатків під операційну систему Windows.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 936; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.