Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОСІБНИК. Нормативні документи
ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ПОСІБНИК

ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Інтернет-ресурси

Нормативні документи

1. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. К.–1999.

2. ДСанПіН 5.5.6.009-98. Влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональному комп’ютері.–К.,1998.

3. ДСанПіН 5.5.2.008-01.Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. К., 2001.

4. НАПБ.В. 01.050–98/920. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, К.–1988.

5. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Наказ МОН від 1 серпня 2001р. №563. – К., 2001.

6. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Затверджено наказом МОН України №616 від 31.08.2001. – К., 2001.

7. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. К.: Основа.–1999.

 

1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

6. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

7. http://www.kodeks-luks.ru ‑ Нормативные документы в области охраны труда:

  

 

 

щодо вивчення курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни

«ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ»

для слухачів заочної форми навчання

підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю

5.17020301 „Організація та техніка протипожежного захисту ”,

галузі знань 1702 “Цивільна безпека ”,

кваліфікація 3119 „Технік з аварійно-рятувальних робіт ”

 

Вінниця 2010

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Вінницького вищого професійного училища

цивільного захисту

полковник служби цивільного захисту

М.Г. Говорущак

 

„_____” _______________ 2010 року

 

щодо вивчення курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни

«ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ»

для слухачів заочної форми навчання

підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю

5.17020301 „Організація та техніка протипожежного захисту ”,

галузі знань 1702 “Цивільна безпека ”,

кваліфікація 3119 „Технік з аварійно-рятувальних робіт ”

 

Вінниця 2010


 

Посібник щодо виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи розвитку та припинення горіння» для слухачів заочної форми навчання підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю

5.17020301 „Організація та техніка протипожежного захисту ”

галузі знань 1702 “Цивільна безпека ”

кваліфікація 3119 „Технік з аварійно-рятувальних робіт ”

 

Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.17020301 «Організація та техніка протипожежного захисту» на основі навчальної програми дисципліни «Основи розвитку та припинення горіння»які затвердженої начальником Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту 2009року.

Укладач: Бистрицька Г.І. – спеціаліст вищої категорії, викладач – методист

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

цикловою комісією математичної та природничо-наукової підготовки

Протокол №___ від «____» _____2010 року

Голова циклової комісії

Бистрицька Г.І.

 


Зміст

 

Вступ. 5

Загальні методичні вказівки. 7

Зміст дисципліни. 8

Методичні вказівки з самостійного вивчення матеріалу. 15

і переказу теоретичних питань. 15

Питання для самоперевірки 53

Методичні вказівки до розв'язування задачі 65

Приклад розв'язку задачі 65

Завдання для контрольної роботи і методичні вказівки до їх виконання 73

Завдання для виконання контрольної роботи.. 74

Лабораторні роботи і методичні вказівки до їх виконання. 82

Орієнтовний перелік питань підготовки до екзамену. 90

Умовні позначення, які прийнятті в посібнику. 92

Література. 93

Додатки……...…………………………………………………………………....93


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 294; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.