Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

До параграфу 1.2
ЗАВДАННЯ № 1. Які кримінально-процесуальні повноваження з перерахованих належать органам охорони державного кордону?

а) провадження у справах про злочини та кримінальні проступки;

б) виконання доручень слідчого, прокурора про провадження слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій;

в) вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів із метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили;

г) проведення адміністративно-організаційних дій пов’язаних із порушенням державного кордону.

ЗАВДАННЯ № 2. Яке з рішень особи, яка провадить кримінально-процесуальну діяльність в органах охорони державного кордону, підлягає затвердженню?

а) про призначення експертизи;

б) про визнання особи підозрюваною у вчиненні злочину;

в) про закриття кримінального провадження;

г) про продовження строків проведення розслідування;

д) оперативні працівники можуть провадити лише слідчі (розшукові) дії.

ЗАВДАННЯ № 3. Чи повинна особа, яка провадить кримінально-процесуальну діяльність в органах охорони державного кордону, виконувати вказівку начальника оперативного підрозділу про закриття кримінального провадження в разі незгоди із нею?

а) так, адже вказівки начальника оперативного підрозділу є обов’язковими для виконання, навіть у разі їх оскарження прокуророві;

б) ні, адже при провадженні особа, яка провадить кримінально-процесуальну діяльність в органах охорони державного кордону, рішення приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від слідчого судді, прокурора або слідчого;

в) закриття кримінального провадження лежить поза межами повноважень особи, яка провадить кримінально-процесуальну діяльність в органах охорони державного кордону.

 

ЗАВДАННЯ № 4. До кримінально-процесуальних повноважень органів охорони державного кордону ДПС України відноситься?

а) повідомлення про підозру;

б) затримання підозрюваного;

в) допит обвинуваченого;

г) складання обвинувального акту та направлення його на затвердження прокурору;д) закриття кримінального провадження.

 

ЗАВДАННЯ № 5. Оперативними підрозділами є?

а) податкова міліція, органи безпеки, прокуратура, митні органи;

б) оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

в) оперативні підрозділи органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України та органів Державної Митної служби України;

г) командири військових частин, начальники трудових профілакторіїв, податкова інспекція;

д) міліція, органи безпеки, органи прикордонної служби, митні органи.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 364; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.