Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Базовий варіант

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

В базовому варіанті визначаються обсяги закупівлі сировинних ресурсів у вартісному виразі для забезпечення виробництва продукції в запланованих обсягах та одночасно розраховуються техніко-економічні показники: обсяг товарної продукції, витрати на виробництво, загальний прибуток, рентабельність, витрати на 1 грн. товарної продукції.

Вихідні дані представлені в таблиці 10.8.


 

Таблиця 10.8

ЗМIННІ ВЕЛИЧИНИ                    
  Батон степовий Батон соціальний Хліб новий пш.ф. І гат. Хліб білий соціальний ф. Хліб Дарницький подовий Хліб селянський ф. Хліб Дарницький подовий соціальний 0,7 Хліб висівковий 0,3 Булка апетитна 0,3 Булка смачна 0,4 Булка смачна 0,5 Булка калорійна 0,4 Загалом  
     
Обсяг виробництва 13,2 23,76 102,3 204,6 16,5 40,00 52,00 1226,36 тонн
Нижня межа попиту   тонн
Верхня межа попиту   тонн
Коефіцієнти цільової функції 930,00 330,00 437,00 -28,00 198,00 313,00 108,00 770,00 404,00 1934,00 1893,00 1084,00 813038,92 тис.грн.
Оптова ціна 1 т 3690,00 3090,00 1970,00 1530,00 1830,00 1845,00 1750,00 3600,00 4200,00 6600,00 6600,00 7300,00 3719171,8 тис.грн.
Собівартість випуску 1 т 2760,00 2760,00 1533,00 1558,00 1632,00 1532,00 1642,00 2830,00 3796,00 4666,00 4707,00 6216,00 2906132,88 тис.грн.

 

Продовження таблиці 10.8

ОБМЕЖЕННЯ по сировинні Ліва частина Напрямок Вартість борошна Ціна за 1 т Вартість
Вихід продукції, кг 135,5 146,0 134,0 134,0 148,0 150,0 148,0 124,6 136,0 148,8 135,0 135,5          
Борошно 1 гатунку          
К-ть борошна вищ. гат. 73,06 9,04 21,32 89,38 29,63 38,38 260,815   339059,62
Борошно 1 гат.          
К-ть борошна 1 гат. 369,40 17,73 27,65 54,56 4,46 12,71 486,515     827075,70
Борошно житнє          
К-ть борошна житнього 41,47 81,84 6,69 130,002   208003,46
Висівки          
К-ть висівків 1,7335 1,734   589,41
Загальна кількість борошна 73,06 9,04 369,4 17,73 69,12 136,4 11,15 14,45 21,32 89,38 29,63 38,38 879,1    
Сіль 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 1,3 1,4 12,06   1,2 14,48
Дріжджі конц. 1,2 1,2 0,8 1,2 1,6 1,2 1,3 3,2 11,92   5,6 66,75
Цукор 36,28   6,5 235,79
Маргарин 8,43   8,3 69,95
Яйце 7,87   16,25 127,88
Ванілін 1,73   168,15
Ізюм 4,61   78,29
Часник 2,3 0,49   9,81
Олія 1,7 2,1 0,85 1197,05   6,5 7780,83
Загальна вартість сировини 94986,78 12012,59 633486,3 30144,79 113363,6 223715,9 18517,21 22479,68 27770,89 118118,15 38599,98 50084,24   сума =
Витрати сировини на 1 т хлібобулочних виробів 959,46 910,04 1279,77 1268,72 1108,15 1093,43 1122,25 1248,87 957,62 888,11 965,00 963,16 1127,96        

 
 

Продовження таблиці 10.8

Продуктивність ліній                          
Піч № 1 518,76    
Піч № 2 323,4    
Піч № 3 384,2    

 


При переході до оптимізаційного варіанту необхідно скопіювати вихідні дані з базового варіанту, при цьому в першій таблиці будуть вказані такі величини: оптимальний обсяг виробництва, нижня та верхня межа попиту, коефіцієнт цільової функції, оптова ціна 1т, собівартість 1 т продукції.Друга таблиця – це обмеження, які ми вводимо. В нашому варіанті встановлені такі обмеження: по продуктивності ліній, по попиту на кожний вид продукції, по витратах на сировину.

Пакет EXCEL дозволяє обрахувати оптимізаційний варіант, коли введені всі обмеження. Ми заходимо в меню “Сервіс”, далі “Пошук рішення”. На моніторі з’являється діалогове вікно з трьома рамками. В першій рамці розміщуються адреси клітинок цільової функції, в другій – оптимального випуску продукції, в третій – наших обмежень. Після перевірки правильності адрес наших показників, запускаємо програму на виконання.

В результаті виконання програми повинно з’явитися повідомлення про коректність моделі і правильності розрахунків. Це повідомлення міститься у вікні, яке дозволяє додатково обрахувати три звіти: по результатам, по границям, по стійкості.

В результаті проведеної оптимізації підприємство отримає можливість збільшити випуск продукції на 86,7 т, або на 6,61 %.

Відбудуться зміни по асортименту (табл. 10.9).

Таблиця 10.9

Показники Одиниця виміру До оптим. Після оптим. + – %
1. Випуск продукції – всього тонн 1226,4 1313,1 86,7 6,61%
в тому числі в асортименті:          
Батон степовий т 200,0 101,0 50,5%
Батон соціальний т 13,2 100,0 86,8 86,8%
Хліб новий пш.ф. І гат. т 283,1 -211,9 -74,8%
Хліб білий соціальний ф. т 23,76 10,0 -13,8 -137,6%
Хліб Дарницький подов. т 102,3 80,0 -22,3 -27,9%
Хліб селянський ф. т 204,6 150,0 -54,6 -36,4%
Хліб Дарницький подов.соц. 0,7 т 16,5 10,0 -6,5 -65,0%
Хліб висівковий 0,3 т 50,0 32,0 64,0%
Булка апетитна 0,3 т 50,0 21,0 42,0%
Булка смачна 0,4 т 200,0 67,0 33,5%
Булка смачна 0,5 т 60,0 60,0%
Булка калорійна 0,4 т 28,0 35,0%
2. Обсяг товарної продукції тис. грн. 3719,2 5014,7 1295,5 25,8%
3. Витрати на виробництво тис. грн. 2906,1 3886,8 980,7 25,2%
4. Загальний прибуток тис. грн. 813,0 1127,8 314,8 27,9%

Продовження таблиці 10.9

5. Рентабельність продукції % 28,0% 29,0% 1,04%  
6. Витрати на 1 грн. товарної продукції коп. 78,1 77,5 -0,63 -0,8%
6. Потреба у сировині :          
потреба у борошні          
Борошно вищого ґатунку т 260,8 520,4 259,57 49,9%
Борошно 1 ґатунку т 486,5 318,4 -168,14 -52,8%
Борошно житнє т 130,0 96,5 -33,52 -34,7%
Висівки т 12,1 12,4 0,37 3,0%
Сіль кг 11,9 15,3 3,38 22,08%
Дріжджі конц. кг 36,3 58,5 22,27 38,0%
Цукор кг 8,4 17,0 8,53 50,3%
Маргарин кг 7,9 13,4 5,51 41,2%
Яйце л 1,7 4,8 3,08 64,0%
Ванілін кг 4,6 7,1 2,48 35,0%
Ізюм кг 0,5 0,8 0,36 42,0%
Часник кг 1197,1 1244,8 47,73 3,8%
Олія кг 1383,3 1383,3 0,0 0%
8. Загальна потреба у коштах тис. грн. 1226,4 1313,1 86,7 6,61%

 

Після оптимізації асортименту збільшиться випуск на наступні види продукції: Батон степовий – на 50,5%, Батон соціальний – на 86,8%, Хліб висівковий 0,3 – на 64,0%, Булка апетитна 0,3 – на 42,0%, Булка смачна 0,4 – на 33,5%, Булка смачна 0,5 – на 60,0%, Булка калорійна 0,4 – на 35,0%.

Зменшиться випуск на наступні види продукції: Хліб новий пшеничний формовий І ґатунку, Хліб білий соціальний формовий, Хліб Дарницький подовий, Хліб селянський формовий, Хліб Дарницький подовий соціальний 0,7.

Потреба у ресурсах теж зазнає певних змін. Збільшиться потреба у борошні вищого ґатунку на 259,57 т (49,9%); у висівках на 0,37 т (3,0%).

Зменшиться потреба в борошні 1 ґатунку на 168,14 т (–52,8%); у борошні житньому на 33,52 т (–4,7%).

З’явиться потреба у додатковій сировині.

Всі ці зміни пов’язані з тим, що програма оптимізації для досягнення мети – отримання максимального прибутку збільшує обсяги випуску більш рентабельних видів продукції та зменшує обсяги випуску менш рентабельних видів продукції. За рахунок цього відбудеться покращення основних техніко-економічних показників:

– обсяг товарної продукції зріс на 1295,5 тис. грн. (25,8%);

– збільшиться рентабельність продукції на 1,04%;

– зменшаться витрати на 1 грн. товарної продукції на 0,63 коп. (–0,8%).

Витрати на виробництво збільшаться за рахунок збільшення обсягу виробництва та за рахунок використання додаткової сировини на 86,7 тис. грн. (6,61%).

Більш детальну інформацію по результатам оптимізації дозволяють отримати звіт по результатам, звіт по границям, звіт по стійкості.

В звіті по результатам порівнюються базовий і оптимальний обсяги виробництва. Тут вказані коефіцієнти цільової функції загалом до і після оптимізації, а також обмеження. Навпроти кожного обмеження є статус. Якщо статус зв’язаний, то це означає що ресурс вже використаний повністю і немає можливості збільшити його. Якщо статус не зв’язаний, то це означає що відповідного показника є більше, ніж потрібно, частина його не використана (рис. 10.1):

Рис. 10.1.

В звіті по стійкості важливим показником є нормована вартість, яка показує як зміниться цільова функція при примусовому випуску одиниці j-го виду продукції. Цей звіт показує, яка продукція є вигідною (рис. 10.2):

Рис. 10.2.

В нашому випадку може бути вигідним збільшення обсягів виробництва Хліб новий пшеничний формовий І ґатунку, Булка смачна 0,5 та Хліб селянський формовий.

 

Звіт по границям дає змогу проаналізувати, в яких межах будуть дійсні рекомендації по структурі випуску. Наприклад, якщо підприємство буде випускати Батон степовий в обсязі 50 тонн, то отриманий прибуток буде 988 тис. грн., а якщо 200 тонн – 1127,8 тис. грн. (рис. 10.3):

Рис. 10.3.

Висновок: оптимізація асортименту продукції та обсягів її випуску дозволила поліпшити основні економічні показники без додаткових витрат на сировину. Так, обсяг випуску зріс в цілому на 86,7 тонн, або на 6,61%, товарна продукція зросла на 1295,5 тис. грн., або на 25,8%, збільшився прибуток від реалізації на 314,8 тис. грн. (на 27,9%), витрати на 1 грн. товарної продукції в оптимальному варіанті знизились на 0,63 копійки (на 0,8%), рентабельність продукції зросла на 1,04%.

Таким чином, оптимізація виробничої програми виробництва на хлібозаводі дозволить поліпшити економічні показники його роботи та збільшити економічну ефективність виробництва.

 

Лабораторна робота № 11
«Модель оптимального використання потужності»

Задача. Виробнича дільниця має в наявності три види взаємозв'язаного обладнання (М1, М2 і М3). Фонд робочого часу відповідно становить Аі годин на місяць. Дільниці встановлено план випуску п’яти видів продукції (Р12З45) механізованим способом в обсязі Вj тонн.

Норми витрат часу за видами продукції і обладнання аij год. на тону подано в табл. 11.1 (і – індекс виду обладнання, j– індекс виду продукції).

Собівартість одиниці виробленої продукції відповідним видом обладнання сіj гривень наведено в табл. 11.1.

Потрібно знайти оптимальний план розподілу продукції по видах обладнання, який забезпечить мінімальні витрати на виробництво.

Таблиця 11.1

Варіанти визначення аij і сij за видами продукції для побудови моделі

 

Номер виду продукції аіj сіj
а1j а2j a3j с1j с2j с3j
0,22 0,33 0,50
0,23 0,34 0,45
0,25 0,25 0,44
0,26 0,29 0,42
0,27 0,35 0,56
0,29 0,45 0,52
0,21 0,40 0,51
0,20 0,32 0,44
0,30 0,35 0,43
0,32 0,36 0,40
0,25 0,27 0,39
0,29 0,21 0,37
0,32 0,26 0,52
0,28 0,38 0,54
0,26 0,34 0,52

 

Таблиця 11.2

Варіанти визначення Аі і Вj для побудови моделі оптимального

завантаження обладнання

Ва- рі- Фонд робочого часу і-го обладнання Аі Завдання по випуску j-го виду продукції Вj
ант А1 А2 АЗ В1 В2 ВЗ В4 В5

Варіант визначається за допомогою табл. 11.3 і задається шести цифрами, перші п’ять цифр – визначають номери видів продукції, за якими будується модель із табл. 11.1 і остання цифра – варіанти визначення Аі і Вj із табл.11.2.

Таблиця 11.3

Варіант Номери варіантів за завданням   Варіант Номери варіантів за завданням   Варіант Номери варіантів за завданням
1,2, 3,4,5,12   10,11,12,13,14,1   1,5,10,12,13,3
2,3,4,5,6,11   7,8,13,14,15,2   2,4,9,11,12,2
3,4,5,6,7,10   1,2,5,14,15,1   3,7,8,10,11,1
4,5,6,7,8,9   1,3,5,6,8,9   2,5,9,13,15,12
5,6,7,8,9,8   1,7,9,11,12,8   4,8,6.8.9,13
7,8,9,10,11,7   2,4,8,10,11,9   2,3,8,9,10,14
2,4,5,12,13,6   4,6,8,12,13,10   7,9,10,14,15,15
3,6,9,11,12,5   4,3,8,9,10,11   6,8,10,11,14,2
9,10,11,12,15,4   5,6,11,1.2,14,5   2,5,6,9,12,3
2,4,6,12,13,3   2,7,9,10,15,4   2,4,8,10,11,9

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 542; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.049 сек.