Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Список використаної літератури. Тема 1. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності у технічному
Вступ

Передмова

Тема 1. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності у технічному автосервісі.......................................................................................................................................

1.1. Типи підприємств за формами власності ......................................................................

1.2. Типи підприємств за виробничими функціями..............................................................

Тема 2. Технічна служба підприємств автомобільного транспорту...................................

2.1. Завдання технічної служби .............................................................................................

2.2. Основні принципи побудови організаційної структури управління технічною службою......................................................................................................................................

2.3. Типова організаційна структура управління технічною службою…………………...

2.4. Режим роботи підрозділів технічної служби ................................................................

2.5. Основні напрями удосконалення організаційної структури управління технічною службою та її оцінювання........................................................................................................

Тема 3. Виробничі програма і потужність виробництва для технічного автосервісу......................................................................................................................................

3.1. Загальні положення..........................................................................................................

3.2. Розрахунок виробничої програми...................................................................................

3.3. Чинники визначення виробничої потужності та ступеня її використання.............................................................................................................................

3.4. Розрахунок виробничої потужності................................................................................Тема 4. Виробничий процес з технічного обслуговування і ремонту автомобілів і організаційні форми його побудови...........................................................................................

4.1. Основні принципи раціональної організації виробничого процесу ...

4.2. Типова схема організації технічного обслуговування і ремонту автомобілів на ВАТ АТП...................................................................................................................................

4.3. Типова схема організації технічного обслуговування і ремонту автомобілів на СТО............................................................................................................................................

4.4. Робочий пост і робоче місце. Операційно-технологічна карта. Піктограми.................................................................................................................................

4.5. Форми організації виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів на робочих постах.................................................................................

4.6. Організаційні форми побудови технологічного процесу обслуговування і поточного ремонту автомобілів...............................................................................................

Тема 5. Методи технічного обслуговування і ремонту автомобілів....................................

5.1. Методи технічного обслуговування автомобілів.................................................................

5.2. Розрахунок параметрів потокових ліній...............................................................................

5.3. Розрахунок кількості робочих постів......................................................................................

5.4. Методи поточного ремонту автомобілів...............................................................................

55. Перспективи потокового обслуговування автомобілів .......................................................

Тема 6. Устаткування робочих постів і потокових ліній.......................................................

6.1. Основні групи устаткування ..................................................................................................

6.2. Розрахунок кількості та вибір устаткування.........................................................................

6.3. Показники використання устаткування.................................................................................

6.4. Інтенсифікація використання устаткування.........................................................................

Тема 7. Виробничий персонал та організація його праці......................................................

7.1. Виробничий персонал.............................................................................................................

7.2. Розрахунок чисельності персоналу.......................................................................................

7.3. Форми організації праці.........................................................................................................

7.4. Умови праці та організація робочого місця..........................................................................

7.5. Механізація і синхронізація виробничих процесів..............................................................

7.6. Атестація робочих місць.........................................................................................................

7.7. Технічна творчість..................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Управління якістю технічного обслуговування і ремонту автомобілів..............

8.1. Методи і види технічного контролю...................................................................................

8.2. Аналіз інформації щодо якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів....

8.3. Комплексна система управління якістю технічного обслуговування та ремонту автомобілів………………………………………………………………………………………..

8.4. Оцінювання якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів на СТОА.......

8.5. Оцінювання якості технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів на ВАТ АТП..........................................................................................................................................

Тема 9. Розрахунок площ виробничих і допоміжних приміщень підприємств автомобільного транспорту.........................................................................................................

9.1. Розрахунок площ виробничих приміщень……………………………................................

9.2. Розрахунок площ допоміжних приміщень..........................................................................

Тема 10. Особливості експлуатації і організації технічного обслуговування та ремонту автомобілів, які працюють у відриві від основних баз……..................................................

10.1. Основні чинники, що визначають особливості організації технічного обслуговування та ремонту автомобілів...................................................................................................................

10.2. Підготовка кадрів, автомобілів та обмінного фонду..................................................

10.3. Організація пересувних автомістечок, тимчасових авторемонтних майстерень, пунктів технічного обслуговування та інших пересувних засобів…...................................

10.4. Особливості організації технологічного процесу технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів та зберігання технічного майна........................................

Тема 11. Особливості експлуатації, організації і технологічних розрахунків технічного обслуговування і ремонту автомобілів індивідуального користування….........................

11.1. Особливості експлуатації автомобілів .........................................................................

11.2. Організація технічного обслуговування та ремонту автомобілів..............................

11.3. Визначення вхідної інформації для розрахунку виробничої програми …...............

11.4. Особливості розрахунків виробничої програми міських СТО..................................

11.5. Особливості розрахунків програми дорожніх СТОА і площ складських приміщень …………………………………………………………………………………….

11.6. Особливості технічного автосервісу фірмами-продуцентами...................................

Тема 12. Планування профілактичних і ремонтних робіт з технічного сервісу автомобілів……………………………………………………………..........................................

12.1. Обсяг і завдання планування ........................................................................................

12.2. Принципи і режими призначення періоду виконання профілактичних робіт...........................................................................................................................................

12.3. Способи опису планів системи профілактичних і ремонтних робіт

12.4. Експлуатаційно-технічна документація.....................................

Тема 13. Застосування економіко-математичних методів і моделей при плануванні та організації технічного обслуговування і ремонту автомобілів………..................................

13.1. Загальні положення........................................................................................................

13.2. Потік вимог щодо технічного обслуговування і ремонту автомобілів......................

13.3. Закони розподілу тривалості технічного обслуговування автомобілів ...................

13.4. Імовірнісний метод визначення чисельності персоналу і запасних обмінних агрегатів....................................................................................................................................

Додатки………………………………………………………………………………………..

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 719; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.