Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВПРОВАДЖУЄ

ТИПОВОГО ПРОЕКТУ КСУЯТОРА ВІДПОВІДНО ДО УМОВ

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕРОБЛЕННЯ

1. Оцінювання впливу режимів експлуатації на технічний стан автомобілів. Диференційований облік якості технічного стану автомобілів залежно від режимів і умов експлуатації доцільно вводити за значної різниці в режимах, умовах експлуатації і відповідно у вимогах до якості технічного стану автомобілів. Наприклад, при здійсненні міжміських і міських автобусних перевезень, при перевезеннях будівельних вантажів необхідно окремо розробляти показники якості технічного стану автомобілів відповідно до їх режимів і умов роботи.

2. Вибір інтервалів пробігів (періодів експлуатації) автомобілів. Інтервали пробігів вибираються на основі характерних особливостей кожного інтервалу, досвіду експлуатації і статистичних даних про відмови автомобілів.

3. Розробка шифратора марок автомобілів. Розроблення шифратора марок автомобілів передбачає організацію обліку якості технічного стану автомобілів за виділеним шифром. Ступінь деталізації при розробці шифратора має забезпечувати диференційований облік якості технічного стану автомобілів відповідно до технічного рівня і якості їх виготовлення.

4. Розробка шифратора гаражних номерів автомобілів. Розроблення шифратора гаражних номерів автомобілів передбачає організацію обліку якості технічної експлуатації автомобілів водієм у розрізі автомобільних колон. Шифр гаражних номерів має забезпечувати можливість визначати номер автоколони будь-якого автомобіля і бути придатним для механізованої обробки документації.

5. Розробка шифратора агрегатів, систем і вузлів автомобіля. Розроблення шифратора агрегатів, систем і вузлів автомобіля передбачає організацію обліку якості їх технічного стану. Виділення агрегатів, систем і вузлів автомобілів для кількісного оцінювання якості технічного стану має проводитись на основі заводського розбивання на системи, агрегати, механізми, прилади, вузли і деталі з урахуванням предметної спеціалізації ремонтних підрозділів підприємства і технології ремонту агрегатним методом.6. Розробка шифратора виконаних операцій обслуговування і ремонту автомобілів. Розробка шифратора виконаних операцій обслуговування і ремонту автомобілів передбачає організацію обліку якості їх виконання. Всі ремонтно-профілактичні операції, які виконуються в практиці технічної експлуатації автомобілів, укрупнюються таким чином, щоб максимально локалізувалася праця виконавців, однозначно фіксувалося розподілення робіт за дільницями, відділеннями і бригадами й однозначно характеризувались дефекти агрегатів, систем і вузлів. Доцільно виділяти приблизно 200—500 укрупнених операцій.

7. Розробка шифратора причин дефектів автомобілів. Розроблення шифратора причини виникнення дефектів автомобілів передбачає організацію обліку якості виконання видів обслуговування і ремонту автомобілів і дає змогу виявити підрозділи і виконавців, які допустили появу дефектів автомобілів. При цьому виявляються основні технологічні операції ТО і ремонту автомобілів, які стали причиною дефектів. Недопустимо виділення причини виникнення дефектів, якщо вони мають випадковий характер.

8. Визначення і обґрунтування нормативних величини показників якості. Визначення і обґрунтування нормативних величин показників якості має забезпечувати підвищення якості технічного стану автомобілів (зменшення трудомісткості ПР) виходячи з умов і режимів ТО і роботи при забезпеченні ефективності роботи підприємства.

Додаток 7

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 345; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.