Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для самостійної роботи. 1. Дайте характеристику загального огляду хворого

Контрольні питання

1. Дайте характеристику загального огляду хворого.

2. Які положення хворого в ліжку ви знаєте?

3. Які розлади свідомості спостерігаються у хворого?

4. Охарактеризуйте складові поняття „будова тіла”.

5. Назвіть які існують причини виникнення карликовості.

6. Охарактеризуйте показники вологості шкіри.

7. Назвіть основні різновиди шкіряного висипу.

8. Дайте загальну характеристику статури тіла.

9. Які дефекти постави спостерігаються у сагітальній площині?

10. Дайте характеристику сколіозу в залежності від ступеня прояву хвороби.

11. Розкажіть методику зважування дітей на медичних вагах.

12. Назвіть показники температури тіла за ступенем її підвищення.

13. Охарактеризуйте гарячку зворотного типу?

14. Від чого залежить характер пульсу?

15. Що називають напруженням пульсу?

16. Дайте характеристику різновидам порушення пульсу.

17. Розкажіть методику вимірювання артеріального тису.

18. Назвіть нормальні показники артеріального тиску та при патології.

 

1. За допомогою аналізу періодичної літератури дослідити стан духовного та соціального здоров’я дітей та підлітків.

2. Надати пропозиції (у вигляді реферату) у контексті покращення індивідуального здоров’я підростаючого покоління.

 

 

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Лікарські препарати відіграють важливу роль у комплексному лікуванні різних захворювань. Однак крім головного, терапевтичного, ефекту ці засоби можуть спричиняти і побічні, негативні реакції. Окремі види реакції організму на введення певних засобів (непереносність) можуть призвести до важких ускладнень, наприклад, анафілактичного шоку. Іноді лікарські препарати доводиться заміняти іншими засобами, подібними за терапевтичною дією, які добре переносяться хворими.

Дози лікарських препаратів. Для правильної дії ліків їх необхідно застосовувати в адекватної дозі. Дозою називається кількість ліків, що вводиться в організм і надає на нього певну дію. Сила дії препарату визначається дозою і порядком його прийому [36, с. 108].За способом дії доза може бути мінімальною, терапевтичної, токсичної і летальної.

Мінімальна діюча (порогова) доза − це мінімально можлива кількість ліків, які можуть надати лікувальну дію. Терапевтична доза − це кількість ліків, що перевищує мінімально діючу дозу, що дає оптимальне лікувальну дію і не робить негативного впливу на організм людини. Найчастіше в медичній практиці застосовується середня терапевтична доза, що дає в більшості випадків оптимальний лікувальний ефект без патологічних впливів.

Мінімальна токсична доза − це найменша кількість лікарських засобів, здатне викликати отруйна дія на організм. Мінімальною смертельної (летальної) дозою називається кількість лікарської речовини, здатне призвести до летального результату.

За кількістю застосування доза може бути разової (одноразової) та добової. Для отруйних і сильнодіючих речовин вказують максимальні разові і добові дози для дорослих і дітей у відповідності з віком хворого. У разі передозування речовин або при заміні одного лікарського препарату іншим може наступити отруєння.

За одиницю ваги в рецепті прийнятий 1 г − 1,0; за одиницю об’єму − 1 мл. При прийомі ліків важливо врахувати, що в 1 ст. л. міститься 15 г води, в 1 ч. л. − 5 г; в 1 г води − 20 крапель; в 1 г спирту − 47 − 65 крапель [14, с. 35-36].

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 664; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.