Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Антропометрія

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Антропометрія− метод дослідження, який ґрунтується на вимірюванні морфологічних і функціональних показників людини. До складу яких входять: зважування, вимірювання довжини тіла, окружності грудної клітки, живота, шиї, голови, розмірів нижніх кінцівок, тазу. Вимірювання показників дихання (спірометрія) та сили м’язів (динамометрія) [33, с. 399]. Зріст визначають за ростоміром стоячи і сидячи. Довжину тіла немовлят вимірюють за допомогою спеціального ростоміра в лежачому положенні.

Обстежуваний стає на майданчик з ростоміра (без взуття) так, щоб доторкнутись вимірювальної планки трьома точками тіла: п’ятками, сідничними м’язами, лопатками. Голову треба тримати прямо (при цьому повинні збігатись у горизонтальній площині зовнішні краї орбіт і слуховий хід). Горизонтальну планку опускають на тім’я і за шкалою І визначають зріст з точністю до 0,5 см. При вимірюванні зросту сидячи дитина сідає на відкидну лавку, торкаючись лопатками з ростоміра, тримаючи голову так, як при першому вимірюванні. У цьому випадку користуються шкалою ІІ [19, с. 122-123].

Окружність голови, грудей і живота вимірюють сантиметровою стрічкою.

Окружність грудей вимірюють на рівні сосків, живота − на рівні пупка. Стрічка має щільно прилягати до тіла, проте її не треба натягати. Окружність грудної клітки вимірюють при звичайному вдиху, максимальному вдиху й видиху. Різниця між максимальним вдихом і видихом називається екскурсією грудної клітки. При вимірюванні окружності грудної клітки сантиметрова стрічка накладається ззаду під нижнім краєм лопатки, спереду в чоловіків і дітей − до нижнього краю навколососкових кіл, а в жінок над грудними залозами (у місці прикріплення IV ребра до грудини). При вимірюванні окружності голови сантиметрова стрічка повинна проходити через брівні дуги і потиличний горб. Розміри відкритих тім’ячок, найчастіше переднього, вимірюють сантиметровою стрічкою в двох взаємно перпендикулярних напрямах по лініях швів [6, с. 88-89].

Зважують дітей на медичних вагах (рис. 2.3), дітей перших двох років життя − на спеціальній дитячій вазі, на якій дитина лежить або сидить. Для зважування дитину роздягають. Якщо вона роздягнена не повністю або лежить на пелюшках, масу одягу або пелюшок віднімають від загальної маси. При контрольному зважуванні, щоб визначити кількість висмоктуваного з грудей молока, немає потреби роздягати дитину. її зважують до і після годування в тому самому одязі. Обстежуваний без верхнього одягу й взуття стає на майданчик терезів при закритому замку коромисла. Великою гирею встановлюється приблизна маса тіла, після чого замок відкривають і масу уточнюють великою й малими гирями [32, с. 7-8].Встановлено, що між показниками зросту, маси тіла і окружністю грудної клітини існують певні співвідношення, які дозволяють оцінити пропорційність будови тіла.

1. Зрісто-ваговий показник, відображаючий пропорційність зросту та маси тіла. Визначається за формулою М*100/Р, де М – маса тіла у кг, а Р – зріст у см. Нормальне співвідношення зросту та маси позначається індексом 37 – 40; більш нижчий показник свідчить про понижену гладкість хворого, більш вищій – про підвищену.

2. Індекс пропорційності між зростом (Р) та окружністю грудної клітки (О). Визначається за формулою Р*100/О; у нормі дорівнює 50 − 55; більш нижчий індекс вказує на вузькогрудість, більш вищій – на широкогрудість.

3. Індекс Піньє, визначаючий пропорційне співвідношення між цими трьома параметрами:

Р - (О + М). У нормі він коливається порядком 20, а при недостатній пропорційності складання буває значно більш або менш цієї цифри [24, с. 44].

Вимірювання сили різних м’язових груп (динамометрія) людини здійснюють прибором з металевою пружиною, з’єднаною зі стрілкою циферблату. Також застосовують ртутні, гідравлічні, електричні та маятникові динамометри [32, с. 8].

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1075; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.