Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Компоненти здоров’я

 

Людина являє собою відображення двох іпостасей − біологічної та соціальної. Вони знаходяться в діалектичній єдності і протиріччі. Це відбувається завжди, коли біологічний стан залежить від соціального, а соціальне, у свою чергу, − від біологічного. В даний час прийнято виділяти декілька компонентів (видів) в понятті „здоров’я”.

Перший рівень − біологічне здоров’я пов’язано з організмом і залежить від динамічної рівноваги функцій всіх внутрішніх органів, їх адекватного реагування на вплив навколишнього середовища. Іншими словами − це досконалість саморегуляції в організмі і максимальна адаптація (в біологічному сенсі) до навколишнього середовища. Здоров’я на біологічному рівні має дві компоненти:

соматичне здоров’я − поточний стан органів та систем організму людини, основу якого складає біологічна програма індивідуального розвитку;

фізичне здоров’я − рівень росту і розвитку органів і систем організму. Основу його складають морфологічні і функціональні резерви, що забезпечують адаптаційні реакції [21, с. 9-10].

Другий рівень − психічне здоров’я пов’язано з особистістю і залежить від таких особистісних характеристик, як емоційно-вольова і мотиваційно-потребностна, від розвитку самосвідомості особистості і від усвідомлення цінності для особистості власного здоров’я і здорового способу життя.

Психічне здоров’я − це стан загального душевного комфорту, що забезпечує адекватну реакцію поведінкову. Психічне або душевне здоров’я відноситься до розуму, інтелекту, емоцій (психологічне благополуччя, рівні тривоги і депресії, контроль емоцій і поведінки, пізнавальні функції).

До компонентів психічного здоров’я відносять моральне здоров’я − комплекс емоційно-вольових і мотиваційно-потребностих властивостей особистості, система цінностей, установок і мотивів поведінки індивіда в суспільстві [30, с. 274].

Третій рівень − соціальне здоров’я пов’язано з впливом на особистість інших людей, суспільства в цілому і залежить від місця і ролі людини у міжособистісних відносинах, від морального здоров’я соціуму.Соціальне здоров’я − міра соціальної активності і, перш за все, працездатності, форма активного, діяльного ставлення до світу. Соціальна складова здоров’я складається під впливом батьків, друзів, однокласників у школі, однокурсників у вузі, колег по роботі, сусідів по будинку і т. д. і відображає соціальні зв’язки, ресурси, міжособистісні контакти.

Різниця між психічним і соціальним здоров’ям умовно: психічні властивості і якості особистості не існують поза системою суспільних відносин. Люди зі здоровою психікою почувають себе досить впевнено і благополучно в будь-якому суспільстві. У здоровому суспільстві, як правило, формуються здорові особистості. Недоліки виховання і несприятливі впливу навколишнього середовища можуть викликати деградацію особистості. Особистість з розвиненим свідомістю і самосвідомістю може протистояти впливу зовнішніх умов, боротися з труднощами і залишатися здоровою фізично, психічно і соціально [16, с. 16-18].

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 601; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.