Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

THE Future Simple

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

THE Past Simple

THE Present Simple

Вживання

The Future Simple

The Past Simple

The Present Simple

I/You work.-He /She /It works. Doyou work? –Doeshe work? Yes, I do. / No, he doesn’t. I do not (don’t) work.– He doesn’t work.
I / He / She / We returned / left. Didhe return /leave? –Yes, he did. / No, he didn’t. He did not (didn’t) return / leave.
He / They will (’ll) call. Willhe / they call? – Yes, he will. / No, theywon’t. He / they will not (won’t) call.

Часи Simple називають дію як факт, не вказуючи на її тривалість чи завершеність. Вони також називають повторювану дію чи постійний стан у теперішньому, минулому або майбутньому.

I go to the university every day.

She studied at school last year.

He will be a good engineer.

She said he would be a good engineer.

Називає:

· Повторювані дії або щоденні заняття (часто з прислівниками: always, never, usually, often, та ін).

Напр.. He usually starts work at 9 am. He often stays at the office until late in the evening.

· Постійні стани. Напр.. Sandra is a student.

· Загальні істини або закони природи. Напр.. Water boils at 100°C. Програми або розклади (поїздів, автобусів, та ін.). Напр.. The bus leaves in ten minutes.

 

Вирази часу:

always, never, usually, often, seldom, rarely, sometimes, та ін. (прислівники частоти), every day/week/month/year, та ін., on Mondays/Tuesdays, та ін., in the morning/afternoon/evening, at night/the weekend, та ін.

 

 

Називає:

· Минулі дії, і вживається тоді, коли є вказівка на час, у який ці дії відбулись. Напр.. They graduated three years ago.

· Минулі звички або дії, що повторювалися в минулому, але більше не відбуваються. У цьому випадку ми можемо вживати прислівники частоти (always, never, usually, often,та ін.). Напр. He often played football with his father when he was five. (But: He doesn’t play football with his father any more.)

· Дії, що відбулись відразу одна за одною в минулому. Напр..The rotor turned against the wind and started the turbine.

· Дії, що виконувались людьми, яких більше нема серед живих. Напр.. Charles Babbage designed the first computer in the world.

Пам’ятаємо:

· Ми вживаємо used to, щоб говорити про минулі звички, або дії, які більше не відбуваються. Цей вираз має однакову форму в усіх особах однини і множини. Після нього вживається інфінітив. Напр.. Peter used to eat a lot of sweets. (Peter doesn’t eat many sweets now.)

· Ми також можемо вживати Past Simple замість used toбез різниці у значенні. Напр.. She used to live in the countryside. = She lived in the countryside.

 

Вирази часу:

Yesterday, last night/week/month/year/Monday, та ін, two days/ weeks/months/years ago, then, when, in 1992, та ін.

Називає:

· Дії, які, можливо, відбудуться або не відбудуться у майбутньому. Напр.. We will visit Disney World one day.

· Передбачення стосовно майбутнього, які базуються на тому, що ми думаємо. Напр.. Traffic conjestion will be a difficult problem to solve.

· Погрози або попередження. Напр.. Stop talking or I’ll send you out of the classroom.

· Обіцянки або спонтанні рішення. Напр.. I’ll help you with your homework.

· Майбутні дії і вживається з дієсловами hope, think, believe, expect, та ін., виразами I’m sure, I’m afraid, та ін., та прислівниками probably, perhaps, та ін. Напр.. I don’t think the course will be very interesting. It will probably take two hours to fix.

Пам’ятаємо:

Ми використовуємо be going to, щоб висловити:

· Плани та наміри на найближче майбутнє. Напр.. I’m going to meet the supplier.

· Передбачення про майбутнє, які базуються на тому, що ми бачимо. Напр.. Look at those big grey clouds. It’s going to rain.

 

Примітка:

· Ми не вживаємо future simple у підрядних реченнях умови і часу (після when, while, before after, till, until, as soon as, if). Замість нього ми вживаємоpresent simple. Напр.. Hydrogen fuel cells will get cheaper when technology improves. (Not:whentechnology will improve.)

Вирази часу:

tomorrow, the day after tomorrow, next week/month/year, tonight, soon, in a week/month/year, та ін.

Тривалі часи (the Continuous Tenses)

Утворення:

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 463; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.