Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форми і головні сфери розвитку міжнародного кооперування виробництва

Показники міжнародної спеціалізації економіки країни.

Міжнародно спеціалізовані галузі -галузі які беруть найактивнішу участь в МПП. Для них характерна висока частка продукції на експорт та високий рівень внутрішньогалузевої спеціалізації.

Міжнародно спеціалізована продукція — це продукція, яка є предметом двосторонніх та багатосторонніх угод про розподіл виробничих програм і за умови виготовлення в одній чи декількох країнах і значною мірою задовольняє потреби світового ринку в ній.

Основними показниками рівня міжнародної спеціалізації галузі є такі:

 

1. коефіцієнт відносної експортної спеціалізації:

Кr = Eк
Ес

де Eк — питома вага товару в експорті країни; Ес — питома вага товару в світовому експорті.

Якщо Кr > 1, то галузь або товар вважаються міжнародно спеціалізованими;

2. експортна квота у виробництві галузі:

Ее = E
Овн

де Е— обсяг експорту за даний період; Овн— обсяг внутрішнього виробництва.

Експортна квота характеризує значення експорту продукції певної галузі для економіки країни.

3. індекс товарності. Індекс товарності характеризує міру участі національного господарства в МПП.

t = E+I *100
ВВП

де E — річний експорт; I — річний імпорт; ВВПрічний валовий внутрішній продукт.

Другим елементом у МПП є міжнародне виробниче кооперування,тобто об'єднання зусиль виробників декількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку.

Коопераційні зв'язки проявляються на світовому, міжгалузевому або внутрішньогалузевому рівнях.

Основні методи кооперування: .

1) здійснення спільних програм,вони реалізуються у двох формах:

¾ підряд­не кооперування;

¾ організація спільного виробництва.

2) договірна спеціалізаціязавданням якої є розмежування виробничих програм і закріплення за кожним учасником певного асортименту кінцевої продукції.

3) створення спільних підприємств –це об'єднання на пайовій основі власності парт­нерів, спільне управління підприємством, спільна відповідальність по вироб­ничим і комерційним ризикам, розподіл прибутку між партнерами згідно з умовами договору.Найбільш поширені в усьому світі спільні підприєм­ства у формі товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та акціонер­них товариств (АТ).

Головні сфери співробітництва міжнародного кооперування виробництва:

а) виробничо-технічне співробітництво;

б) співробітництво у сфері реалізації кооперованої продукції;

в) співробітництво у після продажному обслуговуванні кооперова­ної продукції.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.