Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Графічне представлення даних

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Введення даних

У багатьох задачах математичної статистики зустрічаються числові дані, які уявляють собою обмірювані рівні деякої випадкової величини чи статистичного показника. Причому, у більшості випадків ці дані необхідно пронумерувати. Для цього записують два перших номери членів ряду (наприклад, 1,2) один під іншим, виділяють їх, зафіксував курсор миші на маленькому чорному квадраті в правому куті відзначеної області, тягнуть його вниз доти, поки не вийде числовий ряд номерів потрібної довжини. Поруч у стовпці праворуч вручну вводять статистичні дані. Аналогічно можна створити і ряди в горизонтальному напрямку. Якщо ж необхідно ввести рівновіддалені дані, то досить ввести перші два числа (1987, 1988), виділити їх і розтягти область введення до необхідної довжини (рис. 2).

 

Рисунок 2

 

Для побудови діаграми дискретного варіаційного ряду потрібно виділити область клітин А1:В7 (клітини, в яких знаходяться дані). Після цього можна викликати Мастер диаграм або вибрати команду, що падає меню Вставка-Диаграмма. На другому кроці вибирають тип діаграми Точечная (можна зі з’єднаними точками, або із окремо розташованими точками) і область побудови діаграми на цьому листі чи на новому листі. Для опису діаграми можна заповнити легенду (наприклад, Об’єм товарообігу, тис.грн.), назва осей: вісь – роки, вісь – величина товарообігу (рис. 3).

 

Рисунок 3

 

Гістограма. Обчислюють вибіркові і накопичені частоти улучення ряду даних в інтервали, а також може виводити відповідні графіки (модуль 3). Границі інтервалів можна вказати (звичайно задають верхні границі інтервалів). Якщо не задати границі, то Excel сам розіб’є аналізований ряд на інтервалі з кроком :

,

де – найбільша варіанта, – найменша варіанта, – кількість членів ряду.

Гістограму можна побудувати автоматично, для цього досить виділити необхідний діапазон і натиснути F11.

 

 

Рисунок 4

 

Одним з основних плюсів Excel є можливість створення формул і використання готових функцій для обробки масивів чисел (а так само текстів і символів).Для введення формули необхідно набрати в порожній клітині “=”, а потім за допомогою операцій ^, *, /, + зв’язати вихідні дані в клітинах, результат розрахунку з яких ми бажаємо одержати.

При введенні формул зручно використовувати вбудовані функції (існує кілька сотень вбудованих функцій, що дозволяють обробляти чисельну, текстову і символьну інформацію), використовуючи так звані діалогові вікна, що вказують послідовність введення даних і зменшують можливості допущення помилки.

При рішенні різних задач у Excel можна використовувати, як у формулах, так і незалежно, вбудовані функції. На панелі Стандартнаяза допомогою кнопки Вставка функциивідкриємо діалогове вікно майстра функцій (бажано після установки в Меню Сервис надбудови Пакет анализа), що містить 13 різних категорій функцій.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 932; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.