Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз впливу зміни валютного курсу на макроекономічні процеси

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Зміни валютного курсу суттєво впливають на розвиток макроекономічних процесів національної економіки та на зовнішньоекономічні позиції країни. Від валютного курсу залежать: стан платіжного балансу, зовнішньої торгівлі, рух довгострокових і короткострокових капіталів тощо. Регулювання валютного курсу враховує цілі макроекономічної політики та конкурентну ситуацію на світовому ринку. Валютне регулювання здійснюється на двох рівнях:

– міжнародному – через систему міжнародних валютних організацій, союзів і угод;

– національному – через застосування різних методів впливу на валютні курси.

У практиці валютного регулювання на національному рівні застосовуються такі методи, як девальвація та ревальвація валюти, валютна інтервенція, корекція процентних ставок Національного банку, валютні обмеження, регулювання платіжного балансу, режим конвертованості валют.

Поширеним методом впливу на валютні курси є зміна процентних ставокНаціонального банку для контролю за рухом іноземних короткострокових капіталів. Підвищення процентних ставок у періоди погіршення стану платіжного балансу сприяє припливу капіталів із країн, де процента ставка нижча. Це підвищує курс національної валюти й покращує стан платіжного балансу, і навпаки. Але підвищення процентної ставки не завжди є ефективним, тому що веде до подорожчання кредиту в самій країні.

Оскільки показником дохідності капіталу є процентна ставка, а країни мають різні темпи інфляції, то визначається реальна процентна ставка з урахуванням «ефекту Фішера»:

 

, (5.43)

де Іrн, Іrp – номінальні та реальні процентні ставки;

– темп інфляції.

 

Звідси: (5.44)

 

Зміни реальних процентних ставок у короткостроковий період сприяють мобілізації вільних капіталів і впливають на валютний курс (рис. 5.5).

 

 

 
 

 

 


Рис. 5.5. Залежність між процентною ставкою та валютним курсом

Це пояснюється тим, що при зростанні реальної процентної ставки можна отримати більший дохід від вкладених в економіку цієї країни капіталів, а значить, вартість її валюти підвищується.Валютний курс впливає на зміну експорту й імпорту. Так, якщо курс національної валюти зростає, це означає, що зростає ціна національних грошей і попит на них збільшується. Відповідно попит на іноземну валюту зменшиться, що призведе до скорочення експорту і збільшення імпорту.

Крім того, за зростання курсу національної валюти експорт товарів і послуг із даної країни дорожчає, його конкурентоспроможність знижується. Цей фактор також призводить до зменшення експорту та зростання імпорту. Отже, за таких умов зменшується чистий експорт. Зниження ж курсу національної валюти стимулює експорт і обмежує імпорт, чистий експорт зростає (рис. 5.6).

 

 

 
 
Рис. 5.6. Крива чистого експорту залежно від валютного курсу

 

 


Отже, можна зробити висновок про обернену залежність між валютним курсом і чистим експортом.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 642; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.