Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кримінально-правова характеристика зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Кримінально-правова характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

 

Орієнтовний план:

1.Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи.

2.Характеристика об’єктивних ознак незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

3.Характеристика суб’єктивних ознак незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

4.Кваліфікуючі ознаки незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

 

Методичні вказівки:

При написанні курсової роботи за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти волі, честі та гідності особи. Встановити їх види.

Розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

При розгляді об’єкту цього злочину слід спочатку визначити родовий об’єкт злочинів проти волі, честі та гідності особи та з’ясувати безпосередній об’єкт цього злочину. Обов’язково визначити та дослідити додатковий безпосередній об’єкт та ознаки потерпілої особи.

Розгляд об'єктивної сторони даного злочину слід почати з дослідження суспільно-небезпечного діяння. Спочатку дослідити зміст незаконного позбавлення волі. Визначити характер таких дій. З’ясувати зміст незаконності позбавлення волі. Дослідити можливість вчинення цього злочину шляхом дії та бездіяльності. Встановити умови кримінальної відповідальності за вчинення незаконного позбавлення волі шляхом бездіяльності.

Далі слід дослідити зміст викрадення людини. Встановити ознаки та дати визначення поняття викрадення людини. З’ясувати можливість вчинення цього злочину шляхом бездіяльності.

Обов’язково слід провести відмежування незаконного позбавлення волі від викрадення людини.

Наприкінці розгляду об’єктивної сторони незаконного позбавлення волі або викрадення людини слід визначити момент закінчення цього злочину.

Розгляд суб’єктивних ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК, слід почати із розгляду ознак суб’єкту злочину. Потім слід встановити форму та дослідити зміст вини цього злочину, з’ясувати можливі мотиви вчинення цього злочину.По закінченню дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак цього злочину, слід проаналізувати кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки незаконного позбавлення волі або викрадення людини.

 

Рекомендований перелік літератури до теми № 11:

Нормативні акти:5, 6,9, 14, 35

Основна література:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Додаткова література:13, 28, 59

Тема № 12:

 

Орієнтовний план:

1.Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

2.Характеристика об’єктивних ознак зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

3.Характеристика суб’єктивних ознак зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

4.Кваліфікуючі ознаки зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

 

Методичні вказівки:

При написанні курсової роботи за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Слід зазначити, що тема даної курсової роботи охоплює два склади злочинів:

1) злочин, передбачений ст. 152 КК «Зґвалтування»;

2) злочин, передбачений ст. 153 КК «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом».

Оскільки вказані злочини є однорідними та суміжними, розгляд об’єктивних та суб’єктивних ознак цих злочинів рекомендується проводити в рамках одного видового складу злочину.

Отже, при дослідженні об’єктивних ознак цих злочинів, слід:

1. Визначити родовий об’єкт злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи та безпосередній об’єкт злочинів, передбачених ст. ст. 152, 153 КК. Визначити поняття «статева свобода» та «статева недоторканість». Дослідити додатковий безпосередній об’єкт цих злочинів. Встановити ознаки потерпілої особи.

2. Розглянути ознаки об'єктивної сторони даних злочинів.

Розгляд об'єктивної сторони слід почати з дослідження суспільно-небезпечних діянь: протиправні статеві зносини, задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Визначити та дослідити характер злочинних дій та можливість вчинення цих злочинів шляхом бездіяльності.

Провести відмежування цих діянь між собою.

Визначити спосіб вчинення зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Проаналізувати зміст понять: «фізичне насильство», «погроза», «використання безпорадного стану».

Закінчення розгляду об’єктивної сторони цих злочинів слід визначенням моменту їх закінчення для кваліфікації.

3. Розглянути суб’єктивні ознаки злочинів, передбачених ст. ст. 152, 153 КК.

Їх розгляд слід починати із дослідження ознак суб’єкту цих злочинів. Далі слід проаналізувати суб’єктивну сторону: визначити форму та зміст вини зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Можливі мотиви вчинення цих злочинів.

По закінченню дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом слід з’ясувати їх кваліфікуючі ознаки, які рекомендується досліджувати за загальними ознаками.

При досліджені особливо кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 4 ст. 152 КК та ч. 3 ст. 153 КК, слід обов’язково з’ясувати зміст особливо тяжких наслідків. Визначити питання кваліфікації зґвалтування або насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинили особливо тяжкі наслідки.

Рекомендований перелік літератури до теми № 12:

Нормативні акти:5, 6, 9, 13, 14,35, 37

Основна література:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Додаткова література:1, 10, 15, 39, 42, 57, 59, 62

ТЕМА № 13:

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 769; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.