Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A0A6 помноженому на масштаб плану положень штовхача (м/мм)

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

, (м)

Одночасно Smax, може бути визначений з рівняння:

В процесі повороту кулачка на кут вістря штовхача А знаходиться у найвищому положенні (у точці А6 ), а при дальшому обертанні кулачка (на кут ) штовхач буде опускатись вниз до положення A0. Для симетричного кулачка у центральному кулачковому механізмі розмітка путі штовхача при опусканні співпадає з розміткою путі при підйомі. Знайдені послідовно положення штовхача дозволяють побудувати графік зміни віддалення штовхача від вибраного початкового положення A0 у функції кута повороту кулачка Sa= Sa( )

При рівномірному обертанні кулачка цей графік також є графіком зміни путі шговхача за часом SA= SA(t) у відповідному масштабі часу .

Графік SA= SA(t) будується таким чином (рис. 2): по осі абсцис відкладається відрізок L, який відповідає часові одного оберту кулачка, на якому відмічають відрізки, пропорційні часовому повороту кулачка для підйому tB , далекого стояння tП , повернення tП та ближнього стояння tБ. Вказані відрізки визначаються за формулами:

(20)

 

Сума часу tВ+tД+tП+tБ=tР відповідає повороту кулачка на величину робочого кута .

Потім відрізки, які відповідають tВ і tП , ділять на таке саме число частин, як і відповідні їм кути на плані механізму, і на вертикалях, проведених через точки поділу, відкладають відрізки, які відповідають переміщенням точки А. З'єднавши кінці ординат плавною кривою, одержимо графік SA= SA(t). Масштаб часу цього графіка визначається, якщо час одного оберту кулачка розділити на вибраний відрізок L, мм:

(с/мм).

 

Тому, що роботу кулачкового механізму характеризує його робочий кут = + + + , можна по осі абсцис відкладати лише час tР, що відповідає повороту кулачка на цей кут. Тоді масштаб часу визначиться з відношення:

 

(с/мм).

 

 

де - відрізок (мм), що відповідає часу робочого ходу.

Методом графічного диференціювання графіка SA= SA(t) можна одержати графіки змін швидкості VA=VA(t) і прискорення штовхача.Задача 4.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 454; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.