Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V . Висновок

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Вступ

УРОК 18.

ТЕМА :Розвиток народних тем у професійній музиці. .

 

МЕТА УРОКУ :

Навчальна :вчитиучнів уважно слухати музичні тво-

ри вміти характеризувати їх ;

- аналізування драматургії та композиції музичних

творів різних жанрів і форм (соната ) щодо відо-

браження мозаїки навколишнього світу ;

- визначення основних типів музичної драматургії :

контрастного, конфліктного, безконфліктного

- характеристика особливостей побудови сонатної

форми як співставлення та розвитку різнохарактер-

них образів.

- засвоєння поняття музична драматургія, сонатна форма та її складові .

Виховна :- виховувати любов до класичної му –

зики, рідного народу ;

- виховувати здатність співпереживати зміст ро- зучених пісень та почутих музичних творів .

Розвиваюча :- розвивати музичні здібності учнів

їх творчі задатки ;

- розвивати співацькі навики ;

- розвиток вокально – хорових навичок.

Обладнання :Інструменти, магнітофон, диск із запи –

сом твору, папки із теорією , портрет компози-

тора, наочні матеріали.

Методи і прийоми: словесні ( розповідь, бесіда), наоч-

ні ( використання папок портрету композитора

демонстраційний матеріал малюнок ) власний показ вчителя аналіз музичного твору, метод порівняння, спів групами та індивідуально .

 

ХІД УРОКУ :

 

I . Організація учнів до уроку.

Музичне вітання :

 

Вступне слово вчителя :

Вч. Пригадаймо визначення понять, які ми розглядали раніше.

Великий чотиричастинний цикл для симфонічного оркестру.

Уч. Симфонія.

Вч.Побудова музики, образи якої не тільки протиставляються, а й активно взаємодіють, утворюючи частини: експозицію, розробку та репризу.

Уч.Сонатна форма.

Вч. Утілення в музиці розвитку та взаємодії образів, розгортання образної дії, яке визначає форму, композицію та засоби музичної виразності.

Уч.Музична драматургія.

Вч. За якими принципами поєднуються та взаємодіють образи, за яким принципом розвиваються?

Уч. За принципами подібності, контрасту та конфлікту. 

Відомості про Л. Ревуцького

Левко Ревуцький – видатний український композитор, музикант, учений, педагог ХХ століття. У формуванні стилю композитора велике значення відіграла його тривала й серйозна робота з народними піснями.

Ревуцький обробляв народні пісні для голосу в супроводі фортепіано й укладав у різноманітні збірки з назвами або в серії для низького, середнього чи високого голосу.

Цикл „Сонечко”, що увібрав веснянки, ліричні, танцювальні, колискові, ігрові пісні, продовжив і творчо розвинув традиції Лисенка, Леонтовича, Степового в жанрі обробки народної пісні.

Новим етапом мистецького розвитку Ревуцького стала Друга симфонія, створена в 1927 р і відредагована в 1940 р. Своєрідність твору полягає в тому, що весь його музичний матеріал Ревуцький запозичив із фольклору. У симфонії він використав сім народних пісень, мелодії яких стали „зернами” образності симфонії.

Дослідники творчості композитора писали: „Народні теми у Другій симфонії Ревуцького не є чудовою, але застиглою інкрустацією. Вони варіюються, змінюються, набувають іншої форми... Ці теми живуть і дають свіжі буйні паростки в атмосфері широкого симфонічного розвитку”.

Друга симфонія Левка Ревуцького є першим зразком класичної симфонії в українській музиці ХХ століття.

 

Відомості про Симфонію № 2 Л. Ревуцького

Структура Другої симфонії Левка Ревуцького нетрадиційна; вона складається з трьох частин. Перша і третя частини написані в сонатній формі, друга – у три-п’ятичастинній. Принцип драматичного розвитку – контраст.

 

Перша частина починається кількома барвистими акордами, які готують ладово-напружену тему головної партії. В основі мелодії головної партії – пісня „Ой весна, весниця”.

Уважно розгляньте нотний текст пісні „Ой весна, весниця” і заспівайте її з допомогою вчителя в повільному темпі.

 

Побічна партія побудована на мелодії пісні «Ой не жаль мені».

Розгляньте нотний текст пісні «Ой не жаль мені» і заспівайте її з допомогою вчителя в помірному темпі.

 

Розробка побудована в основному на мелодії головної партії й має дві хвилі наростання напруження, що підводять до кульмінацій. На вершині другої кульмінації з’являється реприза. Основні теми набирають нових відтінків.

 

ІІ. Прослухайте першу частину Симфонії № 2 Левка Ревуцького.

Проаналізуйте образний зміст музики та принцип його розвитку.

 

Л. Ревуцький. Симфонія № 2. І ч.

Левко Ревуцький

Симфонія № 2. І ч.

 

Аналіз прослуханого твору

Народні мелодії стали для Ревуцького зерном образності. Вони зазвучали по-особливому. Одна й та ж мелодія набуває розвитку, нового звучання, нових відтінків. Так головна партія в експозиції звучала гостро, напружено, в розробці – драматично, а в репризі – героїчно. Побічна партія – лірико-журлива; зберігає свої ознаки протягом твору, хоча сама грає різними відтінками світлотіней. Ось де в основі драматургії симфонії лежить контрастне зіставлення образів, народжених з народної пісенності.

Поет Максим Рильський, який товаришував з Левком Ревуцьким, присвятив йому чимало своїх віршів. А про Другу симфонію висловився так: “Друга симфонія сповнена красою українського поля, благородством народного серця, непереможними чарами народної пісні в дорогоцінній оправі симфонічної майстерності”.

Російський композитор Юрій Шапорін сказав, що “ця симфонія, напоєна широкою пісенністю, лірично-схвильована, образно багата, ніби розповідає про Україну голосом її рідного народу”.

ІІІ. Теорія .

Запишіть фрагмент мелодії дитячої пісні «Галя по садочку ходила» і придумайте супровід.

IVВиконання пісні В. Івасюка “Водограй”

Демонстрація пісні В. Івасюка “Водограй”

Різким контрастом до музики Равеля є пісня „Водограй” Володимира Івасюка. Вона оспівує красу української природи та почуття любові до неї.

Під час розучування ретельно опрацюйте доволі складний ритм мелодії пісні. Зверніть увагу на її широкий діапазон та великі за обсягом тексти куплетів і приспіву. 

“Водограй”

Сл. і муз. В. Івасюка

 

Розучування пісні “Водограй”

Народна музика все-таки має величезну силу! Як тільки композитори її не використовують! Пишуть обробки, цитують народні мелодії, глибоко вивчають і пишуть у народному стилі. Народні джерела – це не лише матеріал для творчості композиторів. Це – можливість духовного та музичного єднання поколінь.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.