Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток 1

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Графоаналітичне завдання (Додаток 2).

Аналітико-розрахункове завдання (Додаток 1).

Теоретичне питання проблемного характеру.

Теоретичне питання нормативного характеру.

Планування операційної діяльності – визначити цілі та принципи, види та методи виробничого планування; охарактеризувати склад виробничої програми підприємства та процес її формування; розкрити сутність та призначення системи оперативного планування та контролювання операційної діяльності.

 

Загальні та специфічні риси управління операціями в операційних системах різних видів.

 

3. Тестове завдання (розкрити сутність понять, дати стислі, змістовні відповіді).

 

a. Операційний менеджмент як вид практичної управлінської діяльності являє собою…

b. Основними видами виробничої структури є …

c. До складу ключових рішень стосовно виробничої стратегії відносяться…

d. Напрямками та способами оптимізації сітьового графіку є …

e. До статистичних методів контролю якості процесів відносяться…

 


 

4. Визначити справедливість або ж хибність запропонованих тверджень:

1) Продуктивність – це співвідношення результатів, що отримуємо, до витрат на їх досягнення.

2) Двомірний підхід до класифікації операційних систем заснований на використанні таких критеріїв як характер виходу та характер операційного процесу.

3) Формування виробничої програми здійснюється у натуральних, вартісних, умовних показниках.

4) Мета операційної функції полягає у створенні корисності.

5) Терміни “виробництво” і “операції” є ідентичними і взаємозамінними.

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № ____ від________ 2009р.

 

Зав. кафедрою _________________________/________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор __________________________/_________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Відповідальний за дисципліну ___________/_________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


 

до екзаменаційного білету №Страхова фірма протягом року розміщує замовлення на різноманітні канцелярські товари, необхідні для забезпечення її діяльності, і, зокрема, на папір. Відомо, що річний обсяг використання паперу фірмою складає 6000 пачок; вартість однієї пачки дорівнює 2,5 грн.; середня вартість виконання замовлення (незалежно від його обсягу) складає 15 грн.; витрати збереження на складі 1 пачки - 20% від її вартості. Протягом року папір витрачається рівномірно.

Розрахувати витрати фірми на збереження запасу паперу, на виконання замовлень та сукупні витрати управління запасами для кількості замовлень на рік від 8 до 12. Результати розрахунків представити в табличному вигляді (форма таблиці наведена нижче). Визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік.

 

Таблиця

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 558; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.