Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу зобов’язань банку

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У загальному обсязі ресурсів, якими володіє комерційний банк, переважають зобов’язання банку.

Під зобов’язаннями банку слід розуміти вимоги до активів банківської установи, що зобов’язують її сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому. В економічній літературі зобов’язання заведено поділяти на залучені та запозичені кошти.

До залучених коштів банку належать депозитні вкладення фізичних та юридичних осіб, залишки коштів на поточних рахунках, вклади до запитання, залишки на карткових рахунках, кошти залучені шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів тощо.

Запозичені ресурси банківських установ – це кошти, отримані банком на умовах кредитування для здійснення необхідної діяльності на принципах платності, строковості, забезпеченості, поверненості та цільового характеру. Основними елементами запозичених ресурсів банківських установ є міжбанківські кредити, кредити Національного банку України і випуск власних боргових зобов’язань.

Метою аналізу зобов’язань банку є оцінка та визначення шляхів оптимізації їх структури за двома критеріями: *зниження середньої вартості ресурсів банку; *підвищення стабільності ресурсної бази та надійності банку в цілому.

Досягнення цієї мети конкретизується у таких завданнях:

· оцінювання ділової активності банку щодо залучення зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності;

· дослідження динаміки та структури зобов’язань банку;

· контроль дотримання банком нормативів обов’язкового резервування коштів на коррахунку в НБУ.

· визначення стабільності та оборотності зобов’язань банку в цілому та окремих їх складових;

· визначення середньої вартості ресурсів банку та окремих їх складових;

· аналітичне оцінювання ступеня використання залучених та запозичених коштів.

Для аналізу зобов’язань банку використовуються такі джерела інформації:

¨ Дані за оборотами про суми та процентні ставки за депозитами та кредитами;

¨ Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками;

¨ Дані про кредитний портфель та залишки за депозитами;

¨ Дані про залишки за депозитними зобов’я­заннями резидентів;

¨ «Балансовий звіт»;

¨ «Звіт про прибутки та збитки»;

¨ «Оборотно-сальдовий баланс»;

¨ «Звіт про залишки за депозитами»;

¨ «Звіт про суми і процентні ставки за депозитами»;

¨ «Звіт про залишки за депозитними зобов’язан­нями»;

¨ «Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення розміру обов’язкових резервів»;

¨ «Звіт про достатність капіталу»;

¨ «Звіт про дотримання економічних нормативів»;

¨ «Звіт про кількість клієнтів і особових рахунків».

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 1640; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.