Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Здійснення та обмеження права власності
Читайте также:
 1. Cодержание гражданского правоотношения составляют субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности их участников.
 2. CОЦИОЛОГИЯ ПРАВА КАК ТЕОРИЯ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
 3. E. Права и обязанности.
 4. I. Основные права граждан
 5. III. Права и обязанности Коллектива (бригады) и Работодателя
 6. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА
 7. А28. Государственное право — это отрасль права
 8. А29. Нормы уголовного права применяются, если
 9. Адмена прыгоннага права
 10. Административного права
 11. Административные правонарушения, посягающие на права граждан
 12. Административные правонарушения, посягающие на права граждан

Цивільне право забезпечує власнику непорушність його права, надає визначену сферу волі для здійснення права власності, на яку не повинні зазіхати інші члени суспільства. Одночасно, як виняток, законодавство обмежує, стримує волю власника заради інтересів суспільства, оскільки безмежна воля одного є злом для інших.

Права власника:

Ø Право на власний розсуд володіти, користуватися, розпоряджатися своїм майном. Держава не втручається у здійснення власником права власності. Міра свободи власника у здійсненні ним своїх прав може бути обмежена для забезпечення суспільних інтересів, інтересів інших осіб, держави, охорони навколишнього середовища тощо.

Ø Право на рівні умови здійснення своїх прав. Навіть держава як власник не має права порушувати права та законні інтереси інших власників, не має привілеєвого права при захисті своїх прав.

Обмеження (обтяження) прав власника:

Ø Дії власника щодо свого майна не повинні суперечити закону, моральним засадам суспільства, наносити шкоду правам, свободам, та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

Ø Власність зобов'язує (власник несе тягар та ризик утримання).

Ø У випадках і в порядку, встановлених законом діяльність власника або його право власності може бути обмеженим або припиненим, також власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб.

Ø Законом встановлюються особливості здійснення права власності на національні, культурні та історичні цінності.

Ø Законом встановлюються умови обмеження або заборони використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності.

Ø Як виняток, при певних умовах, зазначених у законі, до власника може бути застосовано примусове відчуження об'єктів права власності (ч. 3 ст. 321 ЦК).

Види обмежень прав власника за підставами виникнення:

o Обмеження, встановлені законами (ч.3 ст. 13 ЦК, ч.7 ст. 41 Конституції);

o Обмеження, встановлені індивідуально-правовими актами (актом санепідемстанції, судовою постановою тощо);

o Самообмеження, встановлені договором, наприклад, договором оренди власник встановлює для себе заборону користування орендованою річчю на період дії договору, обмеження, встановлені заставою (ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»).

Питання для самоконтролю

1. Надайте поняття речових прав. Яке об'єктивне розуміння речового права? Яке суб'єктивне розуміння речового права? Який юридичний зміст відносин власності? Відрізніть власність та право власності.2. Розкрийте об'єктивне та суб'єктивне розуміння права власності.

3. Надайте ознаки суб'єктивного права власності.

4. Який зміст має суб'єктивне право власності?

5. Надайте поняття добросовісного та недобросовісного володіння.

6. Розкрийте поняття права користування та права розпорядження.

7. Як здійснюється та обмежується право власності? Які права власника та їх обмеження?

Рекомендована література

1. Спасибо-Фатєєва І.В. Загальна характеристика права власності // Цивільне право України: Підручник: У 2 т. За заг. Ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – 480 с.

2. Михайленко О. Емфітевтичне право – традиція класичної цивілістики // Право України. – 2005. – № 6. – с. 44-49

3. Безсмертна Н. Обмеження та обтяження права власності // Право України. – 2005. – № 1. – с. 103-105

4. Вахонєєва Т. Набувальна давність як правовий інститут цивільного права // Підприємництво, господарство і право. – 2004. № 6. с. 36-38

5. Марченко О. Націоналізація як підстава припинення права власності // Підприємництво, господарство і право. – 2005. № 5. с. 20-25

 

Параграф 2. Виникнення та припинення права власності

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 1573; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.166.203.17
Генерация страницы за: 0.002 сек.