Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наурызда

Читайте также:
  1. НаурыздаШ

Ч

Ц

X

Ф

Ф.Кастро бастаган Кубадагы революция жеңіске жеткен жыл: 1959 ж. 1 кантар

Ф.Кастро тобының 1953 жылы 26 шілдеде шабуыл орналаскан каласы: Сантьяго

Ф.Кастроның армиясы Гаванага кірген жыл: 1959 ж.

Ф.Писарроның Перуді жаулап алган жылы: 1532.

Ф.Рузвельттің «Жаңа багыт» багдарламасына сэйкес «Ұлттык өнеркэсіпті калпына келтіру» Заңында карастырды: Әділ бэсеке кодекстерін енгізуді

Фарабунда Марти: Сальвадор кайраткері

Фауст» трагедиясыныц авторы: И.В.Гете

Фауст» шыгармасының авторы: В.Гете

Фашизм» сөзінін магынасы: Бума, одак

Фашизмнің пайда болган жері: Италия

Фашистік Германия эскері КСРО аумагына согыс жарияламастан басып кірді: 1941 жылы 22 маусымда

Фашистік Германияның кұпия мемлекеттік полициясы: Гестапо

Фашистік Германияныц сөзсіз тізе бүгу актісіне кол койылды: 1945 жылы 8 мамырда

Фашистік Германияныц тізе бүккен уакыты: 1945 жылы 8 мамырда

Фашистік кылмыскерлерге жүргізілген халыкаралык эскери трибунал өткен кала: Нюрнберг

Фашистік оккупанттарды КСРО жерінен толык куып шыкты: 1944 жылы

Фенеху» атауы египеттіктердіц мына сөзінен шыккан: «кеме жасаушы»

Феод» сөзінің магынасы: Сыйға берілген жер үлесі

Феодалдардыц атак-лауазымы бойынша топка бөліну ерекшелігі: Феодалдык саты

Феодалдық кұрылыстың ең басты белгісі: Жердін негізгі табыс пен байлық көзі

Феодалдык сатыга кірмеген топ: Шаруалар

Фердоусидің «Шахнама» дастанына аркау болды: сактардын дастандарындагы адамдардың іс-әрекеті

Физикага «инерция» терминін енгізген ұлы неміс астрономы: И.Кеплер

Физиктердің арасынан тұнгыш рет Нобель сыйлыгын алган галым: К. Рентген

Философия ғылымының негізін салушылардынбірі: Аристотель

Финикия мен Палестина жерлері орналаскан аймак: Жерорта тенізінін шығыс жагалауы

Финикияда құрылган кала-мемлекеттер: Угарит пен Библ

Финикиялыктар мәдениетінін ірі жетістігі: Алфавиттік жазу жүйесін енгізу

Финикиялыктар ойлап тапты: Мөлдір шыныны жасауды Финикиялыктардын көктем кұдайы: Ваал

Финикиялыктардың мифтік шыгармасы: «Ваал жэне Алийян» дастаны

Финляндия 1953 жылы кабылданды: Солтүстік Кеңеске жэне Б¥¥-на

Финляндия Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке өткен жыл:1953 жылы

Финляндия президенті У.Кекконен жалгастырган саяси багыт: «Паасикиви-Кекконен багытыФинляндиянын Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке өткен жыл: 1953 ж.

Фирдоуси «Шахнаме» поэмасын жазган уакыт: 30 жылдан астам

Флоренцияда республиканы калпына келтіру үшін улкен ыкпал жасаган доминикандык монах: Савонарола

Франк билеушісі Пипинніц Рим папасына берген сыйлыгынын казіргі «жұрнагы»: Ватикан

Франк империясы орнында пайда болган корольдіктер: Франция, Германия, Италия

Франк империясыныц королі Ұлы Карл билік еткен жылдар: 768-814 ж.ж.

Франк империясыныц ыдырауы нәтижесінде пайда болган мемлекеттер: Франция, Германия, Италия

Франк королі Ұлы Карл император болып жарияланган жыл: 800 жыл

Франк корольдарының шонжарларга аткарган кызметі үшін беретін негізгі сыйы: Жер

Франк мемлекетінде салык жинайтын, эскерге басшылык жасайтын, сот ісін жүргізетін басшы: Король

Франк мемлекетінде толык иелік-аллодтыц иелері: Жасак басшылары мен нөкерлер

Франктер билеушісі Қортык Пипин билікке жету жолында арка сүйеді: Рим папасына

Франктер билеушісі Пипинніц Рим папасына берген сыйлыгынын «жұрнагы» болып табылады: Ватикан

Франктер жаулап алганга дейін сакстардын мекендеген жері: Рейн-Эльба арасы

Франктер империясында жана коғамдык кұрылыс - феодализмнің калыптаса бастауынын белгісі: Карл Мартелдін жерді сыйлыкка үлестіруі

Франктер империясында феодализмнің калыптаса бастауынын көрінісі: Карл Мартеллдің жерді сыйлыкка үлестіруі

Франктер империясындагы король сарайының шаруашылыгын баскарушылар: Майордомдар

Франктерде кылмыскерлерге колданган негізгі жаза: Акшалай айып төлеттіру

Франктердін заны бойынша кылмыстын көпшілігі осы айыппен өтелді: Акшалай айып толеу

Франктердін кылмыстык занындагы кылмыскерге колданылатын негізгі жазанын түрі: Акшалай айып толеу

Франсуа Рабле өз шыгармаларында: Феодалдык тәртіпті келеке етті

Франция «Маршалл жоспарына» косылды: 1948 ж.

Франция коммунистік партиясы құрылды: 1920 жылы

Франция Мадагаскар аралдарын жаулап алган жыл: 1886 ж.

Франция мен Англияны байланыстыратын теміржол туннелі іске косылган аймак:

Ла Манш бұгазы

Франция мен Пруссия согысында Франция айырылып калган аймактар: Эльзас пен Лотарингия

Франция өкіметімен бірге испан ісіне араласпау келісіміне кол койды: Англия

Франция тарихында «Наполеон кодекстерінің» маңызы: жеке меншікке кол сұкпау кадагаланды

Франция тарихындагы «жүз күн» ұгымы: Наполеоннын 1815 ж. такка кайта келуі

Франция тарихындагы тұңгыш президент: Луи Бонапарт

Франция фашистік Германиядан азат етілді: 1944 жылы

Франция Шілде монархиясы кезінде жаулап алган бай колония: Алжир

Францияда «Адам жэне азамат кұкыктарының декларациясы» кабылданган

уакыт: 1789 жыл 26 тамыз

Францияда 1358 жылы болган шаруалар көтерілісін ата: Жакерия көтерілісі

Францияда 1539 жылы мемлекеттік тіл ретінде француз тілін енгізген король: I Франциск

Францияда 1799 ж. 9 карашада болган окига: Мемлекеттік төнкеріс

Францияда 1799 ж. 9 карашада мемлекеттік төңкерістің нэтижесінде орнаган саяси тәртіп: Консульдык баскару

Францияда 1814 ж. билікке келген әулет: Бурбондар

Францияда 1944 ж. Уакытша үкіметті баскарды: Шарль де Голль

Францияда 1946-1958 жылдарды камтитын кезеңінің атауы: Төртінші

Республика кезені

Францияда 1969 жылы сәуірде президенттік кызметтен кетуге мэжбур болган: Ш. де Голль

Францияда 1981 жылы жеціске жеткен президент: Ф.Миттеран Францияда 9 термидор контрреволюциялык төңкерілісі болды: 1794 ж. 27 шілдеде

Францияда XI Людовик пен Батыл Карлдың арасындагы күрестің созылган уакыты: 12 жыл

Францияда Бурбондар әулетін тактан тайдырган шілде революциясы өтті: 1830 жыл

Францияда дағдарыс жылдарындагы «дирижершілдердің» идеясы: Мемлекет аркылы экономиканы реттеу

Францияда екінші республика жарияланган жыл: 1848 ж. 25 акпан

Францияда Жакерия көтерілісі болган жыл: 1358 ж.

Францияда император I Наполеонныц кезінде кұрастырылган «Наполеондык» кодекстіцаталуы: Азаматтык

Францияда коммунистік партия мен социалистік партияның біріккен Халыктык майданның кұрылган жылы: 1934 жыл

Францияда конституциялык монархия күлаған жыл: 1792 ж.

Францияда сословиелік монархия - орталыктанган мемлекеттің пайда болган уакыты: XV гасырдың аягы

Францияда сослоевиелік жүйе калыптасты: XIV гасырда

Францияда термидор көтерілісі болды: 1794 ж. 27 шілдеде

Францияда тұнгыш рет жалпыга бірдей тегін бастауыш білім беру туралы заң кабылданды: 1793 ж.

Францияда Халыктык майдан кұру туралы пактіге кол койылды: 1934 жылы

Францияда халыктык майдан кұрылды: 1934 жыл

Францияда Шарль Де Голльдіц үкіметі орнаган жыл: 1944 ж.

Францияда шексіз абсолютті монархия түпкілікті орнаган кезең: XVIII г.

Францияда Шілде монархиясы жылдары (1830-1848 ж.ж.) болган тігіншілер көтерілісі болган кала: Лион

Францияда Шілде монархиясы кезінде болган жұмысшылардың Лион көтерлісі болган жыл: 1831 -1834 ж.ж.

Франциядагы «Патриот жастар» лигасы кұрылды: 1924 жылы

Франциядагы «Ұлттык бірігу» атты блоктың жетекшісі: Раймон Пуанкаре

Франциядагы 1559-1598 ж.ж. азамат согысының себебі: шіркеу озбырлыгына карсылык

Франциядагы 1799 ж. 9 карашадагы төңкеріс нэтижесінде Наполеон Бонапарт ие болган лауазым: Бірінші консул

Франциядагы 1830 ж. революция нәтижелері: Қаржы аксүйектерінін үстемдігі

Франциядагы 1830 жылгы шілде революциясыныц нәтижесінде такка келген король: Луи Филипп Орлеанский

Франциядагы II Империя орнаган жыл: 1848 ж.

Франциядагы XIX гасырдың 1 жартысындагы жазушы реалист: Оноре де Бальзак

Франциядагы абсолюттік монархия кұлаган жыл: 1789 жыл

Франциядагы басыбайлы шаруалар тобы: сервтер

Франциядагы Бесінші Республиканыц басты мәселесі: Алжир

Франциядагы Бесінші Республиканыц конституциясы бойынша: Прсзиденттік республика кұрылды

Франциядагы екінші империяның алгашкы императоры: III Наполеон

Франциядагы Жакерия көтерілісінің саны коп отрядын баскарган адам: Гильом Каль

Франциядагы конституциялык монархия кұлатылган жыл: 1792 ж.

Франциядагы Төртінші Республика кезеңі: 1946-1958 жылдар

Франциядагы Үшінші Республиканыц жарияланган жылы: 1870 ж.

Франциядагы Халыктык майдан үкіметін баскарган: Леон Блюм

Франциядагы Халыктык майданның тарихи маңызы: Фашизмніц таралуына тоскауыл болды

Франциядагы Халыктык майданының ыдырау себебі: Испаниядағы азамат согысы

Франциядагы шілде монархиясы өмір сүрген уакыт: 1830-1848 ж.ж.

Францияны біріктіру аякталды: XV г. аягында

Францияны біріктіру аякталды: XI Людовиктің түсында

Францияны біріктіру осы корольдің тұсында аякталды: XI Людовик

Францияны біріктіруді негізінен аяктады: XI Людовик

Францияныц 1981 жылдан бергі президенті социалист: Ф.Миттеран

Францияныц 1981 жылы болган президент: Ф.Миттеран

Францияныц 1981 жылы сайланган президенті: Ф.Миттеран

Францияныц XVII г. аягы мен XVIII г. басында экономикалык дамуын не тежеді? Феодалдык тәртіп

Францияныц біріктірілуі аякталды: XV г.

Францияныц Президенті Жорж Помпиду билік еткен жылдар: 1969-1974 ж.ж.

Францияныц Пруссияга карсы согыс жариялаган жылы: 1870 жылы 19 шілде

Францияныц Ұлттык жиналысында Үшінші республика конституциясын кабылдады: 1875

Франция-Пруссия согысы басталган жыл: 1870 ж.

Франция-Пруссия согысының жылдары: 1870-1871 ж.ж.

Француз астрологы Нострадамустың «Жүзжылдыктар» атты кітабын жазган жыл: 1555 ж.

Француз буржуазиялык революциясыныц бастамасы болган окига: Бастилияның алынуы

Француз буржуазиялык революциясыныц тарихи маңызы: Абсолюттік монархияжойылды

Француз империализмінің сипаты: Өсімқорлык

Француз компартиясыныц көрнекті кайраткері, фашизмге карсы күресті үұйымдастырушы: Морис Торез

Француз королі XVI Людовиктің тагдыры: Басын кесті

Француз үкіметінің фашистік Германиядан жеңілген жылы: 1940 ж.

Француз фашистерінің парламенті басып алуға эрекет жасаган мерзімі: 6 акпан 1934ж.

Фрэнсис Бэконның «Жана Атлантида» кітабында таңгажайып арал түргындарының бакытыныц негізі: техникалык өнертабыстар

Х.Колумб Американы ашкан алгашкы сапарында оган неше күнде жүзіп жеткен: 70 күн

Х.Колумбтың Америка кұрлыгындагы алгаш ашкан аралдары: Куба, Гаити

Х.Колумбтың Атлантикадан ашкан бірінші жаңалыгы: Сорогос теңізі

Х.Колумбтың Үндістанга баратын теңіз жолы жөнінде акыл сұраған астроном эрі географ галымы: П.Тосканелли

Х.Колумбыныц Америка құрлыгын ашкан жылы: 1492

Халифтер-олар: Пайгамбардың ізбасарлары

Халыкаралык кұкыктың субъекті ретінде КСРО өз өмір сүруін токтатты: 1991 ж. желтоксанда

Халыкаралык шиеленістерге экеп соктырган 1970 жылдардың соңындагы окиға: Кеңес әскерлерініц Ауғанстанга енгізілуі

Халыктардыц әдет-ғұрып, салт-санасыныц дамуын, ерекшеліктерін зерттейтін ғылым: Этнография

Халыктык майдан үкіметінін басшысы: Л.Блюм

Хаммурапи заң шыгарарда көздеген максаты: елде бірыңгай тәртіп пен басқару жүйесін орнату

Хаммурапи заңы канша баптан тұрады? 282

Хаммурапи патшаның зандарын окып білу көмектеседі: Ежелгі Вавилоннын тарихын

Хаммурапидің тарихта қалуының себебі: Мемлекетке ортак зандар шығаруымен

Хельсинкиде Еуропадагы Қауіпсіздік жэне Ынтымактастык жөніндегі Кеңеске катыскан елдер саны: 33 Еуропа елі, АҚШ жэне Канада

Хеопс пергауынының пирамидасының биіктігі: 150 м.

Хеопс пирамидасы салынган жыл: б.з.б. 2600 ж.

Хетт мемлекетіндегі кала күрылыс өнерінің ерекшелігі: кала екі катар дуалмен коршалган

Хетт патшалыгы құрылган аймактың аты: Анатолы

Хетт патшалыгын талкандаган мемлекет: Ассирия

Хетт патшалыгында биліктің мұрагерлікпен берілуін енгізген патша: Телепин

Хетт патшалыгындагы ең үлкен өзен: Галис

Хетт патшалыгының астанасы: Хаттуса

Хеттердің құрылысын өнерін үйренген хапык: гректер

Химияга атомдык салмак туралы үгымды енгізіп, алгаш рет химиялык формулаларды колданган агылшын галымы: Джон Дальтон

Хлодвиг өзінің жасакшыларымен Христиан дінін кабылдаган жыл: 498 ж.

Хорезмшах мемлекетінін астанасы болган кала: Үргеніш

Христафор Колумбтың туган каласы: Генуя

Христиан дінін негіздеген халык: еврейлер

Христиан дінін орыс мемлекетінін ресми діні ретінде кабылдаган орыс князі: Владимир

Христиан дінінің өрлей түсуіне ыкпал жасаган, храмдар салуга рұксат еткен Рим императоры: Константин

Христиан дінінін өрлеуіне және храмдар салуга рұксат берген Рим императоры: Константин

Христиан дінінін өрлеуіне ыкпал жасаган Рим императоры: Константин

Христиан жэне ислам діндері үстемдік ете бастаган кезен: Орта гасырлар тарихы

Христиан шіркеуінің біржолата екіге бөлінген жылы: 1054 ж.

Христиандардың әулие деп жариялаган Рим императоры: Константин

Христофор Колумб үш кемемен ашык тенізге шыккан жыл: 1492 ж.

Христофор Колумбтын Американы ашкан жылы: 1492 ж.

Христофор Колумбтын Атлантикадан ашкан бірінші жаналыгы: Сорогос теңізі

Христофор Колумбтын ашкан жерін бұрын белгісіз болып келген ягни жана материк екенін дәлелдеді: Америго Веспуччи

Христофор Колумбтын ашкан жерін жана материк екенін дәлелдеген: Америго Веспуччи

Христофор Колумбтын ашкан жерінін жана материк екенін дәлелдеген саяхатшы: А.Веспуччи

Христофор Колумбтын батыска багыт алган теніз сапарында ен алгашкы кезіктіріп, өзі атын койган арал: Сан-Сальвадор

Христофор Колумбтын батыска багытталган алгашкы сапары басталды: 1492 ж.

Христофор Колумбтын Испания жагалауынан батыска багытталган алгашкы сапары басталды: 1492 жылы

Христофор Колумбтын теніз сапарында өзі атын койган арал: Сан-Сальвадор

Христофор Колумбтын туган каласы: Генуя

Христофор Колумбтын туган отаны: Италия

Хуанхе жэне Янцзы атты үлкен өзендері бар мемлекет: Қытай

Хулагу хан Араб халифатын талкандаган жыл: 1258 ж.

Цинь билеушілері Қытай халкының сырт елдермен байланысына шектеу койган жыл: 1757 ж.

Цинь империясы құлаган жыл: 1912 ж.

Цинь империясына карсы шыккан хойт тайпасының косемі: Әмірсана

Цинь империясындагы ентөменгі саты-кембагалдарга жатты: Әртістер

Цинь империясынын Солтүстік Монголияны багындырған кезі: XVII гасырдын аяғы

Цинь Ши Хуанди тұсындагы Қытай елінің әкімшіліктер саны: 36

Цинь Шихуанды кызыктырган жерлер: Оңтүстік Қытай тенізінін жагалауындагы тайпалар жері

Чартистердің негізгі талабы: Жалпыга бірдей сайлау құқы

Чартистік козғалыстың кайраткері: Д.Гарни

Черчилль мен Сталиннін кұпия келісіміне орай АҚШ пен Англияның ыкпалында болган аймак: Батыс Еуропа

Черчилль мен Сталиннің купия келісіміне орай Батыс Еуропаны оз ыкпалында устаган елдер: Англия мен АҚШ

Черчилль мен Сталиннің купия келісіміне орай КСРО-нын ыкпалында болган аймак: Шыгыс Еуропа

Черчилль мен Сталиннін купия келісіміне орай Шыгыс Еуропаны өз ыкпалында ұстаган ел: КСРО

Чех галымы Г.Мендельдін биологиядагы ашкан жаналыгы осы саладагы кандай жана ғылымды дамытуга бастама болды? Генетика

Чех мемлекеті пайда болды: X гасырда

Чехословакия Конституциясы кабылданган жыл: 1918 ж.

Чехословакия Республикасының тұңгыш президенті: Т.Масарик

Чехтің ірі феодалдары: Пан

Чилиде 1973-1990 ж.ж. орнаган эскери диктатураны баскарган генерал: А. Пиночет

Чилиде эскери диктатура орнаткан билеуші: А.Пиночет

Чилиде Ибаньес дель Кампоның эскери диктатурасы калыптаскан жылдар: 1924-1925 ж.ж.

Чомпилер сөзінің магынасы: Жалдамалы жумысшылар

Чуд көлінде неміс рыцарьларын талкандалуы: 1242 ж.

Шан-Инь мемлекеті пайда болды: б.з.б. II мыңжылдыктын ортасы

Шарль де Голльдің қызметтен кетуіне себеп болган Париж студенттерінің жаппай ереуілі болды: 1968 ж.

Шартты рефлекс теориясын жасаган: И.П.Павлов

Шаруа ұлы Хуан Чао баскарган Қытайдагы шаруалар согысы кай кезеңге дейін созылды? 874 жылдан 884 жылга дейін

Шаруалардың еңбекпен өтеу міндеткерлігі: Барщина

Шаруалардың феодалдан алган жер үлестері үшін еңбекпен өтеу міндеткерлігі: Барщина

Шах режимін құлаткан Иран революциясы болган жыл: 1979 ж. (XX г. 70 жылдары)

Шахнама» поэмасының авторы: Фирдоуси

Шәкірттеріне «кім коп еңбек етсе, сол адам, бакытты болады» деп үйреткен кайраткер: Леонардо да Винчи

Шваб одагына енген калалар: Аугсбург, Уильям, Нюрнберг

Швециянын акша бірлігі: Крон

Шекспирге еліктей отырып, Рюрик пен Олег өмірінен тарихи көріністер» еңбегін жазган орыс патшасы: II Екатерина

Шешенстан мен Таулы Дагыстандагы патша үкіметіне карсы көтерілісті 1834 жылдан бастап баскарган адам: Шәміл

Шотландык экономист әрі философ Адам Смиттін экономикалык теориясынын негізгі мәні: Адам өзінін жеке мүддесін ойлай отырып когамды жаксарта түседі жэне байытады

Шумер мен аккад халыктары алгаш мекендеген жер: Қосөзен аралыгы

Шумер-Аккад мемлекетін құрган патша: Шаруккин

Шыгыс Европада индустриалды когам кұрылысының аякталу кезені: XX г. 70 жылдары

Шыгыс пен батыс аралыгының «Алтын көпірі» деп аталган кала: Константинополь

Шыгыс Пруссияның орталыгы болган Кенигсбергтің казіргі атауы: Калининград

Шыгыс Рим империясындагы патриарх баскарган шіркеудін аты: Православиелік

Шыгыс Рим империясынын тарихтагы атауы: Византия

Шыгыс халыктарының салт-дэстүрі бойынша жана жыл аталып өтілетін уакыт:

Шыгыска жасалган крест жорыктарынын саны: 8

Шынгыс хан (Темучин) дүниеге келген жыл: 1155 жыл

Шыңгыс хан бастаган баскыншылардын Жетісуга келіп кірген уакыты: 1211 ж.

Шынгыс хан кезіндегі Монгол империясынын астанасы: Қаракорым

ІІІыңгыс ханнын (Темучин) туган жылы: 1155 жыл

Шыңгыс ханнын зандар жинагы: «¥лы Яса»

Шіркеу иелері 7-8 жыл бойы түрмеде үстап өз козкарасынан бас тарткыза алмаган табанды галым: Джордано Бруно

Шіркеу сотының Д.Брунога койган шарттары: Өз козкарасынан бас тартып омірін сактау

Шіркеуді епископтар мен шіркеу соттары билігінен жэне кұпиялыктардан тазартуды жактаушылар: Пуритандар

Шіркеудін күнәні кешіру туралы арнаулы грамоталары: Индульгенция

Шіркеулік музыканың жан-жакты дамуына жол ашкан ұлы композитор: И.С.Бах

 

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 3093; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.251
Генерация страницы за: 0.029 сек.