Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A) А.Тенсли. 1 страница

B) Э.Геккель.

C) В.Сукачев.

D) М.Мебиус.

E) В.Вернадский.

 

$$$ 16

Тірі ағзаны қоршайтын және онымен тікелей байланысты бөлігін атаңыз:

A) Экологиялық фактор.

B) Адаптация.

C) Қоршаған орта.

D) Экологиялық қуыс.

E) Орман.

 

$$$ 17

Ағзаларға тікілей және жанама әсер ететін қоршаған ортаның жеке қасиеттері мен элементтерін атаңыз:

A) Экологиялық фактор.

B) Адаптация.

C) Мекендейтін орта.

D) Экологиялық қуыс.

E) Орман.

 

$$$ 18

Эволюция барысында ағзалардың қоршаған ортаға бейімделу қасиеті қалай аталады:

A) Экологиялық фактор.

B) Адаптация.

C) Мекендейтің орта.

D) Экологиялық қуыс.

E) Орман.

 

$$$ 19

Экологиялық факторларды қандай топтарға бөледі:

А) Kлиматтық, абиотикалық, антропогендік.

B) Абиотикалық, биотикалық, антропогендік.

C) Эдафикалық, биотикалық, физикалық.

D) Химиялық, климаттық, физикалық

Е) Абиотикалық, биотикалық, гидроэдафикалық.

 

$$$ 20

Бір ағзалардың екінші ағзаларға әсер ету жиынтығын қандай экологиялық факторлар тобына жатқызады:

А) Эдафикалық.

В) Климаттық.

С) Абиотикалық.

D) Биотикалық.

Е) Антропогендік.

 

$$$ 21

Ағзаларға әсер ететін бейорганикалық орта жағдайларының жыинтығын экологиялық факторлардың қандай тобына жатқызады:

A) Эдафикалық.

B) Химиялық.

C) Абиотикалық.

D) Биотикалық.

E) Антропогендік.

 

$$$ 22

Қоршаған ортаға адамның әртүрлі әсерлерінің жыинтығын экологиялық факторлардың қандай тобына жатқызады:

A) Эдафикалық.

B) Химиялық.

C) Абиотикалық.

D) Биотикалық.

E) Антропогендік.

 

$$$ 23

Қоршаған ортаның абиотикалық факторларына жатқызады:

A) Рельеф, климат, температура, жарық, ылғалдылық, судың тұздылығы.

B) Өсімдіктер жапырағының түсуі, топырақтын минералдық құрамы, ылғалдылық.

C) Судын тұздылығы, балдырлар мен жануарлардың өлекселері, жарық.

D) Атмосфераның газды кұрамы, топырақ, ауа, су ластануы.E) Паразиттерден туындаған инфекциядан өсімдіктер мен жануарлардың өлімі.

 

$$$ 24

Қоршаған ортаның биотикалық факторларына не жатады:

A) А)Рельеф, климат, температура, жарық, ылғалдылық, судың тұздылығы.

B) Өсімдіктер жапырағының түсуі, топырақтын минералдық құрамы, ылғалдылық.

C) Судын тұздылығы, балдырлар мен жануарлардың өлекелері, жарық.

D) Атмосфераның газды кұрамы, топырақ, ауа, су ластануы.

E) “Паразит – ие” қарым-қатынасы.

 

$$$ 25

Қоршаған ортаның анторпогендік факторларына жатады:

А)Рельеф, климат, температура, жарық, ылғалдылық, судың тұздылығы.

В)Өсімдіктер жапырағының түсуі, топырақтын минералдық құрамы, ылғалдылық.

С)Судын тұздылығы, балдырлар мен жануарлардың қалдықтары, жарық.

D) Атмосфераның кұрамының, топырақтың, ауаның, судың ластануы.

E) “Паразит – ие” қарым-қатынасы.

 

$$$ 26

Өсімдіктерде фотосинтез процесі жүру үшін қандай фактор ерекше қажет:

А) Ылғалдылық, тыңайтқыштар.

В) Жарық.

С) Температура, судың тұздылығы.

D) Қысым.

Е) Тыңайтқыштарды еңгізу.

 

 

$$$ 27

Тірі ағзаларға жарық әсері қандай құбылыстарды тұғызады?

А)Өсімдіктердегі гулденудің басталуы.

В)Жәндіктерде тыныштық кезеңінің басталуы.

С)Құстардың ұшуға дайындалуы.

D) Жануарлар мен өсімдіктердегі тәуліктік және маусымдық ырғақтар.

Е) Барлығы.

 

$$$ 28

Температуралық фактордың әсері қандай құбылыстар тұғызады?

A) Тұқымның жылдамдығы және қозғалу белсенділігінің артуы немесе төмендеуі.

B) Өсімдіктердегі шырын ағысының басталуы.

C) Көбею периодының басталуы.

D) Жазғы және қысқы ұйқы периодының басталуы.

E) Барлығы.

 

$$$ 29

Тірі ағзалар үшін судың маңызы:

А)Әртүрлі жасушалық структураларының құрамына етуі.

В)Жасушадағы көптеген заттардың еру мен тасымалдануына қатысады.

С)Ағзадағы “терморегуляцияны” қамтамасыз етеді.

D)Оргоноидтартың қалыпты қызмет атқаруы үшін жасушаішілік орта түзеді.

Е) Жоғарыда көрсетілген бар жауап.

 

$$$ 30

Саластырмалы тұрақты экологиялық факторларға жатады:

А) Биоталық фактолар (мысалы, жыртқыштық).

В) Температура, ылғалдылық, жауын-шашындар мөлшері.

С) Мұхиттың тұздық құрамы, тартылыс күші, күн сәулесінің тұрақты шамасы.

D) Азық пен жасырынатын жердің болуы.

Е) Жоғарыда көрсетілген бар жауап.

 

$$$ 31

Радиация,шу,діріл экологиялық фактор қай түріне жатады:

А)Эдафикалық.

В)Химиялық.

С)Абиотикалық.

Д)Биотикалық.

Е)Антропогендік.

 

$$$ 32

Шелфорд заңында не туралы айтылады:

А) Экологиялық фактордың минималды әсері туралы

В) Экологиялық фактордың максималды әсері туралы

С) Экологиялық фактордың оптималды әсері туралы

D) Экологиялық фактордың толеранттылығы, төзгіштігі туралы

Е) Экологиялық фактордың әсерінің жоқ болуы.

 

$$$ 33

Ағзаның өмір сүруі үшін экологиялық фактордың ең қолайлысы қайсысы:

А) Пессимум.

В) Оптимум.

С) Максимум.

D) Минимум.

Е) Төзімділіктің жоғарғы және төменгі шектері.

 

$$$ 34

Ағзаның тіршілік жағдайынна қолайсыз әсер ететіні қайсысы:

А) Пессимум.

В) Оптимум.

С) Максимум.

D) Минимум.

Е) Төзімділіктің жоғарғы және төменгі шектері.

 

$$$ 35

Шектеуші фактор дегеніміз не?

А)Өсімдіктерде жемістің өсуін жылдамдататын фактор.

В) Жыныс жасушаның қалыптасуын басатын фактор.

С) Ағзаның өсуін жылдамдататын фактордын жетіспеушілі мен артықшылығы.

D) Берілген түрдің төзімділігінің шегіне жақын фактордың жетіспеушілігі мен артықшылығы.

Е)Жануарлардың туысымдылығын төмендететін фактор.

 

$$$ 36

Шөлейтті жерде жануарлардың таралуын шектейтін экологиялық фактор:

А)Ылғалдылықтың жетіспеушілігі.

В)Ылғалдылықтың артық мөлшері.

С)Жылудың жетіспеушілігі.

D)Қоректің артық мөлшері

Е)Оттегінің концентрациясы.

 

$$$ 37

Тундрада жануарлардаң таралуын шектейтін экологиялық фактор:

А) Ылғалдылықтың жетіспеушілігі.

В) Ылғалдылықтың артық мөлшері.

С) Жылудың жетіспеушілігі.

D) Азықтың артық мөлшері.

Е) Оттегінің концентрациясы.

 

$$$ 38

Суда жануарлардың таралуын шектейтін экологиялық фактор:

А) Ылғалдылықтың жетіспеушілігі.

В) Ылғалдылықтың артық мөлшері.

С) Жылудың жетіспеушілігі.

D) Азықтың артық мөлшері.

Е) Оттегінің концентрациясы.

 

$$$ 39

«Аң терісі жамылғысының ережесі» деп қайсысын айтады?

А) Жануарлардың маусымдық түлеуі.

В) Ірі жануарлардың денесіндегі түк сирек болады.

С) Ұсақ жануарлар денесіндегі түк үнемі қалың.

D) Солтүстік жануарларда оңтүстіктегілермен салыстырғанда денелеріндегі түк қалың болады.

Е) Жануарларының денесінде түк жоқ болады.

 

$$$ 40

“Бергман ережесі” қайсысы:

A) Суық климаттық зоналарындағы жануарларда денесінің шығын тұрған бөліктерінің үлкендігінің кішіренуі.

B) Суық жағдайлардағы, тіршілік ететін түрлердің дене бітімі, жылы климаттағы тіршілік ететін түрлерден үлкенірек.

C) Солтүстіктердегі жануарлардың ішкі мүшелері, оңтүстік жануарлардан үлкенірек.

D) Ірі жануарлардың шығып тұрған дене бөліктерінің үлкендігі үнемі артық.

E) Жылы жағдайларда мекендейтін түрлердің суық климаттағы түрлер мен салыстырғанда, ірі болады.

 

$$$ 41

«Аллен ережесі» қайсысы:

A) Суық климаттық зоналарындағы жануарларда денесінің шығын тұрған бөліктерінің үлкендігінің кішіренуі.

B) Суық жағдайлардағы, тіршілік ететін түрлердің дене бітімі, жылы климаттағы тіршілік ететін түрлерден үлкенірек.

C) Солтүстіктердегі жануарлардың ішкі мүшелері, оңтүстік жануарлардан үлкенірек.

D) Ірі жануарлардың шығып тұрған дене бөліктерінің үлкендігі үнемі артық.

E) Жылы жағдайларда мекендейтін түрлердің суық климаттағы түрлер мен салыстырғанда, ірі болады.

 

$$$ 42

«Ішкі мүшелер ережесі» қайсысы:

A) Суық климаттық зоналарындағы жануарларда денесінің шығын тұрған бөліктерінің үлкендігінің кішіренуі.

B) Суық жағдайлардағы, тіршілік ететін түрлердің дене бітімі, жылы климаттағы тіршілік ететін түрлерден үлкенірек.

C) Солтүстіктердегі жануарлардың ішкі мүшелері, оңтүстік жануарлардан үлкенірек.

D) Ірі жануарлардың шығып тұрған дене бөліктерінің үлкендігі үнемі артық.

E) Жылы жағдайларда мекендейтін түрлердің суық климаттағы түрлер мен салыстырғанда, ірі болады.

 

$$$ 43

Тар мамандалған, экологиялық иекемсіз түрлерді атаңыз:

A) Стеногалинді.

B) Эврифотты.

C) Эврибионтты.

D) Эврибатты.

E) Стенобионтты.

 

$$$ 44

Экологиялық факторлардың ауытқуларына кеңінен бейімделген, төзімді түрлерді атаңыз:

А)Стеногалинді.

В)Эврифотты.

С)Эврибионтты.

D)Эврибатты.

Е)Стенобионтты.

 

$$$ 45

Стеногидробионтты ағзалар, ол:

A) Төменгі ылғалдылықта өмір сүруге бейімделген ағзалар.

B) Жоғарғы температурада өмір сүре алатын.

C) Ылғалдылықтың әртүрлі ауытқұларында тіршілік ете алатын ағзалар.

D) Төменгі температураға шыдайтын ағзалар.

E) Жоғарғы және төменгі температурада тіршілік етуге бейімделген ағзалар.

 

$$$ 46

Эвритермді ағзалар:

A) Ортаның белгілі ылғалдығында өмір сүруге бейімделген ағзалар.

B) Жоғарғы температурада өмір сүре алатын.

C) Ылғалдылықтың әртүрлі ауытқұларында тіршілік ете алатын ағзалар.

D) Төменгі температураға шыдайтын ағзалар.

E) Жоғарғы және төменгі температурада тіршілік етуге бейімделген ағзалар.

 

$$$ 47

Гомойтермді ағзалар, бұл:

А) Зат алмасудың тұрақты емес деңгейімен және терморегуляция механизмі болмау мен сипатталады.

В) Қоршаған орта температурасынан тәуелсіз тұрақты температурасымен сипатталады.

С) Терморегуляция механизмі жоқ.

D) Суыққандылар.

Е) Суда мекендейтіндер.

 

$$$ 48

Пойкилотермді ағзалар бұл:

A) Терморегуляция механизмі мен денесінің тұрақты температурасы бар.

B) Зат алмасудың жоғары деңгейі барлар.

C) Терморегуляция механизмі жоқ және денесінің тұрақсыз температурасымен сипатталады.

D) Жылы қандылар.

E) Қоршаған орта температурасынан дене температурасы тәуелсіз.

 

$$$ 49

Гомойотермділерге жатқызады:

А) Балықтар, қос мекенділер.

В) Құстар, сүт қоректілер.

С) Өсімдіктер, омыртқалы жануарлар.

D) Рептилиялар мен микроағзалар.

Е) Жәндіктер, сүт қоректілер.

 

$$$ 50

Пойкилотермді ағзаларға жатады:

A) Жәндіктер.

B) Құстар, сүт қоректілер.

C) Құстар мен сүтқоректілерден басқалардың барлығы.

D) Құстар, амфибиялар.

E) Өсімдіктер.

 

$$$ 51

Күн ұзақтылығының маусымдық өзгерістеріне ағзаның жауап беруі:

A) Циклдік.

B) Периодтылық.

C) Фотопериодизм.

D) Биологиялық ырғақ.

E) Физиологиялық ырғақ.

 

$$$ 52

Биологиялық ырғақтар дегеніміз:

A) Биологиялық процестер мен құбылыстар ерекшелігі және периодты ауытқудың қарқындылығы.

B) Түн мен күннің периодты кезектесуі.

C) Жануарлардағы активтілік мен тыныштық периодының кезектесуі.

D) Ішкі мүшелер жұмысының ырғағы.

E) Жыл уақытының біркелкі кезектесуі.

 

$$$ 53

Жарыққа байланысты өсімдіктерді қандай экологиялық топтарға бөледі:

А) Жарық сүйгіш, көлеңке сүйгіш.

В) Жарық сүйгіш, көленкеге төзімділік.

С) Гелиофиттер, ксерофиттер.

D) Гелиофиттер, сциофиттер, факультативті гелиофиттер

Е) Жарық, көлеңке, аралық.

 

$$$ 54

Суықты ұнататын түрлер, бұл:

A) Термофилдер.

B) Псаммофилдер.

C) Гетерофилдер.

D) Криофилдер.

E) Монофилдер.

 

$$$ 55

Жоғарғы температураны ұнататын түрлер:

А) Термофилдер.

В) Псаммофилдер.

С) Гетерофилдер.

D) Криофилдер.

Е) Монофилдер.

 

$$$ 56

Толықтай суға батқан су өсімдіктері қалай аталады?

А) Ксерофиттер.

В) Мезофиттер.

С) Гигрофиттер.

D) Гидрофиттер.

Е) Гидатофиттер.

 

$$$ 57

Жартылай суға батқан су қоймаларының жағалауларында таяз суларда тіршілік ететін өсімдіктер қалай аталады?

А) Ксерофиттер.

В) Мезофиттер.

С) Гигрофиттер.

D) Гидрофиттер.

Е) Гидатофиттер.

 

$$$ 58

Жоғарғы ылғалдылық жағдайларда өсетін жер бетіндегі өсімдіктерді қалай аталады?

А) Ксерофиттер.

В) Мезофиттер.

С) Гигрофиттер.

D) Гидрофиттер.

Е) Гидатофиттер.

 

$$$ 3

Қоңыржай – ылғалды жерлерде мекендейтін өсімдіктер:

А) Ксерофиттер.

В) Мезофиттер.

С) Гигрофиттер.

D) Гидрофиттер.

Е) Гидатофиттер.

 

$$$ 60

Құрғақ жерлерде мекендейтін өсімдіктер:

А) Ксерофиттер.

В) Мезофиттер.

С) Гигрофиттер.

D) Гидрофиттер.

Е) Гидатофиттер.

 

$$$ 61

Ксерофиттер қандай екі негізгі топқа бөлінеді:

А) Мезофиттер, гигрофиттер.

В) Суккуленттер, склерофиттер.

С) Гидрофиттер, гидатофиттер.

D) Суккуленттер, мезофиттер.

Е) Галофиттер, псаммофиттер

 

$$$ 62

Жер бетіндегі жануарлар арасында су режиміне байланысты қандай экологиялық топтарды ажыратады:

А) Мезофиттер, гигрофиттер.

В) Гигрофилдер, мезофилдер, ксерофилдер.

С) Гигрофилдер, мезофиттер, ксерофиттер.

D) Мезофилдер, ксерофиттер.

Е) Галофиттер, псаммофиттер.

 

$$$ 63

Өмірге қолайсыз жағдайларда, тіршілік процестері күрт баяуланатын ағзаның уақытша жағдайы:

А) Анабиоз.

В) Метаболизм.

С) Анаболизм.

D) Парабиоз.

Е) Анафаза.

 

$$$ 64

Белгілі бір ареалда топтасып тіршілік ететін даралар жиынтығы:

А) Экожүйе.

В) Биоценоз.

С) Популяция.

D) Биогеоценоз.

Е) Биотоп.

 

$$$ 65

Популяциянық негізгі сипаттаушы ерекшеліктеріне не жатады?

А) Саны, тығыздығы, туылымы, өлімі, өсімі, өсу жылдамдығы.

В) Тууы, саны, тығыздығы, миргация жылдамдығы.

С) Саны, тығыздығы, миграция, туылымы.

D) Өлімі, жыныс – жастық құрамы, тууы, өсімі

Е) Саны, туу, ұрықтылық.

 

$$$ 66

Өлімнің түрлері:

А) Кездейсоқ, есейген жастағы өлім, кәрілер арасындағы өлім.

В) Кездейсоқ, табиғи, абсолютті.

С) Барлық жастағы өлім бірдей, кәрі арасында өлім жоғары.

D) Барлық жастағы өлім бірдей, еркек ағзалардың арасындағы өлім, жас ағзалардың арасындағы өлімнің басым болуы.

Е) Жасты, кездейсоқ, шынайы.

 

$$$ 67

Популяцияның гомеостазы дегеніміз:

А) Популяция ішілік генетикалық алуантүрлілін.

В) Белгілі жыл уақытындағы популяция санының күрт өсуі.

С) Жыл ішіндегі популяцияның жыныс - жастық құрамының тұрақтылығы.

D) Популяцияның белгілі санын бір деңгейде ұстауы.

Е) Мекендеу орнын ауыстыру.

 

$$$ 68

Популяцияның аудан немесе көлем бірлігіне шаққандағы даралардың жалпы саны:

А) Тығыздығы.

В) Тууы.

С) Саны.

D) Өлім.

Е) Өсуі.

 

$$$ 69

Мекендейтін территорияға байланысты Н.П.Наумов бойынша популяциялардың түрлері:

А) Географиялық, кездейсоқ.

В) Элементарлық, экологиялық, географиялық.

С) Қеңістік, экологиялық, тұрақты.

D) Өсетін, экологиялық, тұрақты.

Е) Экологиялық, локальды, уақытша.

 

$$$ 70

Кәрі ағзалардың басым болуы популяцияның кай түріне жатады?

А) Тұрақты.

В) Азайып келе жатқан.

С) Өсетін.

D) Өзгермейтін.

Е) Реттелетін.

 

$$$ 71

Жас ағзалары басым болуы популяцияның қай түріне жатады?

А) Тұрақты.

В) Азайып келе жатқан.

С) Өсетін.

D) Өзгермейтін.

Е) Реттелетін.

 

$$$ 72

Кәрі және жас ағзалардың қатынасы бір біріне тең популяциялар:

А) Тұрақты.

В) Азайып келе жатқан.

С) Өсетн.

D) Өзгермейтін.

Е) Реттелетін.

 

$$$ 73

Қабылданған минимумға дейін саны төмендеген популяциялар:

А) Саны көп популяция.

В) Жойылатын популяция.

С) Реттелетін популяция.

D) Жойылған популяция.

Е) Аулайтын популяция.

 

$$$ 74

Белгілі бір уақыт ішінде дүниеге келген даралардың жалпы саны:

А) Тығыздығы.

В) Тууы.

С) Саны.

D) Өлім.

Е) Өсуі.

 

$$$ 75

Жануарлардың мінез – құлығының заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

А) Экология.

В) Эмбриология.

С) Этология.

D) Энтомология.

Е) Зоология.

 

$$$ 76

Белгілі бір уақыт ішінде жойылған даралардың жалпы саны:

А) Тығыздығы.

В) Тууы.

С) Саны.

D) Өлімі.

Е) Өсуі.

 

$$$ 77

«Экология» терминінің сөзбе-сөз аудармасы қандай мағына береді?

A) Өсімдіктер туралы ғылым

B) Жер туралы ғылым

C) Топырақ туралы ғылым

D)Үй туралы ғылым

E) Жануарлар туралы ғылым

 

$$$ 78

Планетадағы барлық тірі организмдердің жалпы қосындысы қалай аталады?

A) Биогендік эаттар;

B) Биоқиғаш заттар;

C) Тірі заттар;

D) Өлі заттар;

E) Органикалық заттар

 

$$$ 79

Ортаның бірдей жағдайларында бірігіп өмір сүретін өсімдіктер, жануарлар, микроағзалар популяцияларының үйымдастырылған тобын қалай айтады:

А) Биотоп.

В) Биогеоценоз.

С) Экотоп.

D) Биоценоз.

Е) Экожүйе.

 

$$$ 80

«Биоценоз» түсінігін 1877 жылы кім ұсынды:

А) А. Тенсли.

В) М. Мебиус.

С) В. Вернадский.

D) Э. Геккель.

Е) Н.П.Наумов.

 

$$$ 81

1935 жылы «Экожүйе» терминін ғылымға еңгізген:

А) А. Тенсли.

В) Э. Геккель.

С) В. Сукачев.

D) К. Мебиус.

Е) В.И. Вернадский.

 

$$$ 82

«Биогеценоз» туралы ілімді жеке зерттеген:

А) А. Тенсли.

В) Э. Геккель.

С) В. Сукачев.

D) К. Мебиус.

Е) В.И. Вернадский.

 

$$$ 83

Биоценоздар тіршілік ететін кеңістік:

А) Биотоп.

В) Экожүйе.

С) Популяция.

D) Биогеоценоз.

Е) Территория.

 

$$$ 84

Ақыл – ой сана сферасын көрсетіңіз:

A) Ноосфера;

B) Атмосфера;

C) Биосфера;

D) Гидросфера;

E) Митосфера;

 

$$$ 85

Автотрофты организмге жататындар:

A) Саңырауқұлақ;

B) Насекомдар;

C) Құстар;

D) Адам;

E) Жасыл өсімдіктер;

 

$$$ 86

Күн сәулесінің әсерінен өсімдіктер жапырағында қандай процесс жүреді ?

A) Органикалық заттардың ыдырауы;

B) Тыныс алуы;

C) Фотосинтез;

D) Белоктың синтезделуі;

E) Мутация;

 

$$$ 87

Биологиялық ырғақ дегеніміз не?

A) Ішкі мүшелер жұмысының ырғағы.

B) Өмір сүрудін циклдік өзгерістердің жағдайларына бейімделу үшін биологиялық құбылыстардың біркелкі кезектесуі.

C) Тірі ағзалардың өмір сүрудін кейбір өзгерістерінің уақыттағы біркелкі кезектесуі.

D) Тірі ағзалардағы активтілік пен тынығу периодының кезектесуі.

E) Жануарлардың периодикалық миграциясы.

 

$$$ 88

Төменгі құбылыстардың қайсысы тәулік ырғаққа бағынады?

А) Өзендерге көбею үшін келетін балықтардың миграциясы.

В) Устрица қабыршағының ашылу мен жабылу периодтылығы.

С) Өсімдіктер гүлдерінің ашылуы мен жабылуы.

D) Жоғарыдағы барлығы.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

 

$$$ 89

Жылдық ырғаққа төменгі құбылыстардың қайсысы бағынады?

А) Өзендерге көбею үшін келетін балықтардың миграциясы.

В) Устрица қабыршағының ашылу мен жабылу периодтылығы.

С) Өсімдіктер гүлдерінің ашылуы мен жабылуы.

D) Жоғарыдағы барлығы.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

 

$$$ 90

Көтерілу – қайту ырғақтары төмендегі көрсетілген қай құбылыстарға бағынады?

А)Өзендерге көбею үшін келетін балықтардың миграциясы.

В) Устрица қабыршағының ашылу мен жабылу периодтылығы.

С) Өсімдіктер гүлдерінің ашылуы мен жабылуы.

D) Жоғарыдағы барлығы.

E) Дұрыс жауабы жоқ.

 

$$$ 91

Экологиялық қуыс деген не:

А) Ағзаның мекендейтін орны.

В) Биоценоз орныққан территория .

С) Биоценоздағы ағзаның функциясы, бірінші кезеңде қоректенуі.

D) Экожүйедегі белгілі популяцияның өмір сүру орны.

Е) Популяцияның биотопы.

 

$$$ 92

Тіршіліктің негізгі орталарын айтыңыз:

А) Су, жер беті, тау.

В) Топырақ, теңіз ,ауа.

С) Ауа, жер беті, су, топырақ , тірі ағзалар.

D) Тірі ағза , жер беті, ауа, су

Е) Жер беті, жер асты, тірі ағза.

 

$$$ 93

«Паразит – ие» түрлі өзара қатынасты сипаттайтын тіршілік ортасын айтыңыз:

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 5507; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.069 сек.