Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A) А.Тенсли. 3 страница
Читайте также:
 1. A) А.Тенсли. 1 страница
 2. A) А.Тенсли. 2 страница
 3. A) А.Тенсли. 4 страница
 4. A) нарушению адгезии тромбоцитов 1 страница
 5. A) нарушению адгезии тромбоцитов 2 страница
 6. A. Thalictrum minus 1 страница
 7. A. Thalictrum minus 2 страница
 8. A. Thalictrum minus 3 страница
 9. A. Thalictrum minus 4 страница
 10. A. Thalictrum minus 5 страница
 11. A. Thalictrum minus 6 страница

C) Антрактидада.

D) Австралияда.

E) Америкада.

 

$$$ 186

Қышқыл жауынның түсуі келесі құбылысқа байланысты:

A) Күн радиациясының өзгеруімен.

B) Атмосферадағы көмір қышқыл газ ының өзгеруімен.

C) Атмосферада азон құрамының өзгеруімен.

D) Атмосфераға күкірт диоксиді мен азот оксидінің шоғырлануымен.

E) Атмосфераға метан құрамының өсуімен.

 

$$$ 187

Тұманның түрін ата:

A) Лодон және чикагалық түр.

B) Лондон және мадридтік түр.

C) Лос-анджелестік түр және мадридтік түр.

D) Лос-анджелестік түр және миландық түр.

E) Лос-анджелестік және лондондық түр.

 

$$$ 188

Ұзақ уақытта өзін-өзідері реттейтін қабілетті экожүйелер:

А) Ағысты.

В) Кемейтін.

С) Өсуші.

D) Конвейрлі.

Е) Климаксты.

$$$ 189

Биосфера жайлы ілімнің негізін салушы:

А) Э.Геккель.

В) М.Мебиус.

С) В.Сукачев.

D) В. Докучаев.

Е) В. Вернадский.

 

$$$ 190

«Биосфера» терминін өз еңбектерінде қолданған :

А) Э. Геккель.

В) М. Мебиус.

С) Ч. Элтон

D) Э. Зюсс.

Е) В. Вернадский.

 

$$$ 191

Биосфера құрамына кіретіндер:

А) Тек тірі зат.

В) Тек тірі және биогенді зат.

С) Тек тірі зат мен биокосты денелер.

D) Тірі заттар, биогенді зат мен биокосты денелер.

Е) Биогенді зат мен биокосты денелер.

 

 

$$$ 192

Төмендегі пункттердің қайсысында «тірі зат» анықтамасы берілген:

А) Өлі органика, детрит түрлерінің бәрі.

В) Барлық тірі ағзалар жиынтығы: микроағзалар, өсімдіктер мен жануарлар және олардың белсенді биомассасы.

С) Тірі заттар мен биогенді заттардың араласы.

D) Биогенді тау жыныстары, қазба отын бөлігін қоса алғанда.

Е) Биогенді заттардың биогенді емес минералды жыныстармен қоспасы.

 

$$$ 193

Биокосты зат деген не:

А) Тірі заттардың және биогенді заттардың минералды (биогенді емес) таужыныстарымен араласуы.

В) Барлық тірі организмдер жиынтығы.

С) Микроорганизмдер, жануарлар мен өсімдіктер, олардың белсенді биомассасы.

D) Өлі органика мен биогенді тау жыныстары қазба отын бөлігін қосқанда.

Е) Детриттің барлық формаларыдың . 

$$$ 194

Биогенді заттар анықтамасын көрсет:

А) Микроорганизмдер, өсімдіктер және жануарлар.

В) Барлық тірі организдер жиынтығы, олардың белсенді биомассасы.

С) Өлі органика, детриттің барлық түрлері және биогенді тау жыныстары, қазба отын бөлігін қосқанда.

D) Тірі зат пен биогенді заттармен және де минералды жыныстармен қоспасы.

Е) Белсенді биомасса.

 

$$$ 195

В.И. Вернадский биосферада келесі тірі заттар функциясын бөледі:

А) Бұзушы, концентрациялық, тотығу-тотықсыздану, ақпаратты, адамның биогеохимиялық әрекеті.

В) Газды, концентрациялық, тотығу-тотықсыздану, ақпаратты, адамның биогеохимиялық әрекеті.

С) Газды, концентрациялы, өңдеуші, ақпаратты, адамның биогеохимиялық әрекеті.

D) Газды, концентрациялы, тотығу-тотықсыздану, адамның биогеохимиялық әрекеті.

Е) Газды, концентрациялы, энергетикалық, орта түзуші, тасымалдаушы, тотығу-тотықсыздану, ақпаратты.

 

$$$ 196

Литосфера деген не:

А) Жердің саналы қабаты.

В) Атмосфераның озон қабаты.

С) Жердің газды қабаты.

D) Жердің су қабаты.

Е) Жердің қатты қабаты.

 

$$$ 197

Планетадағы адамның саналы әрекеті басты факторы болатын биосфераның даму сатысы:

А) Техносфера.

В) Ноосфера.

С) Антропосфера.

D) Социосфера.

Е) Гидросфера.

 

$$$ 198

Тіршілік және өндірістік процесстері қиындатылған адам мен қоршаған ортаның шиеленісу жағдайлары қалай аталады?

А) Экологиялық кризис.

В) Экологиялық статус.

С) Өзін-өзі реттеуші.

D) Айналым.

Е) Қордың азаюы.

 

$$$ 199

Қоршаған ортаға антропогенді әсер етудің мүмкін болатын зардаптарын болжау:

А) Табиғатты қорғау.

В) Экологиялық болжау.

С) Табиғаттың қайта өзгеруі.

D) Іс-әрекетті талдау.

Е) Әрекет ету бағдарламасы.

 

$$$ 200

Таралу масштабы бойынша ластанудың негізгі түрлерін ата:

А) Локальды, глобальды, жергілікті.

В) Аймақтық, локальды.

С) Глобальды, жергілікті.

D) Жергілікті, аймақтық, ғаламдық.

Е) Ластану түрлері көп.

 

$$$ 201

Жергілікті ластанудың сипаттамасы қай жауапта көрсетілген:

А) Қандай да бір пайдалы қазбаларды алу аудандарына тән.

В) Ірі өндіріс аудандарының әсеріне ұшыраған үлкен территориялар мен акваторияларды қамтиды.

С) Атмосфералық қалдықтармен сипатталады.

D) Ірі аймақтарға қолайсыз әсер тигізеді.

Е) Өзінің пайда болған жерінен үлкен қашықтықтарға тарайды.

 

 

$$$ 202

Аймақтық ластану сипаттамасы қай жауапта берілген:

А) Қандай да бір пайдалы қазбаларды алу аудандарына тән.

В) Ірі өндіріс аудандарының әсеріне ұшыраған үлкен территориялар мен акваторияларды қамтиды.

С) Атмосфералық қалдықтармен сипатталады.

D) Ірі аймақтарға қолайсыз әсер тигізеді.

Е) Өзінің пайда болған жерінен үлкен қашықтықтарға тарайды.

 

$$$ 203

Ғаламдық ластанудың сипаттамасы қай жауапта берілген:

А) Атмосфералық қалдықтармен сипатталады.

В) Ірі аймақтарға қолайсыз әсер етеді.

С) Өзінің пайда болу жерінен үлкен қашықтықтарға таралады.

D) Барлық жоғарыда аталғандар.

Е) Үлкен территориялар мен акваторияларды және барлық планетаны қамтиды.

 

$$$ 204

Атмосфера бөліктері биіктігінің өсуіне қарай қандай ретпен орналасқан:

А) Тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера, экзосфера.

В) Стратосфера, тропосфера, ионосфера, экзосфера, мезосфера.

С) Стратосфера, ионосфера, тропосфера, мезосфера, экзосфера.

D) Экзосфера, ионосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера.

Е) Тропосфера, мезосфера, стратосфера, ионосфера, экзосфера.

 

$$$ 205

Атмосфераны ластаушы негізгі техногенді көз:

А) Түсті металлургия.

В) Электрэнергия.

С) Химия өнеркәсібі.

D) Мұнай өндіру.

Е) Ағаш өңдеу өнеркәсібі.

 

$$$ 206

Жылулық эффект құбылысын ашқан:

А) Н. Фурье.

В) Э. Геккель.

С) Р. Шерлок.

D) В. Вернадский.

Е) С. Аррениус.

 

$$$ 207

Аталған газдардың қайсысы парникті газдарға жатпайды:

А) Метан.

В) Азот оксидтері.

С) Көмірқышқыл газы.

D) Күкірт оксидтері

Е) Сутегі.

 

$$$ 208

Атмосфераның табиғи ластануына жататындар:

A) Фреондар.

B) Бензипирин.

C) Жанартау.

D) Күкірт оксиді.

E) Мұнай өнімдері.

 

$$$ 209

Озон қабатының бұзылуына әсер ететін қандай химиялық қосылыс:

А) Көмірқышқыл газы.

В) Озон.

С) Метан.

D) Фреондар.

Е) Азот оксидтері.

 

$$$ 210

Парникті эффектінің нәтижелерінің теріс әсері ең қауіпті қайсысы:

А) Адам денсаулығының нашарлауы.

В) Грунттардың маусымдық еруінің артуы.

С) Әлемдік мұхит деңгейінің көтерілуі.

D) Батпақтану.

Е) Озон қабатының бұзылуы.

 

 

$$$ 211

Озон қабаты шоғырланған қабат:

А) Мезосфера, стратосфера.

В) Тропосфера, стратосфера.

С) Тропосфера, ионосфера

D) Ионосфера, мезосфера..

Е) Экзосфера, ионосфера.

 

$$$ 212

Озон қабатының бұзылуынан болатын негізгі қауіп:

А) Атмосферадағы көмірқышқыл газы концентрациясының шоғырлануының қарқындылығының көтерілуі.

В) Фотосинтез төмендеуі.

С) Климаттың суыттуы.

D) Ультракүлгін сәулелерінің өлімге әкеліп соқтыратын ықпалы.

Е) Климаттың жылынуы.

 

$$$ 213

Әртүрлі өндірістік қалдықтарының атмосфералық ылғалда еруінен пайда болатын жауын-шашындар, қышқыл жауындар, бұлардың қандай рН көрсеткіші болады:

А) 3,9-дан төмен.

В) 7- ден төмен.

С) 7- ден жоғары.

D) 5,6 –дан төмен.

Е) 5,6-дан жоғары.

 

$$$ 214

Қышқыл жауындардың теріс нәтижелері қандай:

А) Топырақтағы өзгерістер (топырақ қышқылдануы, топырақ биотасынан нашарлауы, қысым келтіру және оның өлімі т.б.)

В) Су экожүйелеріндегі өзгерістер (қышқылдылықтың көтерілуі, балық ресурстарының жойылуы және т.б.).

С) Өсімдіктер өзгеруі (жапырақ қабықшасының бұзылуы, фотосинтездің бұзылуы, кебу және т.б.)

D) Шыны,бетон, және т.б. құрылыс материалдарының, оның ішінде ежелгі архитектуралық ескерткіштерінің бұзылуы.

Е) Барлық жоғарыда аталғандар.

 

$$$ 215

Күйенің (смогтың) қандай түрлерін бөлуге болады:

А) Мұзды,лондондық,фотохимиялық.

В) Мұзды, сулы, лос-анжелестік.

С) Лондондық, лос-анжелестік, токиялық.

D) Фотохимиялық, химиялық, физикалық.

Е) Лондондық, нью-йорктык, лос-анжелестік.

 

$$$ 216

1960 жылдан бері Арал теңізінің су деңгейі қанша метрге төмендеді:

А) 5 м.

В) 10 м.

С) 17 м.

D) 30 м.

E) 34 м.

 

$$$ 217

Шөлейттену процессіне Қазақстан Республикасының қанша жері (%) ұшыраған:

А) 10%

В) 30%

С) 60%

D) 40%

E) 100%

 

$$$ 218

Қазақстанның жер қойнауында Менделеев кестесінің қанша элементі табылған:

А) 30

В) 20

С) 45

D) 56

E) 99

 

$$$ 219

Төменде қай түсініктің анықтамасы беріліп отыр: «Ерекше табиғи қорғалатын, ғылыми, мәдени, эстетикалық, рекреациялық сауықтыру маңызы бар табиғи кешендер және объектілер мемлекеттік билік органдарының шешімімен шаруашылықта толықтай не бөлшектеп қолдануға тыйым салынған және сол учаскідегі суы және ауа кеңістігі»:

А) Экожүйе.

В) Қорық.

С) Ерекше қорғалатын территория.

D) Қорғалым.

E) Биосфера.

 

$$$ 220

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай формасы ұйымдастырылмаған:

А) Жаратылыс саябақ.

В) Қорық.

С) Табиғи саябақ.

D) Қорғалым.

Е) Дендрологиялық саябақ.

 

$$$ 221

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай ұйымдастыру формасының анықтамасы берілген «Табиғи кешенді жаратылыстың күйінде сақтап қалу мақсатымен кәдімгі шаруашылық қолданысынан алынған учаскелер территориясы»:

А) Жаратылыс саябағы.

В) Қорық.

С) Табиғи саябақ.

D) Қорғалым.

Е) Дендрологиялық саябақ.

 

$$$ 222

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай ұйымдастыру формасының анықтамасы берілген: «Салыстырмалы үлкен табиғи территориялар мен акваторияларда экологиялық, рекреациялық, ғылыми сияқты үш негізгі мақсат орындалады, бірақ шаруашылықта қолданылатын зоналар да бар»:

А) Табиғи ұлттық саябақ.

В) Қорық.

С) Табиғи саябақ.

D) Қорғалым.

Е) Дендрологиялық саябақ.

 

$$$ 223

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай формасының анықтамасы берілген: «Негізінен халықтың ұйымдастырылған демалысына қолданатын салыстырмалы түрде жеңіл қорғалатын режимі бар территориялар ерекше эстетикалық экологиялық құндылықтарымен ерекшеленеді»:

А) Табиғи үлттық саябақ.

В) Қорық.

С) Табиғи саябақ.

D) Қорғалым.

Е) Дендрологиялық саябақ.

 

$$$ 224

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай ұйымдастыру формасының анықтамасы берілген: «Табиғи комплекстерді немес олардың компоненттерінің экологиялық балансын сақтап қолдау үшін белгілі мерзімге жасалған территориялар»:

А) Табиғат ескерткіші.

В) Қорық.

С) Табиғи ұлттық саябақ.

D) Қорғалым.

Е) Дендрологиялық саябақ.

 

$$$ 225

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай ұйымдастыру формасының анықтамасы берілген: «Ғылыми, оқу, мәдени, ағарту мақсатында, өсімдік әлемін байыту, биотүрлілікті сақтау мақсатымен адам жасаған ағаштар мен бұталар коллекциясы осы аймақта жаңа өсімдіктердің интродукциясы және акклиматизациясы бойынша жұмыстары жүріп жатыр»:

А) Жаратылыс саябақ.

В) Қорық.

С) Табиғи саябақ.

D) Қорғалым.

Е) Дендрологиялық саябақ, ботаникалық бақшасы.

 

$$$ 226

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай ұйымдастыру формасының анықтамасы берілген: «Мемлекеттік табиғи қорықтар құрамына кіретін және биосфералық процесстерді зерттеуде фондтық қорық – эталондық объектісі ретінде қолданылатын, территориялардың учасклері»:

А) Биосфералық қорық.

В) Фондыққорық.

С) Табиғи ұлттық саябақ.

D) Қорғалым

E) Дендрологиялық саябақ және ботаникалық бақшасы.

 

$$$ 22А

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай формасының анықтамасы берілген: «Ғылыми, экологиялық, мәдени және эстетикалық бағасы бар уникалды және ерекше қайта қалпына келмейтін табиғи объектілер»:

А)Табиғи ескерткіш.

В) Қорық.

С) Биосфералық қорық.

D) Қорғалым

E) Дендрологиялық саябақ

 

$$$ 228

Қазіргі кезде Қазақстанда қанша ботаникалық саябақ жұмыс істеуде:

А) 3

В) 5

С) 7

D) 9

E) 12

 

$$$ 229

Шығыс Қазақстан территориясында қанша қорық орналасқан:

А) 1

В) 3

С) 2

D) 4

E) 5

 

$$$ 230

Ерекше қорғалатын табиғи территориялардың қандай ұйымдастыру формасы Баянауылдың әсем кешендерін қорғау үшін қолданылады:

А) Қорық.

В) Қорғалым.

С) Табиғи ескерткіш.

D) Ұлттық саябақ.

E) Ботаникалық саябақ.

 

$$$ 231

Шығыс Қазақстан территориясында қандай қорық орналасқан:

А) Батыс Алтай.

В) Үстірт.

С) Ақсу-Жабағалы

D) Барсакелмес.

E) Наурызым.

 

$$$ 232

Қазақстандағы ең бірінші қорықты ата:

А) Батыс Алтай.

В) Үстірт.

С) Ақсу-Жабағалы.

D) Барсакелмес.

E) Наурызым.

 

$$$ 233

Қазақстандаға ең алғашқы қорық қандай жылы ұйымдастырылды:

А) 1816

В) 1916

С) 1926

D) 1936

E) 1946

 

$$$ 234

Болжамға сәйкес жер бетіндегі халықтың саны қаншаға келгенде тұрақтану керек:

А) 6 млрд. адам.

В) 10-12 млрд. адам.

С) 8 млрд. адам.

D) 7 млрд. адам.

E) 12-15 млрд. адам.

 

$$$ 235

Қазіргі кезде жер бетіндегі халық саны қанша:

А) 10 млрд. адам.

В) 8 млрд. адам.

С) 6 млрд. адамнан астам.

D) 5 млрд. адамнан аз.

E) 12 млрд. адам.

 

$$$ 236

Планетадағы орман массивтерінің жалпы ауданы шамамен құрайды:

А) 10,5 млрд. га

В) 9,8 млрд. га

С) 5,5 млрд. га

D) 4,0 млрд. га

E) 2,2 млрд. га

 

$$$ 237

Біздің еліміздің территориясының қанша пайызын орман алып жатыр:

А) 2 %

В) 3 %

С) 4 %

D) 5 %

E) 6 %

 

$$$ 238

Қазіргі кезде дүние жүзінде автомобиль саны қанша:

А) 6 мың

В) 2 млрд.

С) 250 млн.

D) 100 мың

E) 500 млн.

$$$ 239

Автомобиль түтінінен көп мөлшерде шығатын қосылыстар:

А) Көмірсутектер.

В) Күкірт диоксиді.

С) Қорғасын.

D) Иісті газ.

E) Бензапирен.

 

$$$ 240

Семей сынақ полигонының қызымет жасаған кезеңі:

А) 1938-1988 жж.

В) 1949-1989 жж.

С) 1965-1995 жж.

D) 1970-2000 жж.

E) 1947-1987 жж.

 

$$$ 241

Семей полигоны қызымет жасаған жылдары қанша ядролық қару-жарақ сыналды:

А) 250.

В) 370.

С) 420.

D) 470.

E) 550.

 

$$$ 242

Қай жылы ең алғаш «Тұрақты даму» термині экологияда қолданылды:

А) 1960 ж.

В) 1970 ж.

С) 1992 ж.

D) 1990 ж.

E) 1980 ж.

 

$$$ 243

Қандай конференцияда маңызды және негізгі документ «21 ғасыр күн тәртібі» қабылданды:

А) 1987 ж., Норвегия.

В) 1992 ж., Рио-де-Жанейро.

С) 1997 ж., Нью-Йорк.

D) 2002 ж., Йоханнесбург.

E) 2003 ж., Мәскеу.

 

$$$ 244

«Қоршаған орта және дамуы туралы БҰҰ декларациясы» қай жылы қабылданды:

А) 1962.

В) 1972.

С) 1982.

D) 1992.

E) 2002.

 

$$$ 245

Қай жылы және қай жерде рет қоршаған орта және дамуы туралы БҰҰ-ның екінші конференциясы өткізілді:

А) 1987 ж., Норвегия.

В) 1992 ж., Рио-де-Жанейро.

С) 1997 ж., Нью-Йорк.

D) 2002 ж., Йоханнесбург.

Е) 2003 ж., Мәскеу.

 

$$$ 246

Қай Саммитте Қазақстан Республикасының президенті

Н.А. Назарбаев «Экономикалық өсім тек әлеуметтік даму және экологиялық қауіпсіздік жағдайында» баяндамасымен шықты:

А) 1987 ж., Норвегия.

В) 1992 ж., Рио-де-Жанейро.

С) 1997 ж., Нью-Йорк.

D) 2002 ж., Йоханнесбург.

E) 2003 ж., Мәскеу.

 

$$$ 247

Экологиялық заңдылықтың негізгі даму кезеңдерін атаңыз:

А) Бірінші, екінші, үшінші.

В) Пайда болуы, қалыптасуы, дамуы.

С) 19 ғасыр, 20 ғасыр, 21 ғасыр.

D) Консервативтік, табиғиресурстық, экологиялық.

E) Биологиялық, экологиялық, техникалық.

 

$$$ 248

«Экологиялық құқық» деген түсініктің ең дұрыс анықтамасын табыңыз:

А) Бүгінгі ұрпақтың мүддесіне сәйкес қоршаған ортаны жақсатру мақсатында қоғам мен табиғаттың арасындағы өзара қоғамдық қатынастарды қадағалайтын құқық нормаларының жүйесі.

В) Бүгінгі және ертеңгі ұрпақтың мүддесіне сәйкес қоршаған ортаны сақтау, салауаттандыру мен жақсарту мақсатында қоғам мен табиғат қарым-қатынасы сферасындағы өзара қоғамдық қатынастарды қадағалайтын құқық нормаларының жүйесі болып табылатын құқық саласы.

С) Ертеңгі ұрпақтың мүддесіне сәйкес қоршаған ортаны сақтау мақсатында қоғам мен табиғиттың арасындағы өзара қарым-қатынастарды қадағалайтын құқық саласы.

D) Қоршаған табиғит ортасын сақтау, салауаттандыру мен жақсарту мақсатында қоғам мен табиғаттың арасындағы өзара байланыстылық сферасында қоғамдық қатынастарды қадағалайтын құқық нормалары жүйесі болып табылатын құқық саласы.

E) Қоғам мен табиғаттың арасындағы өзара байланыстылық сферасында қоғамдық қатынастарды қадағалайтын құқық нормалары болып табылатын құқық саласы.

 

$$$ 249

Бақа қай жануарлар тобына жатады:

А) Пойкилотермдік.

В) Ксерофиттік.

С) Гетеротермдік.

D) Гомойотермдік.

E) Эвригалендік.

 

$$$ 250

Кит қандай топқа жатады:

А) Паразиттер.

В) Гомойотермдік.

С) Мезофилдік.

D) Гиобионттық.

E) Пойкилотермдік

 

$$$ 251

Эвтрофтылар қандай топырақтың өсімдіктері:

А) Бай топырақтың.

В) Кедей топырақтың.

С) Тұзды топырақтың.

D) Орташа қоректік заттары бар топырақтың.

E) Құмды топырақтың.

 

$$$ 252

Жасыл өсімдікке түскенде күн радиациясы қалай пайдаланады:

А) Толық жұтылады.

В) Толық шағылысады.

С) Өсімдіктің бойында жылыну процесі жүреді.

D) Өсімдік бұл процеске қатыспайды.

E) Фотосинтез процесінде және өсімдік бойының жылынуы үшін қолданылады.

 

$$$ 253

Пелагиальдық организмдер:

А) Нектон, планктон.

В) Нектон, бентос.

С) Бентос.

D) Нектон, планктон, бентос.

E) Планктон, бентос.

 

$$$ 254

Мезофиттер:

А) Құрғақшылықта жақсы өсетін өсімдіктер.

В) Ылғалды қажет ететін өсімдіктер.

С) Қоңыржай ылғалдылықтың өсімдіктері.

D) Суда өсетін өсімдіктер.

E) Өте ылғалды жерлерде өсетін өсімдіктер.

 

$$$ 255

Дүниежүзілік мұхиттың экологиялық зоналары:

А) Нектон, планктон, пелагиаль.

В) Нектон.

С) Планктон.

D) Пелагиаль, бенталь.

E) Бентос, пелагиаль.

 

$$$ 256

Тіршілік ету ортасын атаңыз:

А) Су, жер, тау.

В) Топырақ, жер, ауа.

С) Топырақ, су, жер-ауа, ағза.

D) Су, жер-ауа, ағза, теңіздік.

E) Теңіздік, жер-ауа, ағза.

 

$$$ 257

Гидросфераның қандай тереңдігінде тірі организмдер тараған:

А) 100м.

В) 1500м.

С) 3000м.

D) Күн сәулесі түсетін тереңдікте.

E) Барлық тереңдікте.

 

$$$ 258

Топырақта ылғал қандай түрде болады:

А) Байланыстылық, гравитациялық, ерітінді, бу түрінде.

В) Бу түрінде, капиллярлық, минералдық , байланыстылық.

С) Бу түрінде, капиллярлық, гравитациялық, байланыстылық.

D) Капиллярлық, бу түрінде, гравитациялық.

E) Кристалдық, капиллярлық, гравитациялық, байланыстылық.

 

$$$ 259

Биосфера дегеніміз:

А) Жердің қатты қабаты.

В) Экосфера.

С) Тірі және космостық заттар өмір сүру орталығы.

D) Барлық тірі зат және оның таралу облысынан тұратын жердің сыртқы қабаты.

E) Жердің сұйық қабығы.

 

$$$ 260

Биосфера дегеніміз:

А) Жаңа өмір мен ақыл- парасаттың ортасы.

В) Атмосфераның төменгі, барлық гидросфера, литосфераның жоғарғы бөлігі.

С) Жердің ғаламдық экожүйесі.

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 2456; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.061 сек.