Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

A) А.Тенсли. 4 страница

D) Жердің сыртқы қабығы.

E) Ақыл-парасаттылық ортасы.

 

$$$ 261

В.И. Вернадский бойынша биосфераның компоненттері-бұл:

А) Тірі зат, биогенді зат, костық зат, биокостық зат, адам, өсімдік заты.

В) Костық, биокостық, биогендік, тірі заттар.

С) Өсімдіктер, жануарлар, бактериялар, балдырлар, микроорганизмдер.

D) Продуценттер, консументтер, редуценттер.

E) Тірі зат, биогендік зат, костық зат, биокостық зат, өсімдік зат.

 

$$$ 262

Биосфераның дамуының жоғарғы сатысындағы адамның саналы іс-әрекетінің негізгі күшке айналу кезеңі:

А) Криосфера.

В) Мезозой.

С) Антропосфера.

D) Кайназой.

E) Ноосфера.

 

$$$ 263

Биосфераның тірі затының негізгі массасын құрайтындар:

А) Жануарлар.

В) Өсімдіктер.

С) Бактериялар.

D) Зоопланктон.

E) Жыртқыштар.

 

$$$ 264

Биосферада тірі заттың таралуы:

А) Құрлық бетінде және мұхитта біркелкі.

В) Құрлық бетінде біркелкі емес, бірақ мұхитта біркелкі.

С) Құрлық бөлігінің жоғарғы бетінде ең көп, біркелкі емес.

D) Мұхит бөлігінің жоғарғы бетінде ең көп, біркелкі емес.

E) Құрлық бетінде біркелкі емес, бірақ мұхит бетінде біркелкі.

 

$$$ 265

Биосферадағы биогенді миграция – бұл қандай айналым:

А) Тірі ағзаларда шоғырланған энергияның.

В) Тірі ағзалардың құрамына кіретін элементтердің.

С) Тірі ағзаларда шоғырланған заттардың.

D) Тірі ағзалардың құрамына кіретін органикалық заттардың.

E) Тірі ағзалардың құрамына кіретін бейорганикалық заттардың.

 

$$$ 266

Атмосферадағы тіршіліктің жоғарғы шекарасы:

А) 5 км.

В) 10 км.

С) 20 км.

D) 25 км.

E) 50 км.

 

$$$ 267

Тіршілік температураның қандай шегіне төзімді:

А) –50 0С -ден 50 0С.

В) 0 0С -ден 50 0С.

С) –270 0С -ден 180 0С.

D) –80 0С -ден 80 0С .

E) -100 0С -ден 100 0С.

 

$$$ 268

Литосферада биосфераның төменгі шекарасын не анықтайды:

А) Температура.

В) Қысым.

С) Оттегінің болмауы.

D) Судың болмауы.

E) Метаморфтық тау жыныстарының шөгуі.

 

$$$ 269

Антропогендік әрекеттің табиғатқа әсері – бұл:А) Адам әрекетімен байланысты.

В) Биосферадағы процестерге байланысты.

С) Табиғи құбылыстарға байланысты.

D) Геологиялық құбылыстарға байланысты.

E) Абиотикалық процесстерге байланысты.

 

$$$ 270

Қоршаған ортаның физикалық ластануы - бұл:

А) Шулы ластану.

В) Бактериялармен ластану.

С) Көмірқышқыл газымен ластану.

D) Ауыр металдармен ластану.

E) Вирустармен ластану.

 

$$$ 271

Антропогендік әсердің нәтижесінде атмосферадағы көмірқышқыл газының жинақталуы қандай теріс зардаптарға соқтырады:

А) Озон тесіктерінің пайда болуы.

В) Климаттық қозғалыстар, мысалы «парникті эффект».

С) Фотосинтездеуші организмдермен органикалық заттардың түзілуінің күшейуі

D) Жер атмосферасының шағылыстыру қабілетінің артуына.

E) Көміртегі қазбалар формаларының түзілуі: көмір, мұнай және табиғи газ.

 

$$$ 272

«Озон тесіктері» көбеюі атмосфераға қандай негізгі заттардың шығуымен шақырылады:

А)Иісті газ.

В) Күкірт оксидтері.

С) Метан.

D) Фреондар.

E) Диоксиндер.

 

$$$ 273

Қышқыл жаңбырдың пайда болуында негізгі роль атқаратын заттарды ата:

А) Иісті газ.

В) Күкірт оксидтері.

С) Метан.

D) Фреондар.

E) Диоксиндер.

 

$$$ 274

Қоршаған ортаның мониторингі анықтамасының қайсысы нақты мәнін көрсетеді:

А) Қоршаған ортаның жағдайын бақылау.

В) Қоршаған ортаның жағдайын сандық бақылау.

С) Қоршаған ортаны жағдайын бақылау.

D) Қоршаған ортаның жағдайын жүйелік бақылау және болжау.

E) Қоршаған ортаның сапасын басқару.

 

$$$ 275

Күн сәулесінің жер бетінен шағылу үлесі:

А) Магнето.

В) Диатриба.

С) Альбедо.

D) Марина.

E) Секка.

 

$$$ 276

Ауадағы улы заттардың шегі:

А) ДОК.

В) ПКВ.

С) ПДВ.

D) ПДК.

E) ПХВ.

 

$$$ 277

Тропосфераның 78,1 % неден тұрады:

А) Оттегінен.

В) Гелийден.

С) Көмірқышқыл газынан.

D) Азоттан.

E) Сутегінен.

 

$$$ 278

Дамыған елдерде атмосфераға улы заттар қалдықтарының негізгі мөлшерін шығаратын сала:

А) Жылу электр станциясы.

В) Химиялық өндіріс.

С) Түсті металлургия.

D) Атом электр станциясы.

Е) Автотранспорт.

 

$$$ 279

Түтіннің, тұманның, шаң-тозаңның улы қоспасы қалай аталады:

А) Қышқыл жаңбыр.

В) Фреон.

С) Иісті газ.

D) Түтін (смог).

Е) Фотооксидант.

 

$$$ 280

Сумен қамтамасыз етуге жарамды тұщы сулар, гидросфераның жалпы көлемінің мына пайызына келеді:

А) 1 %.

В) 0,5 %.

С) 0,3 %.

D) 2 %.

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 2427; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.