Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання № 1
Читайте также:
 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 7. Бюджетне планування та його завдання.
 8. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 9. Визначення аграрного права і його завдання
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 12. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.

Завдання № 1

I. Знайдіть у комп'ютерній правовій системі „ Ліга: Закон" Закон України „ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993р., опрацюйте його, дайте відповіді на питання та виконайте завдання:

1) Законспектуйте визначення знаку для товарів і послуг

2) Які повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг?

3) Законспектуйте умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг

4) Які підстави для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг?

5) Які права та обов'язки засвідчені свідоцтвом на знак для товарів і послуг?

6) Законспектуйте підстави припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг?

7) Законспектуйте підстави визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг.

8) Назвіть способи захисту прав на знак для товарів і послуг.

9) Хто має право на повторну реєстрацію знаку для товарів і послуг?

II. Знайдіть у комп'ютерній правовій системі „ Ліга: Закон" Закон України „ Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 грудня 1999р., ознайомтесь з ним, дайте відповіді на питання та виконайте завдання:

1) В якому значенні вживаються терміни: зазначення походження товару, кваліфіковане зазначення походження товару, назва місця походження товару, географічне зазначення походження товару, географічне місце, видова назва товару, Реєстр, заклад експертизи, державна система правової охорони інтелектуальної власності.

2) Назвіть підставу для надання правової охорони зазначенням походження товарів

3) Назвіть умову для надання правової охорони зазначенням походження товарів

4) Назвіть підстави для відмови в наданні правової кваліфікованому зазначенню походження товару?

5) Які дії вважаються порушенням прав на використання зазначення походження товару?

6) Назвіть способи захисту прав на зазначення походження товару.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Тема 19.Зобов’язання, підстави його виникнення та припинення

Мета: Ознайомитись з поняттям зобов'язань, його головними аспектами. Вияснити тенденції розвитку цивільного права України.

 

Забезпечення: Цивільний Кодекс України, Конституція України, Науково-практичний коментар до цивільного законодавства.

Питання до самоконтролю:

1. Підставами виникнення зобов'язань можуть бути...

2. Хто є суб'єктами зобов'язань?

3. Розкрити суть зміни зобов'язань.

4. Підстави заміни кредитора.

5. Що таке цесія?

6. Як може відбуватися перевод боргу?

7. Розкрити суть поняття «припинення зобов'язань».

8. Що таке правочинна?

9. Підстави припинення зобов'язань.

1. Зазначити правову виникнення, зміни та припинення зобов'язань.

2. Визначити підстави виникнення, зміни та припинення зобов'язань.

3. Вирішити завдання (додаток № 1).

 

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 106; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 7. Бюджетне планування та його завдання.
 8. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 9. Визначення аграрного права і його завдання
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 12. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.