Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання № 2
Читайте также:
 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 7. Бюджетне планування та його завдання.
 8. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 9. Визначення аграрного права і його завдання
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 12. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.

Завдання № 1

I. Знайдіть у комп'ютерній правовій системі „ Ліга: Закон" Закон
України „ Про охорону прав на винаходи і коричні моделі" від 15 грудня
1993р., опрацюйте його, дайте відповіді на питання та виконайте завдання:

1). В якому значенні вживаються терміни: винахід (корисна модель), секретний винахід ( секретна корисна модель), службовий винахід ( корисна модель), патент, кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті), формальна експертиза, ліцензія, заявка, пріоритет заявки, міжнародна заявка.

2). Які повноваження Установи у сфері охорони прав на винаходи ( корисні моделі) ?

3). Якому винаходу ( корисній моделі) надається правова охорона?

4). Назвіть строк дії патенту України на винахід.

5). Назвіть строк дії деклараційного патенту на винахід.

6). Яким органом визначається порядок подання клопотання та продовження строку дії патент4у на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин?

7). За яких умов дія патенту припиняється достроково?

8). Законспектуйте умови патентоздатності винаходу, корисної моделі.

9). Ознайомтеся з порядком одержання патенту.

10). Назвіть особливості міжнародної заявки.

11). До якого часу заявник має право відкликати заявку?

12). Назвіть умови перетворення заявок.

13). Яким чином діє тимчасова правова охорона?

14). Який порядок реєстрації патенту?

15). Ознайомтеся з правами та обов'язками, які випливають з патенту

16). В яких випадках можливе примусове відчуження прав на винахід ( корисну модель) ?

17). Які дії не визначаються порушенням прав, патенту?

18). Назвіть підстави для визнання патенту недійсним.

19). Назвіть способи захисту прав на винахід (корисну модель).

II. Знайдіть у комп'ютерній правовій системі „ Ліга: Закон" Закон України „ Про охорону прав на промислові зразки " від 15 грудня 1993р., опрацюйте його, дайте відповіді на питання та виконайте завдання:

1) В якому значенні вживаються терміни: промисловий зразок, дата пріоритету.

2) Які повноваження Установи у сфері охорони прав на промислові зразки?

3) Які умови надання правової охорони промисловому зразку?

4) Назвіть строк дії патенту на промисловий зразок.

5) Назвіть умови припинення дії патенту

6) Які умови патентоспроможності промислового зразка?

7) Який порядок одержання патенту на промисловий зразок?

8) Які права та обов'язки патенту на промисловий зразок?

 

Громадянин Коровченко 15 вересня 2003 р. подав до Установи заявку на промисловий зразок, що містила частину, яка зовнішньо нагадувала опис промислового зразка, викладеного іноземною мовою.

Назвіть останній день народження до Установи перекладу цієї частини українською мовою для збереження дати подання заявки.

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 136; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 7. Бюджетне планування та його завдання.
 8. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 9. Визначення аграрного права і його завдання
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 12. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.