Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тестові завдання. Художник Івашко намалював картину, яку згодом продав Петренку
Читайте также:
 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 7. Бюджетне планування та його завдання.
 8. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 9. Визначення аграрного права і його завдання
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 12. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.

Завдання № 2

Завдання № 1

Художник Івашко намалював картину, яку згодом продав Петренку. При­ватний підприємець Петренко виготовив 2 тисячі репродукцій з картини Іваш- ка для продажу.

Слід визначити, картина є об’єктом права інтелектуальної власності чи права власності. Кому із сторін належить право на картину і яке саме? Роз­крийте зміст права інтелектуальної власності на картину.

Сидоров отримав патент на виготовлення одноразових рукавичок. Іванов, який є суб’єктом підприємницької діяльності, виготовляв одноразові рукавички в своєму виробництві у спосіб, виключні майнові права на який належать Си­дорову. При цьому з Сидоровим підприємець Іванов договору на використання виключних майнових прав не укладав і відповідно дозволу на виготовлення ру­кавичок не отримував.

Визначте способи захисту права інтелектуальної власності. Чи може бути застосовано разове грошове стягнення як спосіб захисту права інтелек­туальної власності за даних обставин?

Право інтелектуальної власності це право особи на:

1) свій власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном;

2) результат інтелектуальної діяльності, визначений ЦК України;

3) результат інтелектуальної, творчої діяльності;

4) результат інтелектуальної. Творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом

5) об'єкти цивільних прав;

6) об'єкти права інтелектуальної власності;

7) використання об'єктів права інтелектуальної власності

8) особисті немайнові та майнові права на об'єкти промислової власності.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності:

1) 50 років;

2) 70 років;

3) протягом всього життя творця об'єкта права інтелектуальної власності;

4) безстроково;

5) протягом строків, встановлених ЦК України;

6) протягом строків, встановлених ЦК України, іншим законом чи договором;

7) протягом років, встановлених в договорі.

До об'єктів права інтелектуальної власності відносяться'.

1) гроші;

2) твори літератури та мистецтва;

3) наукові відкриття;

4) цінні папери;

5) речі;

6) особисті немайнові права;

7) честь,гідність, репутація;

8) винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

9) сорти рослин, породи тварин;

10) географічні зазначення;

11) послуги;

12) комерційні таємниці;

13) ноу-хау;

14) інформація;

15) виконання;

16) фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;

17) компонування інтегральних мікросхем;

18) музей;

19) бібліотека;

20) картинні галереї;

21) комп'ютерні програми;

22) зібрання творів літератури;

23) компіляції данних;24) музичні диски;

25) раціоналізаторські пропозиціі'4

26) комерційні (фірмові) найменування, торгівельні марки (знаки для товарів і послуг).

Суб 'єктом права інтелектуальної власності може бути:

1) фізична особа з неповною дієздатністю;

2) фізична особа, яка досягла 16 річного віку;

3) будь-яка фізична особа;

4) фізична особа з повною дієздатністю;

5) недієздатна фізична особа;

6) малолітня особа;

7) юридична особа.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать:

1) фізичним та юридичним особам;

2) творцю (творцям) об'єкта права інтелектуальної власності;

3) творцю (творцям) об'єкта права інтелектуальної власності та іншим особам на підставі закону чи

договору;

4) правонаступникам;

5) особі, яка має виключне право дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Тема 16.

Авторське право та суміжні права

Мета:Ознайомитись зпоняттям, функціями та джерелами авторського права. Поглибити знання в області права власності та ознайомитись з її новими аспектами.

 

Забезпечення:Цивільний Кодекс України, Конституція України, Науково-практичний коментар до цивільного законодавства.

ПЛАН:

 

1. Загальна характеристика авторського права.

2. Суб'єктивне авторське право

3. Поняття суміжних прав.

4. Суб'єктивні суміжні права.

5. Захист авторського права та суміжних прав.

6.

Питання до самоконтролю:

1. Назвіть основні джерела авторського права і суміжних прав.

2. Як співвідносяться авторське та суміжні права?

3. Назвіть ознаки твору.

4. Які види співтовариства Ви знаєте?

5. Чим відрізняються права на винагороду від права слідування?

6. Які гарантії встановлює держава для забезпечення недоторканності твору?

7. Який орган здійснює контроль за додержанням вимог щодо недоторканності твору?

8. Назвіть строки чинності авторського права.

9. Назвіть способи використання твору.

10.В чому різниця між оприлюдненням твору та опублікуванням твору?

11 . Який порядок реєстрації авторського права на твір?

12.Назвіть твори, які не є об'єктами авторського права.

13.Чи можуть існувати суміжні права без об'єктів авторського права?

14.Назвіть суб'єктів суміжних прав.

15.Назвіть елементи знаків охорони авторського права і суміжних прав.

 

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 137; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. II. Постановка і розв'язання завдання
 2. IІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 3. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
 4. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання.
 5. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.
 6. Букварний період, етапи та завдання періоду.
 7. Бюджетне планування та його завдання.
 8. Великі труднощі викликають в учнів 1–11 класів завдання, які передбачають використання наочно-образного мислення.
 9. Визначення аграрного права і його завдання
 10. Визначити предмет і завдання логопсихології. виствітлити історію психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення.
 11. Визначити предмет і завдання психології дітей із раннім дитячим аутизмом. Висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
 12. Визначити предмет і завдання психології осіб із порушеннями слуху та висвітлити історію їх психолого-педагогічного вивчення.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.195.201
Генерация страницы за: 0.005 сек.