Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні джерела та причини виникнення конфліктів в управлінні

Конфлікти виникають через різного роду суперечності в організації, які сприймаються як загроза інтересам людей.

Щодо конфліктів, викликаних неправильним керівництвом, то джерелами таких конфліктів можуть бути:

1. Недоліки в організації управління (часто конфлікти виникають тому, що одному працівникові можуть давати вказівки декілька керівників. При цьому ці вказівки не завжди погоджені між собою, що викликає непорозуміння і помилки в роботі).

2. Нечітко визначені права і обов'язки. Така ситуація приводять до того, що кожний бере на себе функції, які йому більше подобаються або їх легше виконувати. За таких обставин не виконуються ті обов'язки, які потребують значних трудовитрат, що в кінцевому рахунку і спричиняє блокування чиїхось інтересів та конфліктну ситуацію.

3. Інформація, яка може бути прийнятна для однієї сторони та неприйнятна для іншої (неповні й неточні факти, чутки, що дезінформують партнерів по спілкуванню; підозри в навмисному прихованні інформації чи її обнародуванні; сумніви в надійності й цінності джерел інформації; спірні питання законодавства, правил порядку дій тощо).

4. Структурні чинники. Вони зазвичай пов'язані з існуванням формальної та неформальної організацій соціальної групи (це питання власності, соціального статусу, владних повноважень і звітності, різні соціальні норми й стандарти, традиції, системи безпеки, заохочення і покарання, розподіл ресурсів, товарів, послуг, доходів, географічне розташування - добровільна чи змушена ізоляція або відкритість, інтенсивність контактів)

5. Неритмічність і нестабільність режиму праці (відсутність пауз для відпочинку приводять до передчасної втоми, втрати працездатності, до частих помилок, виникнення напруженості в відносинах, появи інцидентів; нестабільність праці сприяє розвитку психічної напруги - сам по собі цей стан не такий вже страшний, в великій мірі він є мобілізуючим чинником, активатором, навіть супроводжується позитивними емоціями; якщо ж напруженість дуже велика, вона сприяє втраті контролю над своєю поведінкою, часто супроводжується негативними емоціями).

6. Невдоволеність працівників своєю діяльністю (відсутність елементів творчості в трудовій діяльності; низький престиж і незначне соціальне значення праці; незадоволеність матеріальним і моральним стимулюванням; неправильна організація заробітної платні).

7. Недоліки в індивідуальному стилі керівництва. Психологічні дослідження показують, що деякі з стилів - директивний (авторитарний) і ліберальний - є потенційними джерелами конф­ліктів керівника і робітників, особливо за умови, якщо той чи інший стиль застосовується довший час.8. Неправильна та невірна оцінка праці персоналу.

Причини виникнення конфліктів, пов'язаних із психологічними особливостями учасників управлінського процесу, можуть бути наступні:

1. Ціннісні чинники (принципи, що ми проголошуємо чи відкидаємо; суспільні, групові чи особистісні системи переконань, вірувань і поведінки - переваги, прагнення, забобони, побоювання; ідеологічні, культурні, релігійні, етичні, політичні, професійні цінності).

2. Чинники відносин, що пов'язані з почуттям задоволення від взаємодії чи його відсутністю (враховується основа відносин -добровільні чи примусові; їхня сутність - незалежні, залежні, взаємозалежні; баланс сили, значущість для себе й інших, тривалість відносин; сумісність/несумісність сторін - психологічна, морально-духовна - у відношенні цінностей; поведінка, внесок сторін у відносини - надії, гроші, час, емоції, енергія, репутація тощо).

3. Поведінкові чинники. Вони неминуче ведуть до конфліктів за умов, якщо: порушуються інтереси, підривається самооцінка, виникає погроза безпеки - фізичної, фінансової, емоційної чи соціальної; створюються умови, що викликають негативні емоційні стани; в поведінці людей виявляється егоїзм, безвідповідальність, несправедливість, скептицизм, загострена увага на дріб'язках, грубість, тиск.

4. Незнання тих чи інших характерологічних, психологічних властивостей іншої особи. Властивості людського характеру, темпераменту по-різному реагують на конфлікт: холерик, як правило, вирішує усе швидко, часто-густо не вникаючи у суть справи; .меланхолік, навпаки, довго зважує, роздумує, порівнює; флегматик досить спокійно реагує на подію і нерідко дивується, чого люди не можуть примиритися один з одним; сангвінік за всієї швидкості реакції на певну подію оперативно аналізує, прагне знайти розумний вихід, запропонувати прийнятний для обох сторін компроміс.

5. Неправильне тлумачення думок, вчинків. Одна з причин цього полягає в нестачі неформального спілкування, в результаті чого створюється поверхове уявлення про співпрацівників. Друга причина пов'язана із психологічною скутістю, невмінням або боязню про­демонструвати свої істинні якості. Третя причина криється у психологічній насиченості, коли одноманітність осіб, умов роботи, ритму праці викликає негативні емоції.

6. Недотримання загальноприйнятих моральних норм, переоцінка власних можливостей недооцінка можливостей інших, неадекватність в особистому сприйнятті.

7. Порушення вікової гармонії. Йдеться про соціально-демографічні причини психологічних колізій в організації.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 1602; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Основні фізичні сталі
 2. II. Випишіть з підручника основні поняття про від­ чуття і поясніть їх.
 3. II. Джерела, монографічні видання, наукові статті
 4. II. Основні державотворчі події.
 5. L 1.3. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції та історичного поступу людства
 6. VII. Загальна етіологія. Етіологія - це вчення про причини й умови виникнення хвороб. Причиною хвороби вважають той фактор, без якого вона не може виникнути ні за яких умов.
 7. XVIII – пер. пол. XIX ст. та його основні риси.
 8. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі.
 9. АВТОХТОННІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ «ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ».
 10. Акти локального та договірного характеру як джерела трудового права
 11. Активність особистості та її джерела. 1 страница
 12. Активність особистості та її джерела. 2 страница

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.