Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив індивідуальних особливостей на МС
Читайте также:
 1. А. Прокоментуйте текст та поясніть, як самооцінка впливає на процеси соціальної перцепції та самосприймання.
 2. А.Впливають на генетичний апарат
 3. Адміністративно-територіальна реформа та її вплив на реалізацію фінансової політики
 4. Активний вплив людини на атмосферні процеси
 5. Актуальні проблеми Загальної частини кримінального права України в частині заходів кримінально-правового впливу
 6. Ампліпульстерапія, інтерференційна терапія, флюктуорізація. Фізична характеристика факторів впливу. Апаратура, покази, протипокази, окремі методики.
 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг випуску продукції
 8. Аналіз впливу факторів на зміну показників прибутковості та рентабельності.
 9. Аналіз впливу факторів, пов’язаних з купівельними фондами населення і факторів, пов’язаних зі зміною цін на товари.
 10. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку.
 11. Антиеволюційні впливи
 12. Антропогенні впливи та реакція геосистем на них

Всі відмінності людини поділяються на два типи:

а) вроджені

б) набуті

До перших відносять стать і темперамент. Ці фактори впливають на динаміку МС протягом всього життя людини. Крім того з роками людина змінюється активно і пасивно. В якості пасивних можна розглідати вікові зміни, а активність – перетворення психіки з допомогою волі.

Для того, щоб розуміти і мати можливість передбачати поведінку людини, встигнути допомогти у важку хвилину, всі ці фактори потрібно враховувати. Тому що одна справа, якщо це фізично здоровий чоловік середнього віку і сангвіністичного темпераменту, тоді ситуація може мати хай не швидкий , але благоприємний прогноз, навіть після таких трагедій, як важкий “афганський синдром” або наслідки Чорнобиля. Якщо ж це флегматична дитина 11-12 р. після землетрусу, то прогноз стає менш позитивним. І вже зовсім сумна перспектива, якщо це жінка похилого віку холеристичного темпераменту, яка раптом дізналася про своє смертельне захворювання. Як вони будуть себе поводити? Як їм потрібно допомагати?

Що відбувається в найважчому випадку злому навігатора? Як спрощено уявити собі цю ситуацію, МС розсипалась і зібрати її може тільки вища ціль.

Вроджені властивості жінки.До вроджених властивостей жінки слід віднести велику роль в їх поведінці, порівняно з чол., підсвідомих процесів. Саме це і визначає силу жіночої інтуіції, яка проявляється в різних передчуттях. Чоловіки віддають перевагу холодному, послідовному, але, як правило, поверхневому (порівняно з глибиною жіночої інтуіції) розрахунку. Жінка більш уважна до емоційних аспектів внутрішнього світу і міжособистісних відносин. У відношенні до віри така їхня властивість має 2 сторони. З однієї сторони – їм потрібно менше доказів для емоційного її прийняття, а з іншої – вони менше фанатичні в її відстоюванні. Не проявляючи особливої зацікавленості, жінки слабше володіють сукупністю аргументів як “за”, так і “проти”.

Наслідком жіночої чутливості, емоційності є часті зриви емоцій. До наслідків підвищеної чутливості слід віднести і їх особливу спрйнятливість до краси. Їх уявлення про красу значною мірою зумовлено здатністю послідовного зведення складного до простого. Жінки швидше сприймають гармонію, що і дозволяє їм неординарно (з т.з. чол-в) будувати оригінальність, підходи до проблем. Жінка може цілісно сприймати проблему, а окремі аргументи – паралельно.

В зв’язку з цим, жінки проявляють особливу чутливість у сприйнятті краси релігійних обрядів і здатні досягати повної включеності в обстановці ритуалів.

До вроджених психологічних недоліків жінки відносять, як правило їх недостатню здатність переносити стан невизначеності; чоловіки відносяться до невизначеності більш терпимо. Можливо вимогливість жінки до визначеності і однозначності ситуації пов’язана з підвищеним почуттям відповідальності. В ситуації невизначеності у них підвищується рівень тривожності і загострюється передчуття невдач.До вроджених переваг чоловіків зазвичай відносять більшу усвідомленість цілей , розвинутість логіного аналізу ситуації, що дозволє передбачати труднощі і уникати помилок. Це призводить до того, що чоловіки переважають на організаторських роботах і посадах.

Розглядаючи статеві відмінності, слід підкреслити специфіку стратегії прийняття рішння. Дослідження показали, що чоловіки більш контексно-залежні, а жінки більш контексно незалежні.

Ні одна стратегія не є кращою за іншу в абсолютному смислі слова. Їх відносна перевага залежить від того, наскільки стабільне середовище. В стабільному середовищі жіночий підхід до прийняття рішення більш надійний.

Цікавим є факт, що у чоловіків і жінок дещо різні цінності і установки. Ці особливості провокуються тим, що для оцінки чоловіків і жінок використовують різні критерії. Так, для чоловіків особливе знвчення надається діл. успішності. Уявлення чоловіків про жінок традиційно включає цінності не ділові, а сімейні, партнерські. Тому, з їх точки зору, успішні в науці бізнесі і управлінні, як би перестають належати до жіночої статі . Якщо дама – майстер своєї справи, то вона “мужик в юбке”. Історична стійкість такої позиції сформувала занижену самооцінку більшості жінок і ускладнила їх просування на шляху до духовного розвитку.

Стереотипи чоловіків визначають норми поведінки для жінок. Але і стереотипні уявлення жінок формують загально-прийнятий образ чоловіка. Якщо чоловіки, як правило, цінують в жінках зовнішню привабливість, а також господарювання, тобто, якості спадкові і набуті вихованням, то жінки вище цінують розум, честолюбство, освіченість і працелюбство, тобто виділяють якості не біологічно задані, а досягнуті, як результат навчання і власних зусиль.

Крім вродженого розподілу чоловічих і жіночих якостей спостерігається ї їх прижиттєва динаміка. Ставлення до статі стало змінюватися під впливом теорії Юнга, згідно якої кожна особистість приблизно на 20% складається з якостей протилежної статі, який може істотно змінюватися під впливом умов і професійної орієнтації.

Вияснилось, що при сприятливих умовах професійного просування чол. частина жін. особистості підсилюється, розвиваючись за рахунок жіночої. Наприклад, встановлено, що деякі види спорту роблять спортсменок менш фемінними.

Відмінності темпераменту, перш за все, проявляються в емоціях (причому вроджених, які мають найбільшу силу).

Холерик особливо схильний до проявів негативних емоцій гніву і ярості;

Сангвінік “предрасположен” до позитивних емоцій;

Флегматик взагалі не схильний до бурного еоційного реагування, хоча потенційно він, подібно сангвініку, тяжіє до позитивнихх емоцій.

Меланхолік швидко піддається негативним емоціям тривоги і стаху.

Визначення ведучої емоції дозволяє зрозуміти які потреби будуть найважливіші для даної людини, як довго вони залишатимуться в центрі її уваги і чим можна їй допомогти. Якщо холерика потрібно стримувати від помилок, то сангвініка краще надихнути перспективою заохочення , флегматика бажано залишити в спокої, а меланхоліка всіма силами від реальних і не зовсім обгрунтованих образ і критичних зауважень.

В напруженій ситуації, взаємодіючи з холериком, не можна виявляти різкість або нестриманість, так як це може викликати величезну негативну реакцію і навіть емоційний зрив. В той же час в спокійному стані любий його проступок може бути вимогливо засуджений.

Перед сангвініком навіть в напружених умовах можна ставити задачі, які вимагають від нього зосередженості, але необхідно ситематично заохочувати його зусилля. Задача, яка вимагає тривалих зусиль, морально складна для нього і вирішується успішніше , коли розбивається на частини і постає як послідовність окремих успіхів і досягнень. Його потрібно контролювати якнайчастіше.

Флегматика не можна підганяти при будь-якому дефіциті часу, оскільки він цього не розуміє. Якщо його не шарпати, то і в складній ситуації він стриманий. Нову ситуацію йому потрібно подати як розвиток старої, тоді він зможе швидко і ефективно використати накопичені раніше стратегії.

Меланхолік навіть при думці про складну ситуацію так втомлюється, що взагалі перестає працювати. Тому краще, щоб він і не підозрював про напруженість ситуації.

Самомоцінка також корелює з темпераментом. У сангвініка вона, як правило, завишена. У холерика вона більшу частину часу завишена, але це не впевнена позиція і вимагає постійного підкріплення, інакше його самооцінка стрімко падає. У флегматика, порівняно з іншими типами, самооцінка найбільш реалістична. Він реально оцінює свої можливості і перспективи. Самооцінка меланхоліка, в основному занижена, тому йому подобається робити те, що у нього виходить.

Темперамент впливає, як швидко людина може втягнутися в якусь секту і якщо можливо, як швидко їй можна реабілітуватися.

Уявіть собі, що людина потрапляє в обставини, які повністю протирічять його старим цінносям. Всі його вчинки стануть невдалими, до того ж навколо будуть люди, які чинять досить успішно і керуються іншими цінностями, що більше відповідають даним обставинам. Якщо раніше людина могла, керуючись своєю системою ідеалів, успішно спиратися на пам’ять, мислення та інші вищі психіатричні процеси, то тепер, в нових умовах, вона терпить фіаско. В результаті вона втрачає орієнтацію і впевненість, і як наслідок, повагу до себе. В її МС стрімко руйнується образ – Я.

Відразу після великої психічної травми, переконавшись, що опиратися на старі уявлення стало неможливо, людина намагається осмислити пройдене, зрозуміти власні переживання і зайняти якусь позицію. У неї з’являється прагнення “докопатися” до причин тієї жахливої ситуації, що і спонукає людину багаторазово згадувати, відтворювати травмуючі події. Якщо спочатку до таких повторів людину штовхає надія якось втиснутися в старі схеми, зрозуміти ситуацію і свої переживання, то поступово, не дивлячись на багаторазові невдачі, надія досягнути успіху призводить до того, що повтори стають стереотипні.

І коли людина усвідомлює, що ситуація практично небезпечна,– відбувається злом (перелом, зміна), після якого попередня особистість вже не може зберегти стійкість і пластичність. Що ж відбувається в такому випадку?

Людина, для того, щоб вижити і зберегти нормальною психіку, змушена замінити базові цінності. Попередні ніби згорають в переживаннях. Для побудови нової ієрархії потрібна нова ведуча життєва ціль – ідеал. Тільки привабливість деякої ще більш глобальної цілі (порівняно з якою травмуючі ситуації втрачають свою значимість) відкриває шлях до реконструкції. А найглобальніший ідеал – це Бог.

Психологічна травма може згоріти тільки в потужних, драматичних, шокових переживаннях. Потрясіння приводить до духовного оновлення, глибокої трансформації внутрішнього світу. Страх втратити всі попередні цінності і життєві орієнтири ломає і перебудовує багато попередніх установок і до самого себе, і до суспільства, встановлюючи нову систему цінностей. Так, переживання сильного страху іноді сприяє моральному переродженню, духовному оновленню. Аналогічний вплив може зробити любов. Недарма говорять, що любов – це землетрус душі. Вона наділяє людину новою життєвою позицією, переворюючи всю школу її цінностей.

Потрібно мати на увазі, що в цей момент в людини падає довіра до науки, і зростає сприйнятливість до чудес. Втративши себе в цих незрозумілих умовах, багато людей прагнуть знайти себе за допомогою чудес і з цією ціллю кидаються до всіляких шарлатанів – цілителів, колдунів і т.д. Чи всі люди піддаються чуду? Це більшою мірою залежить від емоційного стану людини і меншою – від рівня його розвитку.

Наслідки “злому” МС виявляються в наступних змінах:

1). Увага. Спостерігається немотивована “бдительность” при одночасному порушенні концентрації уваги

2). Воля. Зниження вольового контролю проявляється в необгунтованих і некерованих спалахуючих реакціях.

3). Настрій. Переважає настрій з негативним забарвленням і повишеною тривожністю.

4). Емоції. На фоні загального притуплення почуттів має місце загострення почуття вини людини, що вижила після трагедії.

5). Пам’ять. Часто вриваються примусові спогади, які супроводжуються страхом і тривогою.

6). Сон. Повторюються сновидіння з жахами, що відтворюють психотравматичну ситуацію.

7). Поведінка. Домінує немотивована агресивність.

8). Соціальна мобільність. Наростає соціальна апатія і зниження відповідальності в побутових ситуаціях.

Приклад з афганськими солдатами чи чеченцями.

Попавши в “незрозумілу і безморальну війну”, наприклад, чеченську, багато солдатів звертаються до Бога, стають віруючими. А у що їм там ще вірити, і хто їх захистить? Якщо зміни в психіці відбуваються по типу звернення і просвітлення , то повинна змінитися, піднятися життєстійкість, тобто протистояння небезпеці. При істинній, глибокій вірі все, що відбувається з людиною, віддано в руки Богу. Віруючий внутрішньстає спокійнішим і вільнішим.

Злом МС може виникнути і в більш важких ситуаціях: під впливом наркотиків.

Як швидко руйнується МС під впливом наркотиків? Це залежить від ряду психічних і фізіологічних факторів, але потрібно пам’ятати, що швидкість і глибина зміни особистості залежить від вихідної організації МС. Зміни постають тим швидше, чим менш вираженою є ієрархія мотивів і цілей у людини. Якщо у неї немає виражених ідеалів, чітких життєвих цілей, а всі цілі ніби як однакові, однаково слабкі, то не створені умови, коли верхні ведучі цілі можуть коректувати відхилення нижніх. В ім’я вищих цілей і значимих досягнень можна стримуватися і відмовляти собі в миттєвих бажаннях. А так, в ім’я чого? Так, у підлітка, коли ця ієрархія ще не сформована, і в дорослого з незрілою структурою МС наркотик значно швидше стає ведучим мотивом, легше і глибше деформує особистість.

 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. А. Прокоментуйте текст та поясніть, як самооцінка впливає на процеси соціальної перцепції та самосприймання.
 2. А.Впливають на генетичний апарат
 3. Адміністративно-територіальна реформа та її вплив на реалізацію фінансової політики
 4. Активний вплив людини на атмосферні процеси
 5. Актуальні проблеми Загальної частини кримінального права України в частині заходів кримінально-правового впливу
 6. Ампліпульстерапія, інтерференційна терапія, флюктуорізація. Фізична характеристика факторів впливу. Апаратура, покази, протипокази, окремі методики.
 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг випуску продукції
 8. Аналіз впливу факторів на зміну показників прибутковості та рентабельності.
 9. Аналіз впливу факторів, пов’язаних з купівельними фондами населення і факторів, пов’язаних зі зміною цін на товари.
 10. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку.
 11. Антиеволюційні впливи
 12. Антропогенні впливи та реакція геосистем на них
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.195.140
Генерация страницы за: 0.004 сек.