Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

В. Онтологічне вчення, згідно з яким істинним буттям володіють універсалії

С. Онтологічне вчення, згідно з яким істинним буттям володіють речі.

D. Онтологічне вчення, згідно з яким істинним буттям володіють природні стихії.

 

27. Яке з наведених нижче тверджень є визначенням реалізму?

А. Онтологічне вчення, згідно з яким істинним буттям володіє Бог

С. Онтологічне вчення, згідно з яким істинним буттям володіють речі.

D. Онтологічне вчення, згідно з яким істинним буттям володіють природні стихії.

 

28. Головна риса світоглядної орієнтації філософів епохи Відродження це:

а) орієнтація на природно-космічне життя;

б) орієнтація на світське життя, на людину, її щастя;

в) орієнтація на релігійне життя, на спасіння людини;

г) орієнтація на діяльнісне перетворення дійсності.

 

29. Яка головна риса філософського мислення епохи Відродження?

а) теоцентризм б) геоцентризм

в) антропоцентризм г) евдемонізм

 

30. Хто вважається засновником геліоцентричної системи світу?

а) Ніколо Копернік б) Джордано Бруно

в) Галілео Галілей г) Йоган Кеплер

 

 

31. Ренесансні гуманісти захоплювалися ідеями:

а) античності

б) апологетики

в) Київської Русі

г) томізму

 

32. Принцип гуманізму епохи Відродження виявляється у:

а) протистоянні політичному режимові

б) необхідності врахування відмінностей жіночої психології у пізнанні

в) новому трактуванні принципу свободи людини як творця своєї долі та гідного життя

 

33. У ренесансному світогляді “людина” розуміється як:

а) пасивна подоба Божа

б) механізм з м'яса і кісток

в) політична тварина

г) особистість, що стверджує себе у своєму індивідуальному бутті

 

34. Хто подав філософське обґрунтування пантеїзму у добу Відродження?

а) Ніколо Кузанський

б) Данте Аліг’єрі

в) Еразм Роттердамський

г) Юрій Дрогобич

 

35. Чи вірно, що вчення Н. Кузанського про співвідношення Бога і світу суперечило ортодоксальній релігійній концепції творення світу:

а) так

б) ні

 

36. Який принцип відкрив Н. Кузанський, опираючись на пантеїзм:

а) принцип верифікації

б) принцип апперцепції

в) принцип співпадіння протилежностей

г) принцип доброчесності

 

37. Матерія у розумінні Дж. Бруно є:

а) чистою можливістю

б) активним творчим началом, переповненим життєвими силами

в) небуттям

 

38. Значення пантеїстичного світогляду полягало у:

а) натурфілософських дослідження феноменів, витоків життя і свідомості в самій природи

б) застосуванні певних знань з врахуванням конкретних умов

в) удосконаленні біологічних властивостей людини через втручання у її генетичний код 

39. Чи вірно, що філософія Ренесансу відстоювала незалежність наукового і філософського знання від теології:

а) так

б) ні

 

40. Які філософські ідеали відроджували мислителі Відродження?

а) етичного релятивізму

б) вроженого знання

в) гармонії духу та тіла

г) можливості покращення природи людини шляхом селекційного відбору

 

 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Виберіть правильне твердження стосовно кількісного визначення вугілля активованого згідно вимог ДФУ (доповн. 2).
 2. Вивчення, аналіз та узагальнення педагогічного досвіду
 3. Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду.
 4. Вимоги до розміщення та експлуатації виробничих будівель та приміщень згідно санітарних норм.
 5. Вислів— це розповідне речення, яке може бути абоістинним, або хибним.
 6. Дати визначення алалії. Висвітлити історію її вивчення, причини виникнення та види.
 7. Дати визначення дизартрії. Висвітлити історію її вивчення, причини виникнення. Схарактеризувати види та напрями логопедичної роботи.
 8. Дати визначення дислалії та розкрити історію її вивчення, причини виникнення та види.
 9. Дати визначення заїкування. Висвітлити історію його вивчення, причини виникнення та види.
 10. Дати визначення ринолалії, розкрити історію її вивчення, причини виникнення та види.
 11. ЖИТТІ ЛЮДИНИ, ЗГІДНО З УЧЕННЯМ СЛОВА БОЖОГО.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.