Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку
Читайте также:
 1. II. Відродження національно-визвольних процесів в Україні.
 2. II. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду. Роль ментальності в житті суспільства
 3. L 1.3. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції та історичного поступу людства
 4. V. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ РК1 ТА МІСЦЕ ЙОГО ОЦІНКИ У ЗАГАЛЬНОМУ ОЦІНЮВАННІ МОДУЛЯ
 5. V. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ РК1 ТА МІСЦЕ ЙОГО ОЦІНКИ У ЗАГАЛЬНОМУ ОЦІНЮВАННІ МОДУЛЯ
 6. А. Активізація процесів мислення та емоційної сфери
 7. А. Бог творить світ, а надалі не втручається в перебіг природних процесів, залишаючись трансцендентним щодо світу.
 8. А.С. Макаренко про формування колективу, закони його розвитку.
 9. Автоматизоване робоче місце.
 10. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі.
 11. АВТОХТОННІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ «ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ».
 12. Адміністративні системи місцевого екологічного управління

Оцінка місця підліткового періоду в загальному процесі онтогенезу ніколи не була однозначною.

С.Холлвважав, що основним законом психічного розвитку є закон рекапітуляції. Період від 8 до 12 років відповідає закінченню періоду дикості та початку цивілізації, а юність (від 12-13 років) до періоду дорослості (22-25 років) - еквівалент епохи романтизму. Це період бурі та натиску, зовнішніх і внутрішніх конфліктів, в процесі яких у людини з'являється почуття індивідуальності.

К.Конрадназиває передпідлітковий вік, який характеризується бурхливими емоційними проявами, циклоїдним періодом, а юність з нахилами до самоаналізу - шизоїдним.

А.Гезеллдетально проаналізував кожен рік життя дитини:

10 років - золотий вік, дитина врівноважена, легко сприймає життя, довірлива, мало турбується про зовнішність.

11 років - починається перебудова організму, дитина стає імпульсивною, з'являється негативізм, бунт проти батьків.

12 років - ставлення до світу стає більш позитивним, зростає автономія підлітків від сім'ї, дітям притаманне розуміння, терпимість, почуття гумору.

13 років - підліток стає більш інтровертованим, самокритичним і чутливим до критики, зростає вибірковість у дружбі.

14 років - інтроверсія заміняється екстраверсією, зростає впевненість у собі, підліток експансивний, енергійний.

15 років - розвивається дух незалежності, початок свідомого самовиховання.

16 років - емоційна врівноваженість, комунікативність, спрямування на майбутнє.

К. Левін розглядає підлітковий період як соціально-психологічне явище, зв'язує психічний розвиток особистості підлітка зі зміною його соціальної позиції. Поведінка підлітка визначається маргінальністю його положення. На шляху переходу із дитячого світу в дорослий, підліток не належить повністю ні до того, ні до іншого.

М. Мід вказує на те, що тип переходу від дитинства до дорослості залежить від того, наскільки великий розрив існує у нормах і вимогах, які висуває певне суспільство до дитини і до дорослого. Існує залежність взаємин між поколіннями від темпів науково-технічного і суспільного розвитку.

З.Фрейдзвертав увагу на біологічну детермінанту розвитку. Підлітковий вік характеризується обов'язковою віковою кризою. Це зумовлено статевим дозріванням. Підліткову кризу уникнути не можливо, оскільки спроби особистості інтегрувати нові сексуальні імпульси призводять до внутрішніх переворотів.

Л.Виготськийвважає, що становлення людини передбачає діалектичну взаємодію двох видів розвитку - натурального і соціального. Головним новоутворенням перехідного віку є те, що в драму розвитку вступає новий, якісно своєрідний чинник - особистість самого підлітка. Соціальний розвиток, який призводить до утворення особистості, здобуває в самосвідомості опору для свого подальшого розвитку.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 152; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. II. Відродження національно-визвольних процесів в Україні.
 2. II. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду. Роль ментальності в житті суспільства
 3. L 1.3. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції та історичного поступу людства
 4. V. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ РК1 ТА МІСЦЕ ЙОГО ОЦІНКИ У ЗАГАЛЬНОМУ ОЦІНЮВАННІ МОДУЛЯ
 5. V. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ РК1 ТА МІСЦЕ ЙОГО ОЦІНКИ У ЗАГАЛЬНОМУ ОЦІНЮВАННІ МОДУЛЯ
 6. А. Активізація процесів мислення та емоційної сфери
 7. А. Бог творить світ, а надалі не втручається в перебіг природних процесів, залишаючись трансцендентним щодо світу.
 8. А.С. Макаренко про формування колективу, закони його розвитку.
 9. Автоматизоване робоче місце.
 10. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі.
 11. АВТОХТОННІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ «ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ».
 12. Адміністративні системи місцевого екологічного управління
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 52.91.185.49
Генерация страницы за: 0.001 сек.