Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 20: Відновлення незалежності України та розпад Радянського союзу
Читайте также:
 1. Cтародавня історія України - Історія України, 6 клас
 2. II. Проголошення незалежності України.
 3. III. 1. Особливості капіталізації економіки Наддніпрянської України.
 4. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі.
 5. Агальна характеристика історико-культурних заповідників України.
 6. Аграрна політика радянського уряду у 30-х роках ХХ століття
 7. Аграрне право України
 8. Агресія Росії проти України
 9. Агро – промисловий комплекс України.
 10. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 11. Агропромисловий комплекс України, його структура. Роль і значення АПК у народному господарстві.
 12. Агропромисловий комплекс України.

IV. Повторення вивченого.

Дисидентський рух в Україні.

У розвитку дисидентського руху виокремлюють такі етапи:

ü І – середина 50-х рр. – 1968 р. – зародження дисидентства, його ідеологічне та організаційне оформлення. На цьому етапі проявом дисиденства стали протести, звернення на адресу керівництва країни, які створювалися національної проблеми, репресій інакодумців, демократизації. Значне місце на цьому етапі посідала безцензурна література – «Самвидав» і «Тамвидав». Найбільшу популярність в українському «Самвидав» мали твори «Інтернаціоналізм чи русифікація» Є.Сверстюка.

Першою легальною групою дисидентів в Україні стали Українська робітничо-селянська спілка на чолі з Л.Лук’яненко, заснована у 1959р. у Львові. ЇЇ члени ставили завдання виходу України з СРСР. За доносом спілка була закрита, а Л.Лук’яненка приговорили до страти, але через 73 доби замінили вирок на 15 років ув’язнення. У 1967р. КДБ розкрило підпільну організацію «Український національний фронт», що діяла на заході України з 1964р.

ü ІІ – 1968 – 1976рр. – піднесення дисидентського руху, тимчасовий вихід його з підпілля.

Активізації діяльності дисидентів сприяли:

Ø Інтервенція радянських військ у Чехословаччині в 1968р., що викликало хвилю протестів і обурень.

Ø Видання впродовж 1970-1974рр. у Львові само видавничого журналу «Український вісник», головним редактором якого був В.Чорновіл.

Ø Піднесення СРСР на нараді з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЕ) в 1975р. Гельсінського акта. Для контролю за виконанням прав і свобод в Україні біли створені УГГ, яку очолив письменник М.Руденко. Це була легальна група. До неї входили В.Чорновіл, Л.Лук’яненко, В.Стус, У.Кандиба, Ю.Шухевич та ін. Радянська влада вчинила погром УГГ, 23 чоловік заарештували і позбавили волі. У неволі загинули В.Стус, О.Тихий, Ю.Литвин. Розгром групи привів до спаду дисидентського руху. Новий етап розпочався із середини 80-х рр. ХХ ст., головним завданням стало національне відродження і проголошення незалежності України.

1. Охарактеризуйте духовний розвиток українського суспільства наприкінці 60-х рр. впродовж 70-х рр. ХХ ст.

2. Хто вони – українські дисиденти? Які їх цілі?

3. Назвіть основні етапи розвитку дисидентського руху.


V. Література:

1. Світлична В.В. Історія України – с. 224-225.

2. Бойко О. Д. Історія України – с. 546-554.


(1985 – 1991 рр.)

План заняття №48

1. Перебудова та її особливості в Україні.

2. Реформа політичної системи. Аварія на ЧАЕС.

I. Актуальність матеріалів. Повторення вивченого.

Кризові явища в економіці СРСР, що нагромаджувалися упродовж 70-их років хх ст., посилилися з 1979 року – почав стрімко скорочуватись національний дохід країни, а відтак витрати населення на споживання товарів і послуг, а підприємств на розвиток виробництва, головним чином технічне оновлення. Причин цьому кілька, але головними називають такі:· Падіння цін на сиру нафту і газ на міжнародних ринках, основа експорту СРСР (друге місце озброєння);

· Застарілі організаційно-, техніко- та соціально-економічні форми виробничих відносин (від реформування економіки за програмою О.Косигіна партійці та чиновники СРСР фактично відмовилися ще у середині 70-х);

· Початок війни (агресії) СРСР в Афганістані 25 грудня 1979 року (рішення було прийнято 10 грудня на дачі Брєжнєва неповним складом політбюро ЦК КПСС без інформування керівництва союзних республік: Брєжнєв -73р., Суслов – 77р., Андропов – 65р., Устинов – 71р., Громико – 70р.). Війна в Афганістані за задумом керівництва СРСР повинна була відволікти увагу населення від внутрішніх проблем, а країнам Соціалістичного табору це було свого роду попередження на той випадок, якщо вони надумають відмовитися від соціалізму радянського типу.

Після смерті Л.Брєжнєва 10 листопада 1982 року нове керівництво країни – Ю.Андропов (1982-1984рр.) та К.Черненко (1984-1985рр.) – виявилось не в змозі зупинити нагромадження кризових явищ. У березні 1985 року генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано М.Горбачова з ініціативи якого в СРСР почалася перебудова суспільства, яка завершилася крахом радянської влади і країни під назвою СРСР у 1991 році.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 168; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.161.49.216
Генерация страницы за: 0.001 сек.