Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

II. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах перехідного періоду. Роль ментальності в житті суспільства
Читайте также:
 1. JjioiyfjKjjmi in. icUfJM let ILIUfJIH КуЛЬТурИ
 2. V. Держава та особа: проблеми взаємодії
 3. XIX. АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
 4. XIX. АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
 5. А. Цивілізація – це етап техніко-технологічного удосконалення суспільства.
 6. Абсентеїзм(від лат. absentis – відсутній) – це ухилення від участі у політичному житті, втрата інтересу до політики і політичних норм.
 7. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 8. Актуальні проблеми та протерічча розвитку української культури 20-го століття
 9. Аналіз культури
 10. Англосаксонська поема «Беовульф». Специфіка епічного образу героя.
 11. Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури

Від самого початку 90-х років ХХст. в духовно-культурному житті України великої сили і розмаху набули три суперечливі процеси:

1) Перегляд , переосмислення та переоцінка донедавна панівних поглядів, орієнтирів, настанов поведінки, що були характерними для радянської системи.

2) Повернення традиційних цінностей національної культури, відтворення релігійних та національних форм світосприйняття.

3) Проникнення адаптація на національному ринку ґрунті нової системи цінностей, які характерні для духовно-культурного життя західної цивілізації та зіткнення цінностями радянської та східної культур.

 

Зіткнення цих різновекторних культуротворчих процесів призвело до своєрідного вибуху у свідомості людей, особливо молодого покоління, кризи національної ідентичності, втрата почуття національної історичної перспективи. Дослідники назвали цей феномен «культурним шоком у посткомуністичних суспільствах». Його загальними ознаками є ерозія системи соціальної мотивації, зростання моральної перевтоми або взагалі нехтування усіма моральними принципами, які витіснили жага роз багатіння будь-якою ціною та безпринципність, підвищення протистояння у суспільстві, розчарування серед широких мас населення і помітна ностальгія за тоталітарним «порядком».

За цих умов важливою є державна політика культурного розвитку, особливо у сфері трансформації ментальності суспільства, яка відіграє на перший погляд непомітну, але насправді важливу роль.

Під ментальністю (менталітетом) розуміють – стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості та підсвідомості, що визначають устремління, нахили, орієнтири людей, у яких виявляються національний характер, загальновизнані цінності, суспільна психологія.

Характерні ознаки та особливості української ментальності зумовлені сукупність чинників:

 

1. Геополітичне становище між заходом і сходом;

2. Домінуючий вплив двох головних історичний пластів культури: землеробського та козацького (уранішні часи кошового);

3. Багатовікова відсутність власної держави;

4. Тривала роз’єднаність українських земель;

5. Цілеспрямоване знищення і денаціоналізація української еліти;

6. Нашарування «радянської» ментальності;

Висновок: Завдяки особливостям української ментальності незважаючи на тривалий кризовий стан в державі не відбувається соціального вибуху («Помаранчева» революція більше схожа на духовний прорив у свідомості українського народу). Водночас саме особливості української ментальності: певний консерватизм, уповільненість, зваженість є значною перешкодою до здійснення прориву на якісно-новий рівень суспільного життя.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 283; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 23.20.25.122
Генерация страницы за: 0.002 сек.