Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перевірте, як запам’ятали
Читайте также:
 1. Ben Laden
 2. Аналіз фінансових результатів та рентабельності.
 3. Біг Мак та інші історії 1 страница
 4. Біг Мак та інші історії 12 страница
 5. В.О. Сухомлинський.
 6. Види орфографічних вправ, їх значення у формуванні правописних навичок школярів.
 7. Види питань
 8. Вимоги безпеки перед початком роботи
 9. Вірші на жалосний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного
 10. Вступне слово вчителя 3 страница
 11. Доброславівці на морі.
 12. Добування карбону(ІУ) оксиду та вивчення його властивостей
 • Як складалися відносини між варварами і римлянами на середину І тис. н.е.?
 • Що таке „велике переселення народів”? Коли воно відбулося?
 • Як, коли і чому на теренах Західної Римської імперії постали „варварські королівства”?
 • Назвіть найбільші варварські королівства.
 • Як було засноване королівство франків?
 • Які зміни стались у житті франків після завоювання Галлії?
 • Коли Хлодвіг прийняв християнство?
 • Яку назву мали записані закони франків?
 • Завдяки чому Карлу Мартеллу вдалося зупинити просування арабів? Які це мало наслідки?
 • Як Піпін Короткий став королем франків?
 • Які території були захоплені Карлом Великим? Покажіть їх на карті?
 • Коли Карл Великий був коронований імператорською короною?
 • Де була вирішена доля
 • Що стало підмурком для народження середньовічної Європи?

 

Подумайте і дайте відповідь

 • Поясніть твердження: „У завершальний період існування Римської імперії відбувався процес варваризація Риму і романізація варварів”.
 • Чому суспільний лад у германських племен називають „воєнною демократією”?
 • Чим були зумовлені зміни у житті франків після їх завоювання Галлії?
 • Що спонукало Хлодвіга прийняти християнство? Спробуйте припустити, які аргументи “за” і “проти” прийняття християнства були у нього.
 • Розкажіть про появу “Салічної правди”. У чому ви вбачаєте її історичне значення?
 • Чому відбулась зміна династії Меровінгів на Каролінгів у королівстві франків?
 • Чим була зумовлена тривала боротьба Карла Великого за підкорення саксів?
 • Розкрийте причини розпаду Франкської імперії. Як він відбувався?

 

Виконайте завдання

 • З`ясуйте відмінності між варварським і римським світами на середину І тис. н.е.
 • Визначте основні наслідки „великого переселення народів”?
 • Використовуючи матеріал параграфа і документ до нього, складіть історичні портрети короля Хлодвіга і імператора Карла Великого.
 • Визначте спільні та відмінні риси між імперією Карла Великого та Римською імперією. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.
 • Чим управління імперією Карла Великого відрізнялося від управління Франкським королівством за Хлодвіга? Складіть схему: „Система управління імперії Карла Великого”.

Для допитливих

Яким був зв’язок між появою важкої кінноти та змінами в користуванні землею?

Які наслідки розпаду імперії Карла Великого?

 

 

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 234; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.196.38.114
Генерация страницы за: 0.001 сек.