Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теми доповідей та рефератів
Читайте также:
 1. Методичні вказівки до виконання рефератів, есе, доповідей
 2. Пропоновані теми рефератів та доповідей
 3. Рекомендовані теми для доповідей
 4. Тематика лекцій та наукових доповідей
 5. Тематика реферативних доповідей
 6. Тематика реферативних доповідей
 7. Тематика реферативних доповідей
 8. Тематика реферативних доповідей
 9. Тематика реферативних доповідей
 10. Тематика реферативних доповідей
 11. Тематика реферативних доповідей
 12. Тематика реферативних доповідей

Тема : ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Семінар № 4

Теми доповідей та рефератів

План

Семінар №3

Tема:ОСНОВНІ ФОРМИ СПРИЙНЯТТЯ ОТОЧУЮЧОЇ ДІЙСНОСТІ

(2 год.)

 

1. Первинна форма відображення дійсності – почуття.

2. Основні якості сприйняття і його сутність.

3. Увага.

4. Пам’ять.

5. Мислення.

 

1. Засоби подолання неуважності.

2. Як покращити пам’ять.

3. Розвиток інтелекту.

4. Уява і творчість.

5. Уява і органічні процеси.

Джерела й література

1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М., 1980

2. Гороболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. – М., 1972.

3. Ковалев А.Г. Воспитание чувств. – М.: Педагогика, 1971.

4. Ловиненко А.Д. Психология восприятия. – М., 1987.

5. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М.,1994.

6. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие. – М., 1987.

7. Николов Н., Нешев Г. Загадки тысячелетий. Что мы знаем о памяти. – М.,1988.

8. Практикум з педагогіки / За ред. О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченка. — К., 2000.

9. Развитие памяти. – Рига, 1991

 

Сприйняття як цілісне відображення у свідомості людини предметів і явищ в цілому, які безпосередньо впливають на її органи почуттів. Основні якості сприйняття – предметність, цілісність та узагальненість. Етапи сприйняття: цілісне відображення предмету та об»єднання групи основних вагомих ознак і співставлення них з минулими знаннями про предмет. І, нарешті, ознаки, що сприймаються, об’єднаються в одне ціле. Підходи до класифікації сприйняття. Психічні процеси як важливіші компоненти будь якої діяльності. Щоб задовольняти свої потреби, спілкуватися, навчатися і працювати людина повинна звертати увагу на певні моменти чи компоненти діяльності, уявляти, що їй потрібно зробити, побачити, запам’ятати. Пам’ять як психічна якість людини, здатність до накопичення, збереження та відтворення досвіду і інформації. Основні процеси пам’яті – запам’ятовування, збереження, відтворення і забування. Класифікація видів пам’яті людини: за участю волі в процесі запам’ятовування, за психічною активністю, яка переважає в діяльності, за довжиною збереження інформації. Мислення, його опосередкований характер. Узагальненість мислення. Три види мислення: практичне, конкретно-образне, абстрактне. Операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення, класифікація.

 

(2 год.)

 

План

1. Поняття про темперамент.

2. Характер та його структура.

3. Акцентуації характеру.

4. Поняття та види здібностей.

5. Творче мислення.

1. Типи характеру.

2. Природні і соціальні передумови характеру.3. Геніальні жінки.

4. Історична та особиста доля геніїв.

5. Межі нормального і творчого.

Література

1. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. – М., 1990.

2. Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. – М., 1984.

3. Галин А. Личность и творчество: психологические этюды. – Новосибирск, 1989.

4. Гончаренко И.В. Гений в искусстве и науке. – М., 1991.

5. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1991.

6. Коломинский Я.Л. Беседы о тайнах психики.- Минск, 1990.

7. Кузнецов О.Н., Лебедев В.И. Психология и психопатология одиночества. – М., 1972.

8. Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии. – М.: Искусство, 1968.

9. Одаренные дети /Общ. ред. Г.В.Бурлинской, В.М.Слуцкого. – М., 1991.

10. Швалб Ю.М., Данчева О.В. Одиночество: социально-психологические проблемы. – К., 1991

 

Поняття про темперамент і його типи. Фізіологічні основи темпераменту. Сфери його проявлення. Еволюція поглядів на темперамент. Характер – загальне уявлення про його природу, структуру і формування характеру. Різні ступені вираженості характеру. Акцентуації. Індивідуальні відміни в поведінці. Структура здібностей. Роль спадковості і середовища в розвитку здібностей. Формування креативності і здібність до навчання. Загальний інтелект і креативність. Художня творчість. Якості творчої особистості. Бар’єри творчості і шляхи їх подолання. Індивідуальні типи творчої реалізації. Стабільність творчого процесу. Свідоме і несвідоме в творчій діяльності. Значення інтуїції в творчому процесі.

 

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 82; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.163.20.57
Генерация страницы за: 0.002 сек.