Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАВДАННЯ З ЧОРНОГО ЯЩИКА
Читайте также:
 1. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 2. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Завдання до ситуації
 4. II. Завдання до ситуації
 5. II. Завдання до ситуації
 6. II. Постановка і розв'язання завдання
 7. II.Завдання до ситуації
 8. II.Завдання до ситуації
 9. II.Завдання до ситуації
 10. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 11. III. Завдання для контролю і самоконтролю.
 12. III. Завдання для контролю і самоконтролю.

1. У чорному ящику знаходиться те, за допомогою чого можна знайти воду. (Акація, верба)

2. У чорному ящику знаходиться те, чим можна визначити самопочуття під час хвороби. (Термометр)

ЗАПИТАННЯ БЛІЦ-ТУРНІРУ

1. Які організми найпоширеніші на земній кулі? (Мікроорганізми)

2. Хто вперше в Росію ввіз тютюн? (Петро 1)

3. Звідки пішла назва музей? (Від сло­ва «муза»)

 

Наприкінці гри підраховуються набрані бали і команда-переможниця.

ТУРНІР «ПОДОРОЖ ДО КРАЇНИ ФАРМІЇ»

Цілі: ознайомити учнів з хімічними речовинами, які використовуються в медицині як лікарські препарати; узагальнити знання учнів про номен­клатуру й хімічні формули речовин.

ХІД ТУРНІРУ

У турнірі беруть участь дві коман­ди по сім-вісім школярів. Учитель знайомить з інформацією про хімічну речовину (назва, застосування в ме­дицині), пропонує учням скласти формулу цієї речовини. Учасники кожної команди по черзі записують на дошці в стовпчик формули цих речовин.

1. Під час хірургічних операцій для наркозу використовується хлоро­форм у суміші з киснем. Хлоро­форм викликає швидке настання наркозу, чинить протимікробну дію. Хімічна назва хлорофор­му — трихлорметан.

2. Крохмаль використовується в разі отруєння кислотами, лугами й со­лями важких металів, запальних процесів у травному тракті.

3. Алюміній гідроксид у вигляді присипок і паст використову­ється зовнішньо в разі дермати­тів, попрілостей, екзем.

4. Тальк використо­вується зовнішньо для присипок у разі дерматитів, виразок, попрі­лостей.

5. Активоване вугілля використо­вується в разі харчових отруєнь, отруєння хімічними речовинами.

6. Плюмбум ацетат — у разі запаль­них захворювань шкіри й слизо­вих оболонок у вигляді примо­чок.

7. Нашатирний спирт — для вди­хання в разі непритомного стану, алкогольного сп'яніння.

8. Спирт мурашиний. Склад: мура­шина кислота — 14 г, етиловий спирт — 986 г. Використовується зовнішньо для розтирань у разі невралгії, болю в суглобах, запа­лення скелетних м'язів.

9. Глауберова сіль (натрій сульфат) використовується в разі отруєння ліками й отрутами, хронічного гепатиту холециститу, цирозу пе­чінки, набряку мозку, запорів.

10. Нітрогліцерин (гліцерин трині­трат) — у разі стенокардії, бронхіальної астми, печінкових і киш­кових кольок.

11. Амоній хлорид — у разі набря­ків, які обумовлені серцево-судинною недостатністю, у разі бронхітів, пневмонії.

12. Амінокапронова кислота — після операцій на легенях, щитовидній і підшлунковій залозах; у разі кровотеч печінки.

13. Натрій хлорид (фізрозчин 0,9%) — у разі отруєнь, холери, блювоти, гострих кровотеч, шоку. Зовніш­ньо — для промивання ран, сли­зових оболонок очей, носа, у ви­гляді примочок — для лікування гнійних ран. Внутрішньовенно — у разі легеневих, шлункових, кишкових кровотеч.14. Глюкоза. 10-40%-й розчин глю­кози використовується у разі атрофії печінки, набряку леге­нів, набряку мозку, недостатності серцевої діяльності, інфекційних захворювань, отруєння різними лікарськими речовинами й отру­тами. 5%-й розчин використову­ється в разі шоку.

15. Кисень використовується в разі шоку, пневмонії, набряку леге­нів, серцево-легеневої і серцево-судинної недостатності, інфек­ційних захворювань; після опе­рацій на легенях і серці, у разі отруєння чадним газом, хлором, синильною кислотою, фосге­ном.

16. Соляна кислота використовується в разі га­стритів, диспепсії (протимікроб­на дія).

17. Натрій гідрогенкарбонат — у разі виразкової хвороби шлун­ка, отруєння кислотами, бронхі­ту, трахеїту, ларингіту, тонзиліту, стоматиту, кон'юнктивіту.

18. Магній оксид — у разі виразкової хвороби шлунка й дванадцяти­палої кишки, гастриту, запорів; отруєння кислотами.

19. Калій хлорид — у разі м'язової дистрофії, миготливої аритмії, тахікардії, порушення серцево­го ритму, блювоти, діареї, важких отруєнь; для відновлення рівня Калію в організмі.

20. Кальцій хлорид — у разі алергійних захворювань, променевої хвороби, ревматизму, недостат­ності серцевої діяльності, кро­вотеч, пневмонії, кон'юнктивіту, туберкульозу легенів і кісток, токсичних уражень печінки, ге­патиту, нефриту, отруєнь свин­цем, ртуттю.

21. Розчин йоду спиртовий 5%-й — для обробки рук хірурга, ран; для лікування фурункулів, грибко­вих захворювань шкіри, неврал­гії. Внутрішньо — для лікування

зоба, атеросклерозу, бронхіту, бронхіальної астми, ревматиз­му, отруєння ртуттю й свинцем.

22. Калій йодид 3%-й —для лікуван­ня зоба, бронхіту, бронхіальної астми, ревматизму, катаракти, глаукоми, грибкових захворю­вань.

23. Ферум (ІІ) сульфат — у разі ферумдефіцитної анемії.

24. Тимол (2-ізопропіл-5-метил-фенол) — у разі ентероколіту, ларингіту, стоматиту, метеориз­му; під час виробництва вакцин і сироваток; для знеболювання в стоматології.

25. Йодоформ (трийодометан) — про­тимікробне, зовнішньо — для об­робки ран, виразок, для пломбу­вання кореневих каналів у разі карієсу.

26. Калій перманганат — протимі­кробне, для лікування інфікова­них ран, опіків, виразок, цисти­тів, ларингітів, тонзилітів, у разі отруєння фосфором, опієм; для припікання місць укусу змій.

27. Окис цинку — у разі дерматиту, екземи, попрілостей, трофічних виразок, геморою.

28. Етиловий спирт —для дезінфек­ції шкіри, рук, знезаражування інструментів, обтирань і комп­ресів; для приготування настоїв, екстрактів, розчинів. Внутріш­ньовенно — у разі гангрени й аб­сцесу легенів, отруєння метано­лом.

29. Борна кислота (протимікроб­не) — у разі хронічного тонзи­літу, кон'юнктивіту, дерматитів, попрілостей.

30. Купрум сульфат —уразі кон'юнк­тивіту, трахоми, уретриту, отруєнь і опіків, викликаних фос­фором, чинить протимікробну й протизапальну дію.

КВК «МАНДРІВКА КОРОЛІВСТВОМ «ХІМІЯ»»

Цілі: узагальнити та систематизува­ти знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»: пе­ревірити рівень умінь і навичок проводити розрахунки за хімічни­ми формулами, визначати масову частку елементів у складних речо­винах, перевірити вміння склада­ти формули складних речовин за їх назвами, застосовувати знання в нестандартних ситуаціях: акти­візувати навчальну й пізнавальну діяльність учнів; виховувати по­чуття колективізму та вміння пра­цювати в команді.

Обладнання: план «Королівство Хі­мія», кольорові плакати із зобра­женням кожного конкурсу, картки із символами хімічних елементів, таблиця з назвами простих речо­вин, картки з формулами речо­вин, схемами хімічних рівнянь.

Реактиви: хімічний посуд та реакти­ви для проведення практичної ро­боти «Очищення кухонної солі», хімічний посуд для демонстрації правил техніки безпеки.

Перелік конкурсів КВК «Мандрівка королівством Хімія»

№ п/п Назва конкурсу Бали
Представлення команд (назва, девіз, емблема, звернення до журі, супер­ників, уболівальників)  
Хімічна естафета
Назви речовин
Задача
Рівняння реакцій
Обчислення відносної молекулярної маси
Очищення кухонної солі
Міні-твір -
Знання техніки безпеки
Конкурс капітанів

Зустрічає команди й нагороджує пере­можців Королева Хімія, ведуть КВК дві ведучі — принцеси Неорганічна Хімія і Органічна Хімія.

Королева Хімія

Чудес на світі є багато-пребагато,

Ще про одне вам хочу розказати:

Беру початок я із глибини віків

Від мудрих, смілих, знаючих алхіміків,

Що прагнули створити срібло-золото,

Що мріяли прожити вічно й молодо.

Що дали мені основу і життя,

Самі ж пішли в далеке забуття.

Сьогодні, зараз в нас змагання.

І я приготувалась зрання.

Ви стоїте на вході в королівство,

Повинні ви знайти дорогу в місто.

Важкою буде в вас дорога,

Чекають вас на ній пригоди.

Ніяк вам не пройти без формул, без рівнянь,

І без міцних хімічних знань.

Даю свій дозвіл вам —

Заходьте в королівство,

І хто ви й звідки, розкажіть.

Розпочинаєм наше дійство.

Команди хіміків, ввійдіть!

(Команди-учасниці заходять до залу під бадьору музику)

Королева Хімія

Допомагати будуть тут Журі, або Верховний суд.

Ці люди знані і поважні,

У відповіді не потерплять фальші.

І КОНКУРС. ВІЗИТКА КОМАНДИ (НАЗВА, ДЕВІЗ, ЕМБЛЕМА), ПРИВІТАННЯ СУПЕРНИКАМ, ЖУРІ, ВБОЛІВАЛЬНИКАМ.

1-ша ведуча. Добрий день, я — принцеса Неорганічна хімія!

2-га ведуча. Добрий день, я — принцеса Органічна хімія!

1-ша ведуча. Ми найстарші донь­ки матері Хімії.

2-га ведуча. Майже однолітки.

1-ша ведуча. А все-таки я старша!

2-га ведуча. На якусь тисячу ро­ків!

1-ша ведуча. Давай не будемо спе­речатися, а допоможемо нашій ма­тусі. Ось дві команди стоять. Давай перевіримо, як вони знають наших підлеглих.

2-га ведуча. На цьому великому аркуші паперу написані назви про­стих речовин. А на цих маленьких картках — символи хімічних елемен­тів. Вам потрібно покласти картки на відповідну клітинку.

II КОНКУРС. ХІМІЧНА ЕСТАФЕТА

Оцінюється швидкість і правильність ви­конання завдання. (Додаток 1)

1-ша ведуча. Дивись, команди опинилися на березі річки. Що ж їм робити?

2-га ведуча. Та річка мілка, хай вбрід її перейдуть.

1-ша ведуча. Та ти що! У цій річ­ці піраньї живуть. Вони ж від хіміків один скелет залишать. От халепа!

2-га ведуча. А я бачу перехід. Ди­вись, після землетрусу по річці брили каміння порозкидано. От команди по ним і перейдуть на інший берег.

1-ша ведуча. По брилам не так легко пройти. Треба правильно скласти формули речовин за їх на­звами.

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 152; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.77.114
Генерация страницы за: 0.005 сек.