Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поглинання світла. Закон Бугера. Поглинання світла розчинами. Закон Бугера-Ламбрта-Бера. Концентраційна колориметрія
Читайте также:
 1. B) Наличное бытие закона
 2. B) Участвуют в процессе в случаях, предусмотренных законом.
 3. Cтатья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
 4. E) Знание лицом закона.
 5. E) Нарушают законные интересы.
 6. E. відбиття світла часточками золю
 7. I На пути построения единой теории поля 6.1. Теорема Нетер и законы сохранения
 8. I. Закон развития
 9. I. Закон тождества
 10. I. Законодательство и судебная практика
 11. I. ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ (СИСТЕМНЫЕ)
 12. II. Возврат причины и следствия на их законные места

Світлова хвиля, проходячи через речовину, викликає вимушені коливання електронів та іонів. Внаслідок цього спостерігається ряд процесів, найважливішими з яких є дисперсія, поглинання і розсіяння світла.

Поглинання світла – зменшення інтенсивності оптичного випромінювання (світла), що проходить через матеріальне середовище, за рахунок процесів його взаємодії з середовищем. Світлова енергія при поглинанні світла переходить в різні форми внутрішньої енергії середовища.

Коефіцієнт поглинання – кількісна характеристика зменшення інтенсивності випромінювання при проходженні через середовище. Коефіцієнт поглинання може характеризувати затухання випромінювання будь-якої природи, наприклад світла чи звуку.

Вимірюється в обернених сантиметрах.

Якщо про інтегрувати дану рівність, то можна отримати . отримана рівність називається законом Бугера. Вона описує експоненційне зменшення інтенсивності світла при проходження через шар речовини товщиною L.

Коефіцієнт поглинання залежить від частоти. Особливо сильне поглинання на частотах, які відповідають характерним частотам процесів, що відбуваються в середовищі. Якщо атоми і молекули практично не взаємодіють між собою (гази, пари, невеликі тиски), то коефіцієнт поглинання відмінний від нуля лише на дуже вузьких спектральних ділянках. Ці максимуми відповідають резонансним частотам коливань електронів усередині атомів.

Розширення смуг поглинання є наслідком взаємодії атомів між собою.

Якщо поглиненою речовиною виступає розчин, то коефіцієнт поглинання пропорційний концентрації розчиненої речовини: , де диничної концентрації. У цьому випадку закон поглинання світла набуває вигляду

Величину називають коефіцієнтом пропускання, а величину - оптичною густиною розчиною.

Закон Бугера-Ламберта-Бера лежить в основі методу концентраційної колориметрії – фотометричного методу визначення концентрації речовини у забарвленому розчині.

Якщо два розчини певної речовини поглинають світло однаково, то відношення їх концентрацій обернено пропорційне відношенню довжин оптичних кювет.

Будова колориметра. Світло від джерела S, проходячи через конденсорну лінзу, падає на дві склянки, одна з яких наповнена стандартним розчином , а інша – досліджуваним розчином . Висоти шарів розчинів регулюються за допомогою скляних стовпчиків – плунжерів.

Проходячи через рідини і плунжери, світло потрапляє на призму, а потім - у поле зору спостерігача.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 14367; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.