Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Свята та розваги в дитячому садку

Читайте также:
 1. III. Дослідження в дитячому садку.
 2. III. Дослідження мовлення дітей в дитячому садку.
 3. III. Святая встреча
 4. IV. Дослідження в дитячому садку.
 5. IV. Дослідження волі дошкільників в дитсадку.
 6. IV. Завдання для дослідження в дитячому садку.
 7. До пятидесятницы имели ли апостолы Духа Святаго?
 8. Ігрова культура та особливості її передачі у різновіковому і одновіковому дитячому суспільстві
 9. Лекція 5. Висвята окремого митрополита Київського для Литви і України у 1458 році
 10. Методи керівництва творчими, сюжетно-рольовими іграми. Ігрова культура та її передача у різновіковому і одновіковому дитячому суспільстві.
 11. Особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з явищами суспільного життя (сім'єю, родиною, працею дорослих, Вітчизною, рідним краєм, суспільними явищами та святами).
 12. Періоди психічного розвитку у дитячому віці



Значення свят і розваг для всебічного розвитку дітей. Види свят та їх зміст. Робота з підготовки до свята.

Святковий ранок в дошкільному навчальному закладі. Вимоги до змісту, організації і оформлення свят. Створення умов для відображення дітьми вражень про свята у творчій і ігровій діяльності.

Розваги, їх освітньо-виховне значення. Види розваг, їх місце в режимі життя дошкільного навчального закладу.

24. Гра- провідний вид діяльності дошкільників. Народна гра.

Гра - основний вид діяльності дошкільників. Соціальний характер гри. Гра як засіб виховання, умова різностороннього розвитку дітей. С.Ф. Русова про гру. А.С.Макаренко про гру. Роль гри в організації дитячого життя. Взаємозв'язок гри, праці та навчання. Місце гри в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу. Педагог як організатор ігрової діяльності дітей, партнер по грі. Класифікація ігор. Створення умов для всіх видів ігор у кожній віковій групі. Час ігор в режимі дня.

Народні ігри, їх педагогічна цінність. Зміст народних ігор.

25. Творчі сюжетно-рольові ігри дошкільників.

Сюжетно-рольові творчі ігри, їх своєрідність, значення у вихованні дітей, Особливості сюжетно-рольових ігор дітей різного віку. Засоби зображення дійсності в грі. Програмні вимоги до розвитку сюжетно-рольових ігор у різних вікових групах. Завдання керівництва сюжетно-рольовими іграми. Планування керівництва сюжетно-рольовими іграми. Створення умов для розвитку гри.

26. Театралізовані ігри дошкільників.

Театралізовані ігри, їх своєрідність і освітньо - виховна цінність. Види театралізованих ігор. Гра - драматизація як різновид театралізованих ігор. Прийоми підготовки дітей до гри-драматизації. Використання театралізованих ігор на заняттях та в повсякденному житті.

27. Будівельно-конструктивні ігри.

Будівельно-конструктивні ігри, їх своєрідність, виховна цінність. Умови, необхідні для розвитку будівельно-конструктивних ігор. Будівельні матеріали, види та підбір їх відповідно до віку дітей. Збереження будівельного матеріалу, обладнання. Програмні вимоги до розвитку будівельно-конструктивних ігор. Взаємозв'язок будівельно-конструктивних ігор з сюжетно-рольовими.

Ігри з піском, снігом та іншими природними матеріалами. Своєрідність керівництва будівельно-конструктивними іграми дітей різного віку.

28. Ігри з правилами: дидактичні ігри.

Своєрідність і педагогічна цінність дидактичних ігор. Народна педагогіка про дидактичну гру. Структура дидактичної гри. Види дидактичних ігор та їх зміст, Місце дидактичних ігор у навчанні. Значення дидактичних ігор у сенсорному розвитку дітей. Підбір дидактичних ігор і керівництво ними у різних вікових групах.



Вихована цінність ігор-забав, зміст і методика їх проведення.

29. Ігри з правилами: рухливі ігри

Рухливі ігри, їх цінність, місце в педагогічному процесі, Класифікація рухливих ігор та керівництво ними.

30. Іграшка. Народна іграшка.

Іграшка - річ матеріальної культури, суспільства. Історія походження та створення іграшки. Освітньо-виховне значення іграшки. С.Ф. Русова, А.С. Макаренко про іграшку. Види іграшок та їх характеристика. Вимоги до іграшки. Підбір іграшок для кожної вікової групи, їх розташування та збереження.

Народна іграшка, її педагогічна і художня цінність. Види народних іграшок та їх характеристика

31. Робота дошкільного навчального закладу з сім'єю.

Роль сім'ї у вихованні та реалізації завдань всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Умови правильного виховання в сім'ї. А.С. Макаренко про умови сімейного виховання. В.О. Сухомлинський про батьківську педагогіку. Народна педагогіка про провідні напрями родинного виховання. Завдання дошкільних навчальних закладів у роботі з сім'єю. Форми і зміст роботи дошкільного навчального закладу з сім'єю: індивідуальні форми роботи, колективні форми роботи. Нестандартний підхід до роботи з батьками. Батьківський комітет: функції, склад, зміст роботи.

Педагогічна пропаганда серед населення.

32. Особливості, умови та методика планування освітньо-виховної роботи в різних вікових групах.

Календарне планування роботи в групах дітей дошкільного віку. Підбір видів діяльності для роботи протягом дня. Забезпечення системності в плануванні кожного з видів діяльності, взаємозвязок різних форм організації навчального процесу. Умови та методика планування в різновіковій групі дошкільного навчального закладу. Особливості планування в групах раннього віку.

33. Педагогічні основи планування.

Значення планування, його функції. Вимоги до планування освітньо - виховного процесу.

34. Зміст та форми планування освітньо-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі.

Зміст планування: планування навчання на заняттях і в повсякденному житті, керівництва іграми дітей, трудовою діяльністю, свят і розваг, індивідуальної роботи з дітьми. Планування роботи з батьками. Форми планування навчально-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі. Освітньо-виховна робота в річному плані дошкільного навчального закладу. Перспективний та календарний план роботи в групі. Сучасні підходи до планування освітньо-виховної роботи в дошкільному закладі.

35. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи.

Наступність в роботі дошкільного навчального закладу і школи, її суть і значення. Своєрідність підготовки дітей до школи. Показники готовності дитини до навчання в школі. Знайомство дітей старшого дошкільного віку зі школою, виховання інтересу до школи і навчання. Робота з сім'єю по підготовці дітей до школи. Підготовка до школи дітей, які не відвідують дошкільних закладів.

Особливості організації життя і освітньо-виховна робота з дітьми шестирічного віку в дошкільному навчальному закладі і школі.

Форми зв'язку дошкільного навчального закладу і школи.

Навчально-виховна робота в першому класі школи. Загальна характеристика програми початкової школи. Зміст, організація та методи навчально-виховної роботи в першому класі школи.

36. Моделювання осівітньо-виховної роботи в різні пори року.

Особливості планування освітньо - виховної роботи влітку. Спланувати прогулянку для дітей конкретної вікової групи влітку.

МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1. Фізкультурне заняття як форма організованого навчання рухам.

Значення, завдання, структура і зміст фізкультурного заняття. Взаємозв'язок частин заняття. Тривалість заняття в цілому і його частин в різних вікових групах. Типи фізкультурних занять ( за методикою проведення: мішаного характеру, сюжетні, ігрові; за співвідношенням нового та знайомого матеріалу: мішаного характеру, на закріплення, підсумкові або контрольні). Методика проведення в різних вікових групах: вимоги до підбору фізичних вправ на заняттях, способи організації дітей ( груповий, фронтальний, індивідуальний, поточний, станційний, позмінний), місце навчання фізичних вправ (фізкультурний зал, спортивний майданчик), темп виконання фізичних вправ, дозування фізичного навантаження, моторна щільність, емоційне і психічне навантаження і прийоми його регулювання, музичний супровід.

Особливості змісту і методики проведення фізкультурних занять на повітрі в різні пори року та в залі.

2. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ( ранкова гімнастика, гімнастика після сну). Загартування дітей дошкільного віку ( поєднання загартовуючих процедур із фізичними вправами).

Ранкова гімнастика, гімнастика після сну. Значення, структура, підбір вправ в залі і на майданчику. Складання комплексів гімнастики ( кількість вправ для кожної вікової групи, порядок вправ, використання посібників, кількість комплексів на місяць та на рік ). Методика проведення з дітьми різних вікових груп : організація дітей, прийоми проведення фізичних вправ, специфіка виправлення помилок, темп виконання фізичних вправ, дозування фізичного навантаження, моторна щільність, тривалість в різних вікових групах. Музичний супровід.

Особливості проведення ранкової гімнастики на майданчику. Особливості методики проведення загартовуючих процедур у поєднанні з фізичними вправами з дітьми різних вікових груп: організація дітей, прийоми проведення фізичних вправ, темп виконання, дозування фізичного навантаження, тривалість виконання вправ і загартовуючих процедур в різних вікових групах.

3. Організація і методика проведення фізкультхвилинок і фізкультпауз.

Необхідність проведення фізичних вправ в процесі занять з малювання, ліплення, розвитку мовлення та між заняттями. Підбір і проведення

фізичних вправ в різних вікових группах ( кількість вправ, вихідні положення, врахування виду заняття, використання віршованих текстів), методика проведення вправ з дітьми різних вікових груп: організація дітей, прийоми проведення фізичних вправ, темп виконання фізичних вправ, дозування фізичного навантаження, тривалість фізкультхвилинок і фізкультпауз.

4. Повсякденна робота з фізичного виховання: пішоходні переходи,
прогулянки за межі дитячого садка, організація і методика прове
дення індивідуальної роботи з фізичного виховання, самостійна
рухова діяльність.

Значення та місце в режимі дня прогулянок та екскурсій за межі дитячого садка. Визначення завдань, вибір маршрута та способів пересувань, підбір інвентаря, підбір фізичних вправ в природних умовах. Методика проведення прогулянок та екскурсій, пішохідних переходів за межі дитячого садка з дітьми різних вікових груп: організація дітей, прийоми проведення фізичних вправ, чергування фізичних вправ і відпочинку, темп виконання фізичних вправ, тривалість. Забезпечення страхування і попередження травм.

Особливості методики проведення пішохідних переходів в різні пори року.

Місце індивідуальної роботи в режимі дня. Підбір фізичних вправ. Методика проведення індивідуальної роботи з дітьми різних вікових груп: організація дітей, прийоми проведення фізичних вправ, темп виконання і дозування фізичного навантаження, тривалість занять.

Місце самостійних занять в режимі дня, особливості керівництва самостійними заняттями. Створення умов для самостійних вправ: обладнання ділянки, підбір фізкультурного інвентаря, його розміщення. Регулювання фізичного навантаження.

Особливості організації і керівництва самостійними заняттями фізичними вправами у мішаній за віком групі.

5. Форми активного відпочинку: організація і зміст днів здоров'я, фізкультурні розваги і методика їх проведення, фізкультурні свята і методика їх застосування.

Методика проведення днів здоров'я з дітьми різних вікових груп: організація дітей, послідовність виконання дітьми фізичних вправ, регулювання фізичного навантаження, тривалість.

Значення, види, зміст і структура розваг, їх місце в режимі дня. Методика проведення фізкультурних розваг з дітьми різних вікових груп: організація дітей, виконання дітьми фізичних вправ, дозування фізичного навантаження, тривалість, музика на фізкультурних розвагах.

Значення фізкультурних свят у вирішенні завдань фізичного виховання. Особливості змісту і побудова фізкультурних свят. Святкове оформлення приміщення та ділянки. Підбір фізкультурного інвентаря. Методика проведення свят з дітьми різних вікових груп: організація дітей, послідовність виконання дітьми фізичних вправ, рухливих ігор, естафет, темп виконання фізичних вправ, дозування фізичного навантаження, тривалість. Роль ведучого на святі. Участь батьків. Сюрпризний момент.

6. Планування та облік роботи з фізичного виховання.

Значення планування та обліку роботи з фізичного виховання. Види планування: річний план роботи дошкільної установи, план-графік розподілу фізичних вправ на рік, квартал, календарне планування. Планування роботи з батьками з питань фізичного виховання дітей в сім'ї. Види обліку рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості дітей.

7. Обладнання та інвентар для роботи з фізичного виховання.

Значення матеріальної бази для роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі. Вимоги до фізкультурного обладнання та інвентаря. Обладнання і його розміщення у фізкультурному залі, групових кімнатах. Планування і обладнання фізкультурного майданчика, групової ділянки для дітей різних вікових груп. Збереження фізкультурного обладнання в приміщенні і на майданчику

Методика зображувальної діяльності

1. Навчання зображувальної діяльності дітей І та II молодшої групи.

Загальна характеристика різних видів зображувальної діяльності, яких навчають дітей І та II молодшої групи в дитячому садку.

Аналіз програмних завдань навчання дітей І та II молодшої групи зображувальної діяльності. Орієнтовна тематика робіт .

Засвоєння дітьми певних технічних навичок малювання, ліплення, аплікації, конструювання.

Використання різних методів і прийомів навчання (показ правильних технічних прийомів зображення, прийом пасивних рухів, ігрові прийоми, слово вихователя, художнє слово, музика тощо). Значення індивідуального підходу до дітей. Спонукання дітей до самостійного втілення власного задуму. Розвиток творчості дітей. Організація огляду дитячих робіт, розвиток позитивної емоційної реакції на кінцевий результат.

2. Конструювання з будівельного матеріалу в середній групі та в старшому дошкільному віці.

Значення конструктивної діяльності для загального розвитку дітей. Зміст та програмові завдання навчання конструюванню з будівельного матеріалу в середній групі та в старшому дошкільному віці.

Види будівельного матеріалу, що використовується в цих групах. Ознайомлення з новими деталями будівельного матеріалу. Формування вміння правильно називати їх, використовувати з урахуванням конструктивних властивостей (стійкість, форма, величина).

Методичні прийоми навчання конструювання в цих вікових групах. Використання зразка, показ прийомів конструювання (активізація досвіду і самостійності дітей). Орієнтовна тематика. Керівництво вихователем зведенням дітьми споруд за задумом.

3. Конструювання з паперу та інших матеріалів в дитячому садку.

Ознайомлення дітей з новими видами матеріалів та їх конструктивними властивостями (папір, природний, та штучний матеріал). Навчання конструювання з паперу та інших матеріалів. Формування технічних навичок і вмінь під час роботи з папером і іншим матеріалом. Орієнтовна тематика занять.

Провідні методи навчання - репродуктивний, евристичний. Використання дитячих поробок в грі, у вигляді сувенірів. Використання наочності, зразків, різних видів показу у навчанні дітей. Навчання послідовності виконання робіт. Керівництво вихователя створенням колективних робіт.

4. Аплікація в середній групі та в старшому дошкільному віці.

Аналіз програмових завдань з навчання дітей середньої групи аплікації. Подальше формування знань про форму предметів, їх будову, співвідношення, пропорції, особливості. Розвиток розуміння ритму, симетрії. Формування композиційних вмінь. Вдосконалення техніки наклеювання. Навчання техніки роботи ножицями, засвоєння найпростіших прийомів вирізування: правильно тримати ножиці і діяти ними, різати по прямій лінії, зрізати кути, вирізувати округлі форми. Орієнтовна тематика.

Аплікація в старшому дошкільному віці. Аналіз програмових завдань. Вдосконалення раніше набутих вмінь і навичок. Навчання раціональних прийомів вирізування з паперу, згорнутого навпіл, в кілька разів. Навчання прийому обривання паперу для надання аплікації виразності. Закріплення і вдосконалення вмінь отримувати прямокутні, трикутні, трапецеподібні, округлі форми. Навчання нових способів вирізування. Орієнтовна тематика занять. Виконання аплікацій предметного і сюжетно-пейзажного змісту. Декоративна аплікація і виконання завдань за задумом.

Навчання вміння бачити в аплікації вдале використання кольорів, виразність форм, індивідуальність, прояв видумки, фантазії.

5. Ліплення в середній групі та в старшому дошкільному віці.

Програмові завдання навчання ліплення в середній групі. Особливості пластичної форми, що створюється дітьми середньої групи. Навчання нових технічних прийомів та способів ліплення. Орієнтовна тематика.

Навчання дітей вміння сприймати предмети (бачити основну форму, елементарні пропорції, деталі). Використання часткового показу прийомів і способів ліплення з урахуванням досвіду дітей.

Програмові завдання навчання ліплення в старшому дошкільному віці. Навчання нових способів зображення і нових технічних прийомів. Ліплення за мотивами народної іграшки і керамічних виробів декоративного мистецтва.

Орієнтовна тематика ліплення.

Вправляння в умінні правильно організувати процес сприймання дітьми старшого віку предметів навколишнього (в натурі, іграшці, скульптурі малих форм, на картинці). Навчання вміння аналізувати виконані роботи, бачити вдале, помічати помилки, розуміти їх причини, підводити підсумки. Роль запитань вихователя, що спрямовують аналіз робіт.

6. Навчання декоративного малювання дітей дошкільного віку.

Програмові завдання навчання декоративного малювання в різних вікових групах.

Засвоєння дітьми техніки малювання декоративних елементів в середній і старшій групі (прямі лінії, мазки, крапки, круги, кільця, хвилясті, ламані обвідні лінії різної ширини, горизонтальні, вертикальні, похилі, подвійні, потрійні, перехідні, вільні мазки, дуги). Техніка малювання різними матеріалами, складання панно, фризу з окремих візерунків, створення колективних декоративних композицій. Створення декоративних композицій на різних формах, на плоских силуетах виробів декоративно-прикладного мистецтва (одяг, посуд, іграшки) з різним розташування візерунків. Ознайомлення дітей з українським народним та сучасним декоративно-прикладним мистецтвом. Орієнтовна тематика занять. Методи і прийоми навчання дітей декоративного малювання. Роль показу і пояснення.

Бесіди, поради, запитання, що активізують дитячу творчість. Використання дослідницького і евристичного методів. Роль вправ у вдосконаленні техніки малювання. Ігрові прийоми в роботі з дітьми.

7. Навчання предметного і сюжетного малювання в дитячому садку.

Програмові завдання навчання предметного малювання в середній групі і в старшому дошкільному віці.

Навчання вміння розрізняти і зображувати предмети: визначити будову, форму, величину, колір, деталі, типові особливості.

Розвиток і вдосконалення техніки малювання олівцем і гуашшю. Навчання прийомів малювання акварельними фарбами, восковою крейдою, простим графітним олівцем та іншими матеріалами. Навчання вміння аналізувати малюнки, висловлювати свою думку, оцінювати роботу за естетичними якостями. Орієнтовна тематика занять.

Програмові завдання навчання сюжетного малювання в різних вікових групах. Поступове вдосконалення раніше одержаних знань, умінь і навичок. Зображення сюжетів з використанням різної техніки і матеріалів (кольорові олівці, воскові крейдочки, свічка, вуглинка, фарби, штампування долонею, будівельними деталями, рослинами).

Відображення в малюнках сезонних явищ природи, навколишнього життя (праця, свята, ігри, обряди, відпочинок тощо), малювання за змістом казок, літературних творів (вірші, оповідання, примовки, пісеньки), мультфільмів. Орієнтовна тематика занять.

Накопичення дітьми необхідних знань, уявлень: розгляд наочного матеріалу (картин, ілюстрацій, скульптур малих форм), спостереження за навколишнім. Значення слова педагога в навчанні сюжетного малювання (поради, запитання, художнє слово тощо), для передачі виразності образів, прояву самостійності в творчості дітей.

Методика ознайомлення з природою

1. Наочні методи ознайомлення дітей з природою. Наочний та дидактичний матеріал в ознайомлені з природою.

Роль наочних методів в ознайомленні дітей з природою. Спостереження - основний метод ознайомлення з природою. Навчально-виховне значення спостережень. Види спостережень за тривалістю (короткочасні, тривалі), дидактичною метою (первинні, повторні, заключні, порівняльні); способом організації (фронтальні, групові та індивідуальні, планові та позапланові).

Методика керівництва спостереженнями. Прийоми активізації пізнавальної діяльності дітей у процесі спостереження. Значення наочного та дидактичного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. Вимоги до ілюстративного матеріалу, його використання. Застосування технічних засобів навчання. Використання моделей.

2. Практичні методи ознайомлення дітейз природою. Дидактичні ігри природничого змісту.

Праця в природі - один з основних методів ознайомлення дітей з природою. Навчально-виховне значення праці в природі. Педагогічні та гігієнічні вимоги до праці дітей у природі. Види праці в природі, їх зміст. Форми організації праці: доручення, чергування, колективна праця.

Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою. Значення дослідів, їх зміст. Структура дослідів. Керівництво дослідницькою діяльністю дітей.

Використання ігор під час ознайомлення дітей з природою. Види ігор, їх роль у вирішенні завдань ознайомлення дітей з природою. Дидактичні ігри природничого змісту (з природним матеріалом, з картинками, з іграшками, словесні).

3. Словесні методи ознайомлення дітей з природою.

Значення словесних методів, їх зв'язок з методами безпосереднього ознайомлення з природою. Види словесних методів: розповідь вихователя, бесіди про природу, використання дитячої природознавчої літератури. Цінність розповіді вихователя як методу ознайомлення дітей з природою. Вимоги до розповіді. Особливості сюжетної, описової розповіді. Словесні логічні завдання як різновид сюжетної розповіді. Використання розповідей в роботі з дітьми.

Види бесід про природу: вступні, супровідні, заключні. Особливості організації заключної бесіди. Вимоги до запитань вихователя. Значення природознавчої літератури в ознайомленні дітей з природою. Жанри літературних творів, що використовуються в роботі з дітьми. Вимоги до добору художніх творів. Місце художньої літератури в ознайомленні дітей з природою.

4. Форми ознайомлення дітей з природою: екскурсії в природу, щоденні прогулянки. Засоби фіксації знань про природу.

Навчально-виховне значення екскурсій і прогулянок в природу. Відмінність прогулянок від екскурсій.

Тематика і структура екскурсій в природу. Методика проведення екскурсій. Ознайомлення дітей з природою під час цільових та повсякденних прогулянок. Зміст та проведення прогулянок. Засоби фіксації знань дітей про природу: ведення календарів природи і погоди, складання гербаріїв, колекцій, букетів, зображувальна діяльність, свята та розваги на природничому матеріалі.

5. Заняття як форма ознайомлення дітей з природою

Заняття як одна з форм ознайомлення дошкільників з природою. Значення занять, щодо здійснення завдань ознайомлення з природою. Сучасні вимоги та рекомендації щодо методики проведення інтегрованих занять. Зв'язок занять з повсякденною роботою. Підготовка вихователя до проведення заняття: розробка програмних завдань, вибір методів і прийомів, способів розміщення дітей, добір наочних посібників.





Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 3684; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.015 сек.