Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Робочий цикл Карно складається з двох рівноважних Ізотермічних
Читайте также:
 1. Біблія складається з двох частин: Старого Заповіту і Нового
 2. Двигун складається з кривошипно-шатунного механізму і механізму газорозподілу.
 3. Державна територія складається із сухопутної, морської і повітряної території.
 4. Другий закон термодинаміки.Теорема карно
 5. Емпедокл вважав, що остаточна реальність (всесвіт) складається з
 6. З чого складається свинцево-кислотна акумуляторна батарея 6СТ-75ЕРС?
 7. З яких деталей складається грунтопоглиблювач?
 8. Замкнутый цикл, соответствующий циклу Карно
 9. Идеальный цикл Карно
 10. ІІ закон термодинаміки. Цикл Карно і типи процесів
 11. К.К.Д. циклу Карно.
 12. Карты и прямоугольники Карно.

і двох рівноважних адіабатних процесів.

Рівноважним називають процес, в якому газ проходить ряд рівноважних станів, що йдуть один за одним. Параметри двох таких сусідніх станів відрізняються на дуже малу величину. В ідеальній машині, яка працює за циклом Карно, немає жодних втрат на теплопровідність, тертя, випромінювання тощо. Робочою речовиною є ідеальний газ.

 

На ділянці 1-2 (ізотерма) ідеальний газ виконує роботу щодо ізотерміч-

ного розширення за рахунок теплоти, одержаної від нагрівника. Внутрі-

шня енергія газу не змінюється, бо Т = соnst. У процесі адіабатного роз

ширення (ділянка 2-3) газ виконує роботу за рахунок зміни внутрішньої

енергії, оскільки в цьому процесі газ теплоти не одержує. У процесі ізотер-

мічного стискання (ділянка 3 4) наділена теплота повністю передається

холодильнику, внутрішня енергія не змінюється. У процесі адіабатного

стискання (ділянка 4-1) робота витрачається на підвищення внутрішньої

енергії газу, теплоти ідеальний газ не одержує. Таким чином, ідеальний газ

повертається у свій початковий стан і, отже, до початкового значення його

внутрішньої енергії. Від нагрівника ідеальний газ одержав кількість теплоти , холодильнику віддав ,отже, за першим началом термодинаміки,

в роботу перетворено кількість теплоти, яка дорівнює А=Q1-Q2 . Величина η

 

називається коефіцієнтом корисної дії (ККД) теплової машини.

ККД циклу Карно можна записати через температури нагрівника Т1 і

холодильника Т2:

Отже, коефіцієнт корисної дії визначається тільки температурами нагрівника та холодильника і не залежить від роду робочої речовини.

Другий закон термодинаміки.

Перший закон термодинахміки встановлює кількісне співвідношення між кількістю теплоти, роботою і зміною внутрішньої енергії тіла, але воно не визначає напряму перебігу процесів. З точки зору І закону термодинаміки перехід енергії у формі теплоти однаково можливий як від більш нагрітого до менш нагрітого тіла, так і навпаки. Напрям процесів, які відбуваються в природі і пов'язані з перетвореннйм енергії, визначає другий закон термодинаміки.

Перетворення теплоти в роботу можливе тільки за наявності нагрівника і холодильника; у всіх теплових машинах корисно використовується тільки частина енергії, яка передасться від нагрівника до холодильиика.

Інакше кажучи, жодний тепловий двигун, у тому числі й двигун внутрішнього згоряння, не може дати ККД, який дорівнює одиниці. Є кілька

формулювань другого закону.

"Коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини визначається

тільки температурами тепловіддавача і теплоприймача" (С. Карно).«У природі неможливий процес, єдиним результатом якого був би

перехід теплоти повністю в роботу» (М. Планк).

"Теплота, не може сама собою переходити від тіла з нижчою температурою до тіла з вищою температурою" (Р. Клаузіус).

Другий закон заперечує можливість використання запасів внутрішньої

Енергії якого-небудь джерела без переведення її на нижчий температурний рівень, тобто без холодильника. Наприклад, практично необмежена внутрішньої енергії океанів не можуть бути повністю використані.

Використання теплоти океану, як тільки температура його стане нижчою,

ніж температура навколишнього середовища, привело б до процесу, у

якому теплота переходила б від більш холодного до більш гарячого тіла,

а такий процес сам собою відбуватися не може. Отже, другий закон термодинаміки стверджує неможливість побудови вічного двигуна другого

роду, тобто двигуна, який працює за рахунок охолодження якого-небудь

одного тіла.

Перший і другий закони термодинаміки, з одного боку, дають можливість інженерам і технікам визначати, які проекти просто нереальні, фантастичні, і, з другого, показують їм реальний шлях до вдосконалення теплових машин.

Ентропія.

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 185; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.55.167
Генерация страницы за: 0.002 сек.