Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль. 2. Кількісний аналіз 2 страница

 

A.

 

B. *

 

C.

 

D.

 

E.

 

67. Гравіметричний аналіз - один з фармакопейних методів аналізу. Для визначення вмісту вологи в рибофлавіні використовують:

 

A. *Метод непрямої відгонки

 

B. Метод осадження

 

C. Спектрофотометрію

 

D. Метод виділення

 

E. Метод прямої відгонки

 

68. Гравіметричний аналіз - один з фармакопейних методів аналізу. Для визначення вмісту вологи в адреналіні гідротартраті використовують:

 

A. Водне титрування

 

B. Метод прямої відгонки

 

C. Метод осадження

 

D. *Метод непрямої відгонки

 

E. Метод виділення

 

69. Для визначення вологи в анальгіні використовують гравіметричний аналіз, а саме:

 

A. Метод прямої відгонки

 

B. *Метод непрямої відгонки

 

C. Метод осадження

 

D. Йодометрію

 

E. Титриметрію

 

70. Який метод гравіметричного аналізу використовують для визначення вологи в фармацевтичних препаратах?

 

A. Метод сплавляння

 

 

B. Метод осадження

 

C. Метод непрямої відгонки

 

D. *Метод непрямої відгонки

 

E. Прямої потенціометрії

 

71. Метод гравіметричного аналізу, який базується на визначенні маси залишку проби після повного видалення визначуваного леткого компонента, називається:

 

A. *Метод непрямої відгонки

 

B. Метод осадження

 

C. Метод фільтрування

 

D. Метод нефелометрії

 

E. Метод виділення

 

72. Метод гравіметричного аналізу, який базується на визначенні точної маси леткого визначуваного компоненту, називається:

 

A. Метод кулонометрії

 

B. Метод виділення

 

C. Метод електрогравіметрії

 

D. Метод осадження

 

E. *Метод відгонки

 

73. Метод гравіметричного аналізу, який базується на визначенні точної маси осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом, називається:

 

A. Метод кулонометрії

 

B. Метод виділення

 

C. Метод електрогравіметрії

 

D. *Метод осадження

 

E. Метод відгонки

 

74. Метод гравіметричного аналізу, який базується на визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у чистому вигляді, називається:

 

A. Метод кулонометрії

 

B. *Метод виділення

 

C. Метод електрогравіметрії

 

D. Метод осадження

 

E. Метод відгонки

 

75. Метод непрямої відгонки - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

A. *Визначенні маси залишку проби після повного видалення визначуваного леткого компонента

 

B. Визначенні леткого компоненту, який поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента 

C. На визначенні точної маси леткого визначуваного компоненту

 

D. Вимірюванні точної маси визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

E. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у чистому вигляді

 

76. Метод прямої відгонки - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

A. Визначенні маси залишку проби після повного видалення визначуваного леткого компонента

 

B. *Визначенні леткого компоненту, який поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

C. На визначенні точної маси леткого визначуваного компоненту

 

D. Вимірюванні точної маси визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

E. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у чистому вигляді

 

 

77. Метод відгонки - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

A. Визначенні маси залишку речовини після повного видалення визначуваного леткого компонента

 

B. Визначенні леткого компоненту, який поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

C. *На визначенні точної маси леткого визначуваного компоненту

 

D. Вимірюванні точної маси визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

E. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у чистому вигляді

 

78. Метод відгонки в гравіметричному аналізі поділяють на:

 

A. Зворотню і замісникову

 

B. Пряму і замісникову

 

C. *Пряму і непряму

 

D. Непряму і замісникову

 

E. Пряму і зворотню

 

79. Гравіметричний аналіз поділяють на:

 

A. Метод кондуктометрії

 

B. Тільки метод осадження

 

C. Тільки метод виділення

 

D. Тільки метод відгонки

 

E. *Метод відгонки, метод осадження, метод виділення

 

80. Метод кількісного хімічного аналізу, який базується на точному вимірюванні маси визначуваної речовини або її складових частин, виділених в хімічно чистому стані або у вигляді відповідних сполук (точно відомого постійного складу) називається:

 

A. Нефелометрія

 

B. *Гравіметрія

 

C. Потенцометрія

 

D. Протолітометрія

 

E. Титриметрія

 

81. Метод гравіметричного аналізу, який базується на визначенні леткого компоненту, який поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента, називається:

 

A. Метод виділення

 

B. Метод хроматографії

 

C. *Метод прямої відгонки

 

D. Метод протолітометрії

 

E. Метод осадження

 

82. Метод осадження - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

A. Визначенні маси залишку речовини після повного видалення визначуваного леткого компонента

 

B. Визначенні леткого компоненту, який поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

C. На визначенні точної маси леткого визначуваного компоненту

 

D. *Вимірюванні точної маси визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

E. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у чистому вигляді

 

83. Метод осадження - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

 

A. Вимірюванні точної маси осаджувача, необхідного для осадженої хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

B. Вимірюванні приблизної концентрації визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

C. Вимірюванні точної концентрації визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

D. *Вимірюванні точної маси визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

E. Вимірюванні приблизної маси визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

84. Метод прямої відгонки - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

A. *Визначенні леткого компоненту, який поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

B. Визначенні леткого компоненту, який збирають в колбу з водою і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

C. Визначенні нелеткого компоненту, який збирають в колбу з водою і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

D. Визначенні леткого компоненту, який збирають в чисту суху посудину і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

E. Визначенні нелеткого компоненту, який поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

85. Метод відгонки - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

A. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у чистому вигляді

 

B. На визначенні приблизної маси нелеткого визначуваного компоненту

 

C. *На визначенні точної маси леткого визначуваного компоненту

 

D. На визначенні точної маси нелеткого визначуваного компоненту

 

E. На визначенні приблизної маси леткого визначуваного компоненту

 

86. Метод виділення - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

A. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у вигляді сульфату

 

B. *Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у чистому вигляді

 

C. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у вигляді нітрату

 

D. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у вигляді хлориду

 

E. Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у вигляді кристалогідрату

 

87. Метод виділення - це метод гравіметричного аналізу, який базується на

 

A. Визначенні маси залишку речовини після повного видалення визначуваного леткого компонента

 

B. Визначенні леткого компоненту, який поглинають специфічним поглиначем і за збільшенням маси останнього розраховують масу визначуваного компонента

 

C. На визначенні точної маси леткого визначуваного компоненту

 

D. Вимірюванні точної маси визначуваної речовини, осадженої у формі хімічної сполуки з точно відомим вмістом

 

E. *Визначенні точної маси визначуваної речовини, виділеної у чистому вигляді

 

88. Які методи належать до методів відгонки в гравіметричному аналізі?

 

A. Непряма відгонка і виділення

 

B. Відгонка і осадження

 

C. Пряма відгонка і виділення

 

D. *Пряма і непряма відгонка

 

E. Пряма і опосередкована відгонка

 

89. До методів гравіметричного аналізу належить:

 

 

A. Метод високоефективної рідинної хроматографії

 

B. *Метод відгонки

 

C. Метод біхроматометрії

 

D. Метод флюориметрії

 

E. Метод комплексонометрії

 

90. До методів гравіметричного аналізу належить:

 

A. *Метод непрямої відгонки

 

B. Метод газової хроматографії

 

C. Метод фторидометрії

 

D. Метод броматометрії

 

E. Атомно-абсорбційний метод аналізу

 

91. До методів гравіметричного аналізу належить:

 

A. Метод спектрофотометрії

 

B. Метод меркуриметрії

 

C. Метод перманганатометрії

 

D. Метод ціанідометрії

 

E. *Метод прямої відгонки

 

92. До методів гравіметричного аналізу належить:

 

A. Метод кулонометрії

 

B. Метод хроматографії

 

C. Метод потенціометрії

 

D. *Метод виділення

 

E. Метод аргентометрії

 

93. До методів гравіметричного аналізу належить:

 

A. Метод редоксиметрії

 

B. Метод седиметрії

 

C. *Метод осадження

 

D. Метод кондуктометрії

 

E. Метод нефелометрії

 

94. Який з методів не належить до методів гравіметричного аналізу?

 

A. *Метод протолітометрії

 

B. Метод виділення

 

C. Метод непрямої відгонки

 

D. Метод осадження

 

E. Метод прямої відгонки

 

95. Який з методів не належить до методів гравіметричного аналізу?

 

A. Метод непрямої відгонки

 

B. Метод прямої відгонки

 

C. *Метод комплексиметрії

 

D. Метод осадження

 

E. Метод виділення

 

96. Який з методів не належить до методів гравіметричного аналізу?

 

A. Метод осадження

 

B. *Метод протолітометрії

 

C. Метод непрямої відгонки

 

D. Метод виділення

 

 

E. Метод прямої відгонки

 

97. До методів хімічного кількісного аналізу належать:

 

A. Турбідиметрія і кулонометрія

 

B. Протолітометрія і нефелометрія

 

C. Тільки гравіметрія

 

D. *Титриметрія і гравіметрія

 

E. Тільки титриметрія

 

98. Виявлення промахів (грубих похибок) проводять за:

 

A. За середнім арифметичним

 

B. *За Q-тестом

 

C. За коефіцієнтом ймовірності

 

D. За коефіцієнтом Ст’юдента

 

E. Критерієм Фішера

 

99. Перед проведенням статистичної обробки результатів багатократних вимірювань проводять перевірку вибірки на:

 

A. *Наявність промахів

 

B. Наявність індивідуальних похибок

 

C. Наявність реактивних похибок

 

D. Наявність випадкових похибок

 

E. Наявність систематичних похибок

 

100. В серії результатів багатократних вимірювань перед безпосереднім розрахунком півширини довірчого інтервалу проводять розрахунок:

 

A. Ширини довірчого інтервалу

 

B. Суми квадратів відхилень від середнього арифметичного

 

C. *Середньо-квадратичного відхилення

 

D. Середнього арифметичного вибірки результатів

 

E. Дисперсії результатів

 

101. Лінійність залежності вимірюваного фізичного параметру і вмісту визначуваного компоненту перевіряють за:

 

A. Дисперсією ексцесу

 

B. Відносним стандартним відхиленням

 

C. Дисперсією асиметрії

 

D. *Коефіцієнтом кореляції

 

E. Критерієм Пірсона

 

102. В титриметричному методі аналізу титрування проби проводять не менше трьох разів. Який це вид вимірювань?

 

A. *Багатократні

 

B. Порівняння з мірою

 

C. Нерівноточні

 

D. Рівноточні

 

E. Однократні

 

103. Визначення вологості субстанцій термічно стійких лікарських речовин виконують гравіметричним методом, зважуючи наважку речовини до висушування і після. Цей метод гравіметричного аналізу називається:

 

A. ректифікація

 

B. перегонка

 

C. сублімація

 

 

D. пряма відгонка

 

E. *непряма відгонка

 

104. При гравіметричному визначенні сульфатів осадженням у вигляді барій сульфату, ваговою (гравіметричною) формою є:

 

A. барій гідросульфат

 

B. барій сульфіт

 

C. барій сульфід

 

D. барій оксид

 

E. *барій сульфат

 

105. Визначення вологості субстанцій термічно стійких лікарських речовин виконують гравіметричним методом, зважуючи наважку речовини до висушування і після. Цей метод гравіметричного аналізу називається:

 

A. ректифікація

 

B. перегонка

 

C. сублімація

 

D. пряма відгонка

 

E. *непряма відгонка

 

106. При гравіметричному визначенні сульфатів осадженням у вигляді барій сульфату, ваговою (гравіметричною) формою є:

 

A. барій гідросульфат

 

B. барій сульфіт

 

C. барій сульфід

 

D. барій оксид

 

E. *барій сульфат

 

107. Наважку твердих речовин беруть, зважуючи речовину:

 

A. *вище перерахованими способами

 

B. на капсулах із провоскованого паперу

 

C. на годинниковому склі

 

D. у пробірках з корками

 

E. у бюксах

 

108. При визначенні вмісту хініну гідрохлориду, точну наважку препарату розчиняють у воді, створюють лужне середовище і хінін основу екстрагують хлороформом. Після цього хлороформ відганяють, а отриманий чистий хінін-основу висушують і зважують. Така послідовність операцій відповідає гравіметричному методу:

 

A. *виділення

 

B. осадження

 

C. непрямої відгонки

 

D. прямої відгонки

 

E. відгонки

 

109. Який спосіб вираження концентрації застосовується у рівнянні добутку розчинності?

 

A. Моляльна концентрація

 

B. Молярна частка

 

C. Молярна концентрація еквівалента

 

D. Масова частка [%]

 

E. *Молярна концентрація

 

110. Визначення вмісту золи у субстанціях лікарських речовин проводять методом:

 

A. осадження

 

 

B. відгонки

 

C. *виділення

 

D. маскування

 

E. відокремлення

 

111. При визначенні вмісту сухого залишку настоянок, висушування тигля (бюкса) із сухим залишком проводять:

 

A. на відкритому полум’ї пальника

 

B. *у сушильній шафі

 

C. у муфельній печі або сушильній шафі

 

D. у муфельній печі

 

E. на водяній бані

 

112. Для визначення вмісту вологи в термічно стійких лікарських субстанціях застосовують висушування наважки субстанції при температурі 105-130°С. Визначення вологи в даному випадку проводять методом:

 

A. виділення

 

B. ректифікації

 

C. перегонки

 

D. *непрямої відгонки

 

E. прямої відгонки

 

113. При розрахунках розчинності важкорозчинних електролітів слід враховувати:

 

A. наявність конкуруючих реакцій

 

B. наявність сторонніх іонів

 

C. наявність сторонніх речовин

 

D. іонну силу розчину

 

E. *склад розчину і перебіг конкуруючих реакцій

 

114. Вміст вологи в лікарських субстанціях та лікарських речовинах визначають:

 

A. методом перманганатометрії

 

B. методом осадження

 

C. *методом відгонки

 

D. методом виділення

 

E. методом Мора

 

115. Визначення вмісту сульфатної золи згідно вимог ДФУ проводять обробляючи пробу досліджуваного препарату:

 

A. сульфатним ангідридом

 

B. амоній сульфатом

 

C. розчином сульфатної кислоти

 

D. *концентрованою сульфатною кислотою

 

E. натрій сульфатом

 

116. Висушені до постійної маси тиглі або бюкси зберігають в:

 

A. сушильних шафах

 

B. *ексикаторах з осушувачами

 

C. над насиченим розчином кальцій хлориду

 

D. умовах, захищених від світла і вологи

 

E. умовах, захищених від світла

 

117. При визначенні вмісту вологи в субстанціях наважку субстанції зважують, висушують і знову зважують; за результатами зважування визначають вміст вологи. Така послідовність операцій характерна для методу:

 

 

A. перегонки

 

B. виділення

 

C. осадження

 

D. прямої відгонки

 

E. *непрямої відгонки

 

118. У ненасиченому розчині кальцій фториду рівноважні концентрації іонів Са2+ і F- зв’язані із реальним добутком розчинності цієї солі співвідношенням:

 

A. [Са2+][F-]2 = ДР

 

B. [Са2+][F-] > ДР

 

C. [Са2+][F-] < ДР

 

D. [Са2+][F-]2 > ДР

 

E. * [Са2+][F-]2 < ДР

 

119. При визначенні вмісту вологи у субстанціях лікарських речовин, які є термічно нестійкі (розкладаються, окиснюються), можна скористатись методом:

 

A. прожарювання

 

B. осадження

 

C. непрямої відгонки

 

D. прямої відгонки

 

E. *Фішера

 

120. Кількісне визначення деяких речовин проводять, осаджуючи їх у вигляді хімічної сполуки, яку пізніше висушують або прожарюють та зважують. Така послідовність операцій властива гравіметричному методу:

 

A. непрямої відгонки

 

B. перегонки

 

C. прямої відгонки

 

D. *осадження

 

E. виділення

 

121. На розчинність важкорозчинних солей, утворених катіонами металів, які легко утворюють аміакати найбільший вплив має:

 

A. концентрація амідів

 

B. концентрація нітрогену

 

C. концентрація амінів

 

D. *концентрація аміаку

 

E. концентрація іонів амонію

 

122. При визначенні вмісту вологи в лікарській рослинній сировині (ЛРС), точну наважку ЛРС поміщають у бюкс, висушують і знову зважують, розраховуючи вміст вологи. Така послідовність операцій характерна для методу:

 

A. *непрямої відгонки

 

B. прямої відгонки

 

C. сублімації

 

D. концентрування

 

E. виділення

 

123. Ефективність розділення шляхом осадження і відокремлення визначається залишковою концентрацією осаджуваних іонів в розчині над осадом. Осадження вважається повним, якщо концентрація осаджуваних іонів є:

 

A. більша 106 моль/л

 

B. *менша 10-6 моль/л

 

 

C. рівна 106 моль/л

 

D. більша 10-6 моль/л

 

E. менша 106 моль/л

 

124. До гравіметричних методів аналізу належать:

 

A. *метод виділення

 

B. метод полярографії

 

C. метод Фаянса - Ходакова

 

D. метод нейтралізації

 

E. метод Мора

 

125. При розрахунках розчинності важкорозчинних електролітів в умовах протікання конкуруючої реакції необхідно скористатися:

 

A. умовною константою кислотності

 

B. *умовним добутком розчинності

 

C. реальною константою розчинності

 

D. термодинамічним добутком розчинності

 

E. термодинамічною константою кислотності

 

126. В насиченому розчині стронцій фосфату рівноважні концентрації іонів Sr2+ i PO43- зв’язані з реальним добутком розчинності цієї солі співвідношенням:

 

A. [Sr2+ ][PO43-]2 = ДР

 

B. * [Sr2+ ]3[PO43-]2 = ДР

 

C. [Sr2+ ]2[PO43-]2 = ДР

 

D. [Sr2+ ]3[PO43-] > ДР

 

E. [Sr2+ ]3[PO43-]2 < ДР

 

127. Доведення до постійної маси означає:

 

A. прожарювання до отримання значення паралельних вимірювань маси, що відрізняються не більше, ніж точність зважування

 

B. висушування до отримання значення паралельних вимірювань маси, що відрізняються не більше, ніж точність зважування

 

C. висушування (прожарювання) до отримання змінної маси

 

D. *висушування (прожарювання) до отримання значення послідовних вимірювань маси, що відрізняються не більше, ніж точність зважування

 

E. висушування (прожарювання) до незмінної маси

 

128. При визначенні вмісту вологи в напівпродукті “Екстракт алтейного кореня” наважку препарату зважують, висушують і знову зважують, за результатами зважування визначають вміст вологи. Така послідовність операцій характерна для методу:

 

A. перегонки

 

B. виділення

 

C. осадження

 

D. *непрямої відгонки

 

E. прямої відгонки

 

129. ДФУ рекомендує для визначення вмісту води у деяких препаратах відгонку води з толуолом - вода збирається у спеціальний приймач, визначається її об’єм і через густину знаходять безпосередньо масу води. Така послідовність операцій характерна для методу:

 

A. відгонки чи ректифікації

 

B. осадження

 

C. перегонки

 

D. *прямої відгонки

 

 

E. непрямої відгонки

 

130. Точність зважування на аналітичній вазі становить:

 

A. 0,01 г

 

B. *0,0001 г

 

C. 0,00001 г

 

D. 0,001 г

 

E. 0,1 г

 

131. Гравіметричний метод аналізу полягає у визначенні … … визначуваної речовини:

 

A. оптичної густини

 

B. точної густини

 

C. *точної маси

 

D. точної ваги

 

E. точного об’єму

 

132. При аналізі на доброякісність настоянок, екстрактів визначають вміст сухого залишку. Його визначення проводиться методом:

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 585; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.082 сек.