Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 4. Основи дидактики

Тема 3. Теорія виховання

Тема 1. Загальні засади педагогіки

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 

Предмет і завдання сучасної педагогіки. Основні педагогічні категорії. Система педагогічних наук. Між предметні зв’язки педагогіки з іншими науками. Основні етапи становлення педагогіки як позитивної науки. Педагогіка як наука та мистецтво.

Методологія й методи педагогічного дослідження. Методологічні принципи сучасної педагогіки. Загальна характеристика методів та технології науково-педагогічного дослідження.

Проблема розвитку особистості та її значення для педагогіки. Закони та закономірності соціального розвитку людини. Основні новоутворення розвитку, які виникають внаслідок навчання та виховання дитини.

Тема 2. Історичний нарис розвитку педагогічної науки

 

Історія українського шкільництва та педагогіки. Виховання та навчання у первісних та родових племенах на території України. Освіта у Київської Русі часів княжої доби. Розвиток педагогічної думки в епоху культурного відродження України (ХVI-XVIII). Українська освіта і педагогіка в новий час (кінець XVIII-початок ХХ ст.). Сучасна педагогічна думку в Україні.

Основні проблеми розвитку європейського шкільництва та педагогічної думки. Антична педагогіка. Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки середньовіччя. Школа й педагогічна думка в епоху Відродження. Педагогіка та наукове осмислення освітнього процесу епохи Реформації. Європейська педагогіка як наука та практика в часи буржуазної революції та Просвітництва. Класична європейська педагогіка та національні системи народної освіти у ХІХ ст. Аналіз основних концепцій навчання та виховання ХХ ст. Сучасні педагогічні технології гуманістичної освіти.

 

Сутність та зміст процесу виховання. Педагогічний ідеал як мета виховання. Основні напрямки виховання. Методи виховання. Організаційні форми виховної роботи.

Вплив колективу на виховання особистості. Основні принципи його формування. Функції, напрямки й форми роботи класного керівника. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми.

Сім’я як соціально-педагогічне середовище. Поняття народної педагогіки. Форми та методи роботи педагога з батьками дітей.


Дидактика як галузь педагогічної науки. Структура й організація процесу навчання. Зміст освіти в сучасній школі. Закономірності та принципи навчання. Загальні методи навчання. Форми організації навчання.

Характеристика класно-урочної системи навчання. Види та типи уроків. Позаурочні форми навчання. Контроль та оцінка навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Історичні типи педагогічних систем. Класифікація сучасних технологій навчання. Характеристика проблемного навчання. Технологія поетапного формування розумових дій. Поняття продуктивного навчання. Програмоване та алгоритмізоване навчання. Педагогічний потенціал активних методів навчання.

Види диференційованого навчання. Специфіка навчання обдарованих. Типологія невстигаючих учнів. Принципи педагогічної роботи з відстаючими.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 147; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.