Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організаційно-методична та спеціальна документація практичного психолога
Читайте также:
 1. I. Кодекс профессиональной этики практического психолога и этические дилеммы
 2. II. Организация деятельности психолога
 3. Визначити основні напрямки роботи практичного психолога з дігностики мотиваційної та вольової сфери дитини з порушеннями зору
 4. Вимоги, пропоновані до психолога, який здійснює психокорекційні заходи.
 5. Відповіді на завдання практичного туру
 6. График работы педагога - психолога Ирины Викторовны Салтыковой.
 7. Діагностична робота сімейного психолога: методи діагностики і отримання інформації про сімейну ситуацію.
 8. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 9. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 10. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 11. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 12. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.

 

„Журнал щоденного обліку роботи”, „Журнал протоколів індивідуальних консультацій”, „Журнал проведення корекційно-відновлювальної розвивальної роботи”. На запит адміністрації навчального закладу здійснюється психологічний аналіз уроку, який фіксується у „Журнал психологічного аналізу уроків”.

Крім того, психолог освітнього закладу повинен мати розвивально-корекційні програми, переліки діагностичних методик, які використовуються ним в роботі та діагностичні програми, що пройшли експертизу і є затвердженими і рекомендованими керівною установою щодо використання їх в практиці, а також програмами навчальних курсів (факультативів) з психології.

Теми та конспекти виступів на педагогічних радах; педагогічних консиліумах; семінарах-практикумах; батьківських зборах; лекторіях для батьків тощо.

Річний план психолога складається з конкретних психологічних проблем закладу та загальношкільних заходів, затверджується керівником навчального закладу освіти та погоджується з директором районного (міського) центру практичної психології. Технологія планування роботи практичного психолога освітньої галузі України. План своєї роботи психолог будує на основі вивчення запиту конкретного закладу освіти, врахування власної професійної кваліфікації та на основі визначення приоритетних напрямів роботи. Актуальні напрями роботи психологічної служби, а також ті, що пов’язані зі специфікою конкретного навчального закладу, мають бути відображені в річному плані роботи практичного психолога.

 

22. Особливості адаптації практичного психолога у спеціальному навчальному закладі для дітей з порушеннями зору

Визначним етапом у практичній діяльності психолога в закладах осіти для дітей з порушеннями зору є адаптаційний період, що (як підтверджує практика) може тривати від кількох місяців до одного року, залежно від таких факторів:

- індивідуальних особливостей психолога;

- рівня його професійної підготовленості;

- усвідомлення адміністрацією закладу необхідності і значимості психологічної служби і формування в членів колективу адекватного ставлення до посади психолога;

- від якості і змістовності першого представлення практичного психолога членам педагогічного колективу вже на початковому етапі етапі адаптації з метою ознайомлення з його функціональними обов’язками і правами;

- створення необхідних умов для повноцінної багатогранної роботи психолога: виділення окремого, специфічно обладнаного кабінету, забезпечення необхідним методичним та ігровим матеріалом, психолого-педагогічною і методичною літературою, технічними засобами тощо.

- успішність адаптації психолога багато в чому залежить від його здатності визначати актуальність мети і напрямки діяльності відповідно до завдань закладу освіти, що припускає вивчення психологом документації, річного плану, планів вікових груп, класів тощо;Важливим моментом у цей період є і всановлення ділових міжособистісних взаємин зі співробітниками закладу освіти.

Пріорітетним напрямком діяльності психолога в період адаптації має стати визначення проблемних сфер у методичному і педагогічному процесах, виявлення і вивчення деструктивних родин і дітей з порушеннями в психофізичному розвитку і відхиленнями в поведінці.

На етапі адаптації авторитет психолога багато в чому залежить від його уміння визначати ті види діяльності, у яких він компетентний і здатний напевно досягти успіху і високої результативності.

 

23.Робота практичного психолога в складі адміністрації закладу освіти для дітей з порушеннями зору

 

Практичний психолог укладає трудовий договір з керівником закладу освіти і підпорядковується йому в організаційно-дисциплінарному порядку.

Оцінку професійної компетентності і контроль за виконанням функціональних обов’язків психолога здійснює керівник міського, районного психологічного центра або методист керування освітою, наділений такими повноваженнями.

Практичний психолог коригує методичний і педагогічний процеси в закладі освіти. Через специфіку своєї роботи практичний психолог має статус члена адміністративної групи закладу освіти. Він наділений повноваженнями брати повноправну участь у рішенні питань адміністративного характеру:

- добір і розміщення кадрів;

- розв’язування конфліктних і спірних ситуацій;

- охорона і захист прав дитини, співробітників закладу освіти тощо.

Будучи іноді сполучною ланкою між адміністрацією та співробітниками закладу освіти, адміністрацією та батьками, медпрацівниками і членами сімей, психолог допомагає їм знайти варіанти можливих компромісів у проблемних ситуаціях, запобігає появі конфліктів.

Працюючи в тісному взаємозв’язку з усіма членами адміністрації, психолог проводить роботу з дітьми, батьками, педагогами на запит керівника закладу освіти, методиста чи заступника директора школи з:

- дослідження, чи відповідає стиль роботи педагога особливостя конкретної вікової групи чи класу;

- визначення психоемоційної атмосфери в колективі;

Виявленні причин проблем і надання допомоги у всановленні адекватних взаємин педагога з батьками тощо.

Практичний психолог закладу освіти зобов’язаний періодично інформувати керівника про результати діагностичних обстежень, про стан психоеоціного клімату в колективах дорослих і дітей та інших актуальних психолого-педагогічних проблем, що входять до його компетенції.

Через гостру необхідність психологізації педагогічного процесу в закладі освіти на сучасному етапі передбачається тісний функціональний взаємозв’язок і творча співпраця психолога із методистом чи заступником директора: аналіз виховного процесу і навчальної діяльності педагогів, складання річного плану робти, організація і проведення психолого-педагогічних заходів, здійснення контролю над роботою педагогів тощо.

 

Дата добавления: 2015-05-07; Просмотров: 736; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Кодекс профессиональной этики практического психолога и этические дилеммы
 2. II. Организация деятельности психолога
 3. Визначити основні напрямки роботи практичного психолога з дігностики мотиваційної та вольової сфери дитини з порушеннями зору
 4. Вимоги, пропоновані до психолога, який здійснює психокорекційні заходи.
 5. Відповіді на завдання практичного туру
 6. График работы педагога - психолога Ирины Викторовны Салтыковой.
 7. Діагностична робота сімейного психолога: методи діагностики і отримання інформації про сімейну ситуацію.
 8. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 9. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 10. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 11. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.
 12. До практичного заняття необхідно письмово вирішити наступні задачі.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.