Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Використання різних типів об'єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентації. Приклади
Презентації слугують для зацікавлення слухачів ілюстраціями та ефектами під час доповіді, для рекламування послуг, продуктів тощо.

Робота з презентацією складається з двох етапів: створення та демонстрації.

Слайди є складними об'єктами, які монтує користувач. Слайд може містити елементи таких трьох основних типів: 1) кадри з текстовою інформацією; 2) мультимедійні об'єкти: картинки,, звук, відео; 3) кнопки керування процесом демонстрації.

Слайди, що містять текстову інформацію, можуть мати заго­ловок і основний текст. Найчастіше основний текст подають у вигляді маркованих списків, де висвітлюють пункти, план чи го­ловні ідеї доповіді, ставлять запитання (відповіді на них дають усно) тощо. На окремих слайдах подають номери телефонів, назви й адреси фірм тощо. Щоб увести текст, клацають у потріб­ному місці слайда і набирають текст на клавіатурі.

Особливу увагу треба звернути на кнопки Підвищити та Пони­зити рівень елемента списку, які забезпечують відступи у текстах для кращого їх сприйняття. Рівнів (відступів) може бути до п'яти, що поліпшує засвоєння тексту.

До слайда можна додавати текст чотирьох типів:

• Текст у рамці;

• Текст в автофігурах;

• Текст у написах;

• Текст WordArt

Автофігури, як написи та фігурні стрілки, прив'язуються до текстових повідомлень. У разі введення тексту в автофігури цей текст стає вкладеним у фігуру та переміщується разом із нею.

Напис використовується для розташування тексту в будь-яко­му місці слайда, зокрема за межами текстових рамок.

Текст WordArt дає змогу створювати яскраві ефекти. Текстом WordArt доцільно оформляти, наприклад, титульну сторінку.

За необхідності можна змінити вигляд тексту, тобто його тип, накреслення, розмір, колір або надати ефекти (підкреслення, тінь, рельєф, верхній, нижній індекс).

У слайди можна помістити різні об'єкти: рисунки, організа­ційні діаграми, фотографії з графічних файлів (за допомогою ко­манди Малюнок у меню Вставка); діаграми та таблиці з ЕхсеІ, креслення, створені засобами AutoCad, документи та рисунки Microsoft Word, заготовки таблиць Word (за допомогою меню Вставка/Об'єкт та Тип об'єкта); ефекти WordArt, а також еле­менти мультимедіа: відеокліпи, звукові кліпи з файлів чи дикт­орські тексти, які, зокрема, вставляють командами Вставити — Кіно і звук Звук з файла чи Записати звук. До об'єктів застосо­вують ефекти анімації з запропонованого програмою меню.

Якщо тлом має бути пейзаж чи деяка картинка, то у слайд вставляють відповідний графічний об'єкт з файла (відскановану фотографію тощо') збільшують ного до рочміпів слайда і посила­ють на задній план.

Для окремого слайда можна записати та відтворити звуковий супровід або примітку. Для цього:1. Відкрийте слайд, до якого потрібно додати звук або звуко­ву примітку.

2. У меню Вставка виберіть команду Фільми та звуки, а потімЗаписати звук.

3. Щоб записати звук або звукову примітку, натисніть кноп­ку Запис.

4. Після закінчення запису натисніть кнопку Зупинити.

5. У полі Назва введіть назву звуку та натисніть кнопку ОК.

6. На слайді з'явиться значок звуку.

Посилання на такі об'єкти, як малюнки та фігури, можнави­ділити графічно. До текстових гіперпосилань та гіперпосилань об'єктів, до слайда можна додати звук або зробити запис мовлен­нєвого супроводу. Для запису мовленнєвого супроводу запуска­ється демонстрація презентації та записується супровід для кож­ного слайда. Запис можна припинити та продовжити в будь-який момент.

У презентації одночасно може відтворюватися звук лише з од­ного джерела. Тому в разі вставки на слайд звукового ефекту з автоматичним запуском відтворення він буде заглушений мов­леннєвим супроводом.

До слайда додають фільми або анімовані малюнки GIF.

Фільми — це фонові файли відео у форматі AVI,МРЕG, які мають розширення AVI,МОV, QТ, МРG і МРЕg. Анімований файл формату завжди має розширення GIF.

Фільми й анімовані малюнки GIF можна додати на слайди з файлів на комп'ютері, з колекції кліпів, з локальної мережі, з інтрамережі або з Інтернету. Щоб додати фільм або ані­мований малюнок GIF, вставте його на потрібний слайд за допо­могою команд меню Вставка. Запустити файл відео можна кіль­кома способами: він може відтворюватися автоматично при показі слайда, по клацанню мишею або через певний проміжок часу. Також він може входити до складу анімаційного епізоду.

Незважаючи на доступ через меню Вставка, файли фільмів автоматично зв'язуються із презентацією, а не впроваджуються в неї, як малюнки або графічні об'єкти. Якщо презентацію, яка містить зв'язані файли, потрібно відтворити на іншому комп'ютері, разом із нею слід також скопіювати зв'язані файли.

Колекція кліпів (Місгозоп ) містить малюнки, фотографії, звуки, відео й інші мультимедійні файли, звані кліпами, які та­кож можна вставляти та використовувати у презентаціях, публі­каціях та інших документах Місгоsoft Office

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 1416; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.243.51
Генерация страницы за: 0.001 сек.