Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Етичні погляди мислителів Київської Русі. Українська філософська думка з′єднує в собі такі навчання, які виражають специфіку національної духовності і культури в цілому
Українська філософська думка з′єднує в собі такі навчання, які виражають специфіку національної духовності і культури в цілому. Багато філософів відобразили в своїй творчості ідеали, прагнення, дух нації. В своїх філософських навчаннях вони розкрили особливості національного бачення світу і його сприйняття, які визначаються типовими межами національної психології і характеру. Однією з таких рис є етична спрямованість характеру українців, що знайшло своє віддзеркалення і у філософській думці, якій спочатку була властива "етизація філософської культури" в цілому. Вже філософське знання періоду Київської Русі характеризується етично-філософсько-теологічним синкретизмом. Виникає правомірне питання: матеріальні або ідеальні витоки моральності? Що це значить?
Це значить, що духовні витоки моральності позамежні. Вони є знання про те, як поступити в конкретному випадку, знання, народжене не як плід земного досвіду, а як одкровення. Ті десять заповідей, які лежать в основі моральності по всій землі, не є плодом матеріального досвіду, бо існує достатня кількість свідоцтв стародавніх джерел про те, що моральність має духовні корені, тобто отримана у формі одкровення людиною, готовою до такого сприйняття духовних дарів.
А як же співвідноситься духовне знання з досвідом людини? Воно в ньому заломлюється, внаслідок чого формується конкретна поведінка народів, націй, племен, людей. Все це відхиляється від ідеалу в меншому або більшому ступені.
Що стосується досвіду етичних відносин, який нібито народжується тільки в матеріальному житті, то можна сказати, що він, якщо і був таким, вів до звироднілості народів, які до того загрузнули в аморальних справах, що вся старозавітна історія повна боротьбою через свій народ з цими що втратили етичну основу народами. Чи варто ігнорувати історію?
Етичні заповіді мають духовне, а не досвідчено-матеріальне походження, або (що одне і те ж) духовність є скелетом моральності, яка в досвіді життя як би обростає плоттю, тобто досвідом використовування.
Людство в цілому в особі його філософії, науки і культури дозріло до того, щоб перейти на більш високий рівень духовності, підійшло до порогу сприйняття більш високої моральності, заснованої на любові, а не на страху (замкнете). Яким чином визначають формування моральності в українській філософській думці?
Історія української філософії свідчить про те, що в ній були етапи розвитку моральності на достатньо високому духовному рівні, починаючи з виникненням філософських ідей в Київській Русі. Релігія в культурі цього періоду займає провідне місце, що зумовило її вплив на всі сфери духовного життя, у тому числі на філософське мислення і шукання. Примат духовного не тільки створює моністичну картину миру, але і наповнює духовністю моральність людини. В християнській ідеології людина звертається до етичної відповідальності, він повинен зробити свій свідомий вибір між двома силами, його життя причетне до світового універсуму, Бога, його доля стає частиною світової долі.
Духовні основи моральності знайшли своє віддзеркалення у власних працях українських мислителів періоду Київської Русі. Уявлення про етичний ідеал християнина було розвинуто в творах агеографічного жанру (житіях і легендах святих).
Божественне розуміння моральності виявляється у ряді оригінальних творів: "Києво-печерському патеріке" (початок ХІІІ ст.), спадщині Феодосія Печерського, "Посланні" київського митрополита Никифора, "Повчанні" Володимира МоноМаха і ін. Всі вони неодноразово указували на божественне походження моральних норм і правил, про причетність людини до Бога, про норми християнського аскетизму, дотримання яких дозволяє людині наблизитися до Бога. Таким представлен збірний образ - ідеал печерського святого в "Києво-печерському патерике".
Безперечний пріоритет духовного над матеріальним, направленого на небесне, і визначення земного як сьогохвилинного, зумовили особливості моральних представлень києво-печерського іночества. Життя земне для них - своєрідна слухняність, дана ченцю Богом для того, щоб він зміг проявити відданість і причетність вищому духовному початку. Не життя, а смерть після гідного чернецтва, стають вищою цінністю і вищою реальністю для людини: перед смертю нівелюється цінність всіх життєвих устремлінь і бажань: "як би прийти, з'явитися перед лицем Бога і віч-на-віч спілкуватися з ним в молитві. Тут на Землі і скорбота і недуга на малий час, а там радість і весілля, де немає ні печалі, ні стриманості, але життя нескінченне".
Духом християнської моралі написані твори митрополита Іларіона, єпископа Кирила Туровського, митрополита Климентія Смолятіча і ін.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 951; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.