Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

О просмотре документа в режиме структуры
Читайте также:
 1. А. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги
 2. Абревіатури і графічні скорочення у документах
 3. Анализ динамики и структуры пассива баланса
 4. Анализ рез-тов решения по оптимизации структуры кормопр-ва.
 5. Анализ структуры внеоборотных активов
 6. Анализ структуры реального собственного капитала
 7. Б. Защита нарушенных прав правообладателей по бездокументарной ценной бумаге
 8. Ввод значений настраиваемого кода структуры и его использование
 9. Ввод программы в режиме EDIT
 10. Вживання книжних та урочистих слів у документах
 11. Визначення трудомісткості розроблення нормативного документа
 12. Вирішення справи і документальне оформлення ухваленого рішення.

Символы структуры и отступы в режиме структуры указывают на организацию документа и позволяют быстро изменять его структуру. Чтобы упростить процесс просмотра и реорганизации структуры документа, его можно свернуть, оставив только необходимые заголовки.

Заголовок с подчиненным текстом

Основной текст

Серая линия, которой подчеркнут заголовок, означает, что заголовок содержит свернутый подчиненный текст

Заголовок без подчиненного текста

Можно изменить порядок заголовков и текста документа, перемещая их вверх и вниз, либо повысить уровень или понизить уровень заголовков и текста документа с помощью кнопок на панели инструментов Структура. Кроме того, для изменения структуры документа можно перетащить символы структуры влево, вправо, вверх или вниз.

Выбрав в меню Вид команду Структура, можно просмотреть в режиме структуры любой документ Microsoft Word. Вид документа при этом зависит от того, как отформатирован документ. Заголовки должны быть отформатированы с применением одного из встроенных стилей заголовков Microsoft Word, а для абзацы должны быть отформатированы с применением уровней структуры.

По мере изменения взаимного расположения заголовков и подзаголовков в режиме структуры, Microsoft Word автоматически применяет к ним встроенные стили.

Білет №9

  1. Архіватори: призначення, функції. Програми-аргіватори: Winrar, Winzip, Rar.

Архіватори оболонки.Програми – із зручними інтерфейсом, що полегшує виконання користувачам рації над архівами. Робота з цим архіватором полягає у виборі потрібних команд в меню, використані гарячих клавіш або маніпулятори миші. Існують архіватори – оболонки, які із зручними інтерфейсом, до ОС подібних о Windows, та і у вигляді текстового вікна.

Архіватор Win RAR дуже популярний, створений російським програмістом Євгеном Рошалом із власним дуже потужним алгоритмом стискування. На даний час існують локалізовані версії програми, як з російським так і українським інтерфейсом. Вікно оболонки Win RAR досить схоже на Win Zip, хоча в ньому виводиться вміст активної папки. Щоб відобразити вміст архівного файла достатньо двічі натиснути ліву клавішу миші на його імені, або через звичайне вікно відкриття файлу.

Архіватор Win ZIP – цей архіватор призначений ля ущільнення інформації при її резервуванні, Він забезпечує:

· створення нового архіву;

· перегляд і відкриття існуючого архіву;

· додання (вилучення) файлів до архіву;

  1. Використання формул і функцій у формулах в Excel.

Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Формула може складатися з математичних операторів, значень, посилань на вічко й імена функцій. Результатом виконання формули є деяке нове значення, що міститься у вічку, де знаходиться формула. Формула починається зі знаку рівняння "=". У формулі можуть використовуватися арифметичні оператори +, -, *, /. Порядок обчислень визначається звичайними математичними законами.Приклади формул: =(А4+В8)*С6, =F7*С14+B12.

Константи – текстові або числові значення, що уводяться у вічко і не можуть змінюватися під час обчислень.

Посилання на вічко або групу вічок – спосіб, яким можна зазначити конкретне вічко або декілька вічок. Посилання на окреме вічко – його координати. Значення порожнього вічка дорівнює нулю.

Посилання на вічка бувають двох типів:

відносні, коли вічка позначаються відносним зсувом від вічка з формулою (наприклад: F7).

абсолютні, коли вічка позначають координатами таблиці в сполученні зі знаком $(наприклад:$F$7).

Комбінація попередніх типів (наприклад:F$7).

При копіюванні формул відносні посилання змінюються на розмір переміщення.

Для звертання до групи вічок використовують спеціальні символи:

: (двокрапка) – формує звертання до вічок, що знаходяться між двома операндами. Наприклад:С4:С7 звертається до вічок С4, С5, С6, С7.

; (крапка з комою) – позначає об'єднання вічок. Наприклад, D2:D4;D6:D8 – звертання до вічок D2, D3, D4, D6, D7, D8.

Для уведення формули у вічко потрібно увести знак '=' і необхідну формулу для обчислення. Після натискання клавіші Enter у вічку з'явиться результат обчислення. Формула з'являється в рядку редагування при виділенні вічка, що містить формулу.

Формула — це сукупність операндів, з'єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція. У формулах розрізняються ариф­метичні операції і операції відношень. Excel допускає: арифметичні операції + - додавання, - — віднімання, * - множення, / - ділення, ~ — піднесення до степеня; операції відношень > - більше, < - менше, = - дорівнює, <= — менше або дорівнює, >= - більше або дорівнює, <> — не дорівнює.

Арифметичні операції і операції відношень виконуються над числовими операндами. Над текстовими операндами виконується єдина операція &, яка до тексту першого операнда приєднує текст другого операнда. Текстові конс­танти у формулі обмежуються подвійними лапками. При обчисленні формули спочатку виконуються операції у круглих дужках, потім арифметичні опера­ції, за ними — операції відношень.

Функції

Функціямив Microsoft Excel називають об'єднання декількох обчислювальних операцій для розв’язання визначеної задачі. Функції в Microsoft Excel являють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси вічок.

Excel містить більше ніж 400 вбудованих функцій. Функція має ім'я і список аргументів у круглих дужках. Аргументами можуть бути числові та текстові константи, клітинки, діапазони клітинок. Деякі функції доступні лише тоді, коли відкрита відповідна надбудова. Для відкриття надбудови слід виконати командуСервис/Надстройки і у діалоговому вікніНадстройкивказати надбудови, які треба відкрити.

Ввести функції у формулу можна вручну або з використанням майстра функцій. Для роботи з майстром функцій слід натиснути кнопку Мастер функций панелі інструментів Стандартная або виконати команду Встав-ка/Функции. При цьому відкривається діалогове вікно Мастер функций — шаг 1 из 2 (мал. 13.16), в якому можна вибрати категорію функцій. При виборі категорії в поле Функций виводиться список функцій даної категорії. У цьому списку можна вибрати потрібну функцію. У рядку стану виводиться короткий опис функції.

Після вибору функції слід натиснути кнопку Далее, у результаті чого відкриється вікно діалогуМастер функций — шаг 2 из 2 (мал. 13.17), в якому можна вказати аргументи функції.

Після натискування кнопкиГотово формула вставляється в активну клітинку.

Наприклад:

=СУММ(А5:А9) – сума вічок А5, А6, А7, А8, А9;

=СРЗНАЧ(G4:G6) – середнє значення вічок G4, G5, G6.

Функції можуть входити одна в іншу, наприклад:

=СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);

Для уведення функції у вічко необхідно:

виділити вічко для формули;

викликати Мастер функций за допомогою команди Функция меню Вставка або кнопки ;

у діалоговому вікні, що з'явилося (мал.1), вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Функция;

натиснути кнопку ОК;

Мал.1

у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна увести аргументи функції (числові значення або посилання на вічка);

щоб не указувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку , яка знаходиться праворуч поля, і виділити мишею ділянку вічок, що містять аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку , яка знаходиться під рядком формул;

натиснути ОК.

Уставити у вічко функцію суми СУММ можна за допомогою кнопки .

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 108; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.