Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Припинення зобов’язань
Читайте также:
 1. Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.
 2. Види зобов’язань
 3. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань
 4. Виникнення та припинення володіння
 5. Виникнення, зміна і припинення господарських зобов'язань
 6. Гарантії і компенсації в деяких випадках припинення трудового договору і у зв’язку із затримкою видачі трудової книжки
 7. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Набуття громадянства дітьми.
 8. Державна реєстрація припинення суб'єктів господарювання
 9. Державна реєстрація припинення юридичної особи.
 10. Добровільною відмовою від доведення злочину .до кінця є добровільне та остаточне припинення особою попередньої злочинної діяльності за усвідомлення нею можливості її закінчення.
 11. Забезпечення виконання біржових зобов’язань
 12. Загальні засади створення та припинення діяльності суб’єкта господарювання.

Як зазначалося вище, нормальним чи навіть «ідеальним» способом припинення зобов´язань є його виконання. Проте в діловому житті не рідкісні випадки припинення зобов´язань з інших підстав: оновлення сторонами договору умов, на яких його укладено; залік взаємних вимог; смерть однієї із сторін в зобов´язаннях, які тісно пов´язані з особою кредитора або боржника; неможливість виконання зобов´язання з підстав, що не залежать від волі сторін. Розглянемо ці випадки докладніше.

Новація (novatio) — це оновлення існуючого зобов´язання за допомогою договору, який скасовує дію раніше укладеного договору і створює нове зобов´язання. Новація погашала раніше існуюче зобов´язання за умови, що: а) нова угода укладалась саме з цією метою — погасити попереднє зобов´язання; б) у новому зобов´язанні з´явився новий елемент порівняно з попереднім зобов´язанням. Цей новий елемент міг полягати у зміні підстав (наприклад, борг із позики перетворювався в борг купівлі-продажу), змісту (замість передавання речі в найм вона вважалась переданою у позичку) тощо. Якщо ж змінювалися сторони в зобов´язанні, то це вже була уступка вимоги або переведення боргу.

Залік (compensatio) може мати місце, якщо між одними і тими самими суб´єктами існує кілька зобов´язань, які мають зустрічний характер. Для застосування заліку необхідно було додержуватися таких правил: а) вимоги зустрічні; б) дійсні; в) однорідні (гроші на гроші, зерно на зерно тощо); г) «стиглі», тобто за обома зобов´язаннями наставав строк платежу; д) безспірні.

Смерть однієї із сторін. За загальним правилом смерть сторони не припиняє зобов´язання, оскільки на спадкоємців переходять як права, так і борги небіжчика. Проте у випадках, де особистість боржника має особливе значення, смерть зобов´язаної особи припиняє зобов´язання. Борги, які випливали з деліктів, також не переходили в спадщину. Але, якщо внаслідок делікту спадкоємці збагатилися, збагачення підлягало вилученню, оскільки до складу спадщини воно не входило. Хоча за сам делікт спадкоємці відповідальності не несли (Д. 3.6.5).

Випадкова неможливість виконання (impossibilium).Вона могла бути фізичною та юридичною. Фізичнанаставалатоді, коли предмет зобов´язання випадково гинув, а юридична — коли предмет зобов´язання вилучався з обігу. Наприклад, укладено договір про продаж раба, однак після його укладення раба викупили на свободу. Наставала юридична неможливість виконання, оскільки проданий раб став вільним,а вільна людина не може бути предметом обігу.

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 164; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.
 2. Види зобов’язань
 3. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань
 4. Виникнення та припинення володіння
 5. Виникнення, зміна і припинення господарських зобов'язань
 6. Гарантії і компенсації в деяких випадках припинення трудового договору і у зв’язку із затримкою видачі трудової книжки
 7. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Набуття громадянства дітьми.
 8. Державна реєстрація припинення суб'єктів господарювання
 9. Державна реєстрація припинення юридичної особи.
 10. Добровільною відмовою від доведення злочину .до кінця є добровільне та остаточне припинення особою попередньої злочинної діяльності за усвідомлення нею можливості її закінчення.
 11. Забезпечення виконання біржових зобов’язань
 12. Загальні засади створення та припинення діяльності суб’єкта господарювання.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.