Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теми практичних занять
Читайте также:
  1. Как жаль, — подумал я, — что я честный человек и не могу заняться тем же самым. Вот способ добыть деньги для исследований!
  2. Методичні вказівки до семінарських занять
  3. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ,
  4. Способов занять ребенка от 2 до 8 лет.
  5. Тематичний план практичних занять
  6. Теми лабораторних занять

ТЕМА 9. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС

Практичне заняття № 9.2. – 2 год.

План:

1. Види (прийоми) та методи фотозйомки на місці події.

2. Пізнавальна фотозйомка.

3. Використання відеозапису у розслідуванні злочинів під час проведення слідчих дій.

4. Засоби та методи криміналістичного відеозапису під час проведення слідчих дій.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: застосування прийомів та методів криміналістичної фотографії на місці події; застосування прийомів та методів відеозапису на місці події; застосування пізнавального методу при фотозйомці живої особи; складання фототаблиці як додатку до протоколу огляду.

Рекомендована література до Теми 9 (2.1–2.11, 3.11, 3.46, 4.1, 4.23)

 

ТЕМА 10. КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ

Практичне заняття № 10.1. – 2 год.

План:

1. Поняття і природно-наукові засади криміналістичного вчення про ознаки зовнішності людини (криміналістичної габітології).

2. Метод словесного портрету та його використання в практичній діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів.

3. Правила опису ознак зовнішності людини за методом словесного портрету.

4. Порядок опису ознак зовнішності людини за методом словесного портрету.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:здійснювати опис ознак зовнішності особи за методом словесного портрету

 

Практичне заняття № 10.2. – 2 год.

План:

1. Поняття об’єктивних та суб’єктивних зображень.

2. Види синтетичних (композиційних) портретів, техніко-криміналістичні засоби їх виготовлення.

3. Технології виготовлення композиційних портретів за допомогою спеціальних альбомів, приладів та комп’ютерних програм.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:користування комп’ютерною програмою «FACES»

Рекомендована література до Теми 10 (2.1–2.11, 3.21)

Тема 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ

Практичне заняття № 12.2 – 2 год.

План:

1. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і вилучення слідів рук людини під час огляду місця події.

2. Опис у протоколі огляду результатів виявлення слідів рук.

3. Мета і правові підстави дактилоскопіювання живих осіб і трупів.

4. Технологія дактилоскопіювання живих осіб. Особливості дактилоскопіювання трупів.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:виявлення, фіксація та вилучення сліду руки; дактилоскопіювання живої особи.

 

Практичне заняття № 12.3 – 2 год.

План:

1. Різновиди слідів ніг людини та їх значення в розслідуванні злочинів.2. Доріжка слідів ніг та її елементи.

3. Прийоми виявлення та фіксації слідів ніг і транспортних засобів під час огляду місця події.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:виявлення, фіксація та вилучення сліду ноги (взуття).

Рекомендована література до Теми 12 (2.1–2.11, 3.1, 3.13, 4.9, 4.10, 4.18)

ТЕМА 13. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО Й АВТОРОЗНАВСТВО

Практичне заняття № 13.1 – 2 год.

План:

1. Наукові засади ідентифікації особи за ознаками письма та почерку.

2. Класифікація ознак письма та почерку. Їх ідентифікаційне значення.

3. Технологія складання розшукової таблиці за ознаками письма і почерку.

4. Підготовка та призначення почеркознавчої (авторознавчої) експертизи. Питання, що розв’язуються почеркознавчою експертизою.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: визначення ознак письма та почерку в рукописному тексті

Рекомендована література до Теми 13(2.1–2.11, 3.1, 4.1, 5.27)

ТЕМА 14. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДОКУМЕНТІВ

Практичне заняття № 14.1 – 2 год.

План:

1. Поняття документів, їх види та значення у розслідуванні окремих видів злочинів.

2. Види підробки документів.

3. Способи часткової підробки документів.

4. Правила огляду документів та прийоми виявлення підробки.

5. Питання, що вирішуються техніко-криміналістичною експертизою документів.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:виявлення ознак внесення змін у документ; огляд документу та його фіксація у протоколі

Рекомендована література до Теми 14 (2.1–2.11, 3.1, 4.1, 5.35)

ТЕМА 16. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ, ВИБУХІВОК ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Практичне заняття № 16.2 – 2 год.

План:

1. Предмет судової балістики та основні об'єкти балістичних досліджень.

2. Поняття, ознаки, класифікація ручної вогнепальної зброї.

3. Механізм пострілу та виникнення слідів на кулях і гільзах.

4. Класифікація слідів пострілу, що утворюються на об’єкті (мішені).

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:здійснення огляду предмету, що може бути визначений як вогнепальна зброя

Рекомендована література до Теми 16 (2.1–2.11, 3.1, 5.44)

ТЕМА 21. ТАКТИКА ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ

Практичне заняття № 21.1. – 2 год.

План:

1. Поняття, сутність, різновиди огляду та його значення як способу одержання доказів у кримінальному провадженні. Роль спеціаліста при проведенні огляду.

2. Етапи і стадії огляду місця події та їх тактичні завдання.

3. Підготовка і тактичні прийоми огляду місця події.

4. Фіксація ходу і результатів огляду місця події.

5. Особливості тактики освідування.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: проведення огляду на місці події та фіксація його результатів у протоколі; складання схеми до протоколу огляду

Рекомендована література до Теми 21 (2.1–2.11, 3.1, 3.23, 3.28, 3.31, 3.40–3.42, 3.53, 4.30, 5.21)

 

ТЕМА 21. ТАКТИКА ОГЛЯДУ ТА ОСВІДУВАННЯ

Практичне заняття № 21.2 – 2 год.

План:

1. Особливості огляду ділянок місцевості, автотранспортних засобів та окремих речей.

2. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочину.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: проведення огляду на місці події та фіксація його результатів у протоколі; складання схеми до протоколу огляду

Рекомендована література до Теми 21(2.1–2.11, 3.1, 3.23, 3.28, 3.31, 3.40–3.42, 3.53, 4.30, 5.21)

ТЕМА 22. ТАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО)

Практичне заняття № 22.1 – 2 год.

План:

1. Поняття і види затримання в криміналістиці. Правові підстави затримання.

2. Підготовка до затримання. Планування оперативно-тактичної операції по затриманню.

3. Тактичні прийоми затримання особи залежно від місця її перебування (у приміщенні, на відкритій місцевості тощо).

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: планування затримання особи

Рекомендована література до Теми 22 (2.1–2.11, 3.15, 3.30, 3.33, 4.31)

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 117; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.217.80
Генерация страницы за: 0.005 сек.