Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Керченська горбисто-пасмова область
Читайте также:
 1. I. Общие положения и область применения
 2. Буреинская область
 3. В область необычайных решений,
 4. В СФЕРЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПЛОСКАЯ ДИСКООБРАЗНАЯ ОБЛАСТЬ ВЫДЕЛЯЕМОЙ МАТЕРИИ
 5. Вепсы (Преонежье, близок людиковский язык, ок. 8 тыс.), ингерманландские финны (40 тыс. человек), водь и ижора (Ленинградская область, Кингисепп), ливы.
 6. Вепсы (Преонежье, близок людиковский язык, ок. 8 тыс.), ингерманландские фины (40 тыс. человек), водь и ижора (Ленинградская область, Кингисепп), ливы.
 7. Верхнезейская область
 8. Виды совокупностей. Область применения теста.
 9. Вопрос 42. Область применения ПУЭ
 10. Голубые - это полевая форма жизни, мобильны, рассредоточены по Вселенной. Область интересов - Духовное Развитие человечества. Создатели йоги.
 11. Голубые - это Полевая форма жизни, мобильны, рассредоточены по Вселенной. Область интересов - Духовное развитие человечества. Создатели йоги.
 12. Дніпровсько-Молочанська низовинна область

Тарханкутська рівнинно-височиина область

Ця область являє собою хвилясту рівнину з абсолютними висотами 120—170 м. У будові її поверхні простежується залежність від особливостей герцинського фундаменту. Виражені в рельєфі субширотно витягнуті ували і височини відповідають антиклінальним структурам, а улоговини — синклінальним. Верхні рівні утворюють хвилясті горбкувато-улоговинні рівнини з чорноземами південними ще­бенюватими, чорноземами слаборозвиненими на елювії вапнякових порід, петрофітними степами. У петрофітних степах, що збереглися біля озера Донузлав, на Тарханкутському та Євпаторійському плато, ростуть чебрець, келерія, полини, пижмо, молочай, ковила та ін. Нижчі рівні займають слабохвилясті рівнини з чорноземами південними карбонатними на елювіально-делювіальних лесоподібних породах, щебенюватими схилами улоговин та балок, залишками петрофітних степів. У прибережній смузі невеликі площі зайняті лучними солон­цями і солончаками з галофітною рослинністю.

У Тарханкутському височинному степу є унікальні природні пам'ятки — численні абразивні форми з уступами 45—50 м (Атлеське урочище), з виходами сарматських вапняків. Цікаві ділянки петрофітних степів на захід від с. Красносільського з ксерофітною рослинністю на каштанових ґрунтах. Екзотичним є також зсувне Джангульське узбережжя. Реліктові чагарникові зарості та цілинні ковилово-різнотравні асоціації наявні в балці Великий Кастель.

Ця область являє собою пасмово-горбисту рівнину. Для її тектоніч­ної будови характерне чергування брахіантиклінальних складок і синклінальних прогинів. Одночасно з утворенням антиклінальних складок вони руйнувалися абразійними й ерозійними процесами, їхні центральні частини, складені сланцевими майкопськими гли­нами, розмивалися; утворювалися своєрідні антиклінальні улогови­ни та останцеві кільцеподібні височини, поширені на Керченському півострові. До ядер антикліналей приурочені невисокі сопки гря­зьових вулканчиків. Грязьовий вулканізм є відмітною рисою при­роди Керченського півострова. Грязьові вулкани знаходяться в ос­новному на північ від Парпацького гребня. Найбільшим серед них є вулкан Джан-Тепе з відносною висотою 60 м. Виверження гря­зьових вулканів зумовлені діапіровими структурами і наявністю потужного глиняного шару, що сприяє виникненню в надрах ано­мально високого пластового тиску горючих газів. Гази проривають­ся вгору разом з водою і глиною через порушення в породах. Це метан, вуглець, азот, аргон, гелій, сірководень. Води хлоридно-гідро-карбонатно-натрієві, діяльність грязьових вулканів супроводжуєть­ся сірководневими джерелами. Вивержені сопкові відклади є майкопськими глинами з уламками сидеритів, пісковиків, вапняків. Південно-західна частина півострова розчленована широкими бал­ками і субширотно витягнутими улоговинами. Північно-східна ча­стина — це дрібноскладчасте горбисте плато з вапняковими гребе­нями і видовженими улоговинами між ними. Абсолютні відмітки становлять 130—170 м (г. Опук — 185 м). Така неоднорідність бу­дови півострова зумовлює видові відмінності ландшафтів. У північній частині області переважають горбисті гребенно-сопкові рівнини з чорноземами південними, темно-капітановими солонцюватими ґрун­тами, типчаково-ковиловими, полинно-злаковими та петрофітними степами. Південну частину області займають полого-хвилясті денудаційні рівнини з чорноземами південними і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами, солонцями, мезофітними різнотравно-типчаково-ковиловими степами. На фоні степових ландшафтів уздовж узбережжя поширені псамофітні степи з ковили, костриці та осок, напівпустельні полиново-злакові степи, солянкові пустелі, балки, зниження, озерні улоговини, лимани з лучними галофільними угрупованнями. 

 

Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 108; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Общие положения и область применения
 2. Буреинская область
 3. В область необычайных решений,
 4. В СФЕРЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПЛОСКАЯ ДИСКООБРАЗНАЯ ОБЛАСТЬ ВЫДЕЛЯЕМОЙ МАТЕРИИ
 5. Вепсы (Преонежье, близок людиковский язык, ок. 8 тыс.), ингерманландские финны (40 тыс. человек), водь и ижора (Ленинградская область, Кингисепп), ливы.
 6. Вепсы (Преонежье, близок людиковский язык, ок. 8 тыс.), ингерманландские фины (40 тыс. человек), водь и ижора (Ленинградская область, Кингисепп), ливы.
 7. Верхнезейская область
 8. Виды совокупностей. Область применения теста.
 9. Вопрос 42. Область применения ПУЭ
 10. Голубые - это полевая форма жизни, мобильны, рассредоточены по Вселенной. Область интересов - Духовное Развитие человечества. Создатели йоги.
 11. Голубые - это Полевая форма жизни, мобильны, рассредоточены по Вселенной. Область интересов - Духовное развитие человечества. Создатели йоги.
 12. Дніпровсько-Молочанська низовинна область
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.195.140
Генерация страницы за: 0.002 сек.