Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

З науковим керівником


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Погодження чорнового варіанту магістерської роботи

Поданого в тексті магістерської роботи

Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел є органічною частиною магістерської роботи. Він свідчить про ерудицію автора в досліджуваній проблемі та рівень сформованості навичок роботи з науковою літературою. Список складається тільки з тих праць за темою дослідження, на які є посилання в тексті магістерської роботи.

Систематизація ілюстративного матеріалу,

У змісті основної частини магістерської роботи можна використовувати ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, діаграми, карти) і таблиці.

Магістерське дослідження доцільно спочатку виконувати в чорновому варіанті, оскільки це дає можливість враховувати зауваження та побажання наукового керівника і внести до тексту певні зміни, доповнення, відкоригувати окремі частини, уникнути нелогічності в структурі, змісті тощо.

Чернетку магістерської роботи необхідно писати на аркушах паперу лише з однієї сторони з полями не менше 5 см (це дасть можливість науковому керівникові позначати свої зауваження, побажання; студенту – внести зміни до тексту), ручкою (синього або чорного кольору чітко і розбірливо) або набирати текст чорнового варіанта роботи на комп’ютері.

Підготовку чорнового варіанта магістерської роботи не потрібно залишати на останні дні встановленого терміну, оскільки навіть досвідчені автори змушені деколи доопрацьовувати свої аналогічні матеріали. Чим раніше студент магістратури подає чернетку, тим більше часу в нього залишається для поліпшення структури та змісту роботи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Формулювання висновків, рекомендацій щодо реалізації | Подача остаточного варіанту магістерської роботи науковому керівнику

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 239; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.