Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

За статтю станом на 25.10.2005 р

За віком станом на 25.10.2005 р.

Станом на 25.10.2005 р.

Учителі-предметники Кількість, %
Учитель без категорії 17,76
Учитель П категорії 21,72
Учитель І категорії 22,36
Учитель вищої категорії 18,68
Учитель-методист 19,48

 

Групова таблиця:

Таблиця 2.2

. Чисельність педагогічних працівників

у загальноосвітньому навчальному закладі № 1032

Вік Кількість осіб
21-30  
31-40  
51-60  
Більше 60  

 

Комбінована таблиця: Таблиця 2.3.

Чисельність педагогічних працівників віком 21-30 років у загальноосвітньому навчальному закладі № 1032

Вік Рік народження Чисельність
чоловіків жінок Всього
         
    -    
         
    -    
    -    
    -    
         
    -    
    - - -
    - - -

 

Складена таблиця:

Таблиця 2.4.

Розподіл випускників загальноосвітнього навчального закладу № 1032

за бажанням мати освіту (%)

стать Еконо- мічну Юри- дичну Педаго- гічну Медич- ну Техніч-ну
юнаки 10,92 11,83 - 5,46 15,47
дівча- та 13,65 10,01 5,46 6,37 3,64

 

Результати розподілу даних досліджень зручно стисло та наочно подати за допомогою графіків. Графік — зображення за допомогою ліній різних моментів якогось процесу в їх залежності [9, 661]. Графік будують у прямій системі координат.

Графік 2.1.

Розподіл учнів-відмінників загальноосвітнього навчального закладу № 1032 за класами

 

Для зображення динаміки явищ, процесів, а також порівняння ознак використовуються діаграми. Діаграма — графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються (Додаток Л). Діаграми можуть бути стовпчикові (вертикальні, горизонтальні), лінійні, стрічкові та секторні [10, 66].

Стовпчикова діаграма: Діаграма 2.1.; 2.2.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вимоги до оформлення | Відвідування вчителями навчальних семінарів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 295; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.